Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, July 20, 2012

SaLuSa, July 20, 2012

Dagene går og arbeidet til våre allierte blir stadig bedre koordinert. Det gir resultater. Omfanget av aktiviteter vokser hele tiden og ganske snart vil det skje et overveldende fremstøt som dere ikke kan unngå å legge merke til. Vi arbeider på mange fronter for tiden og forventer å se en del ting utvikle seg raskt ganske snart. Deres rolle i det som skjer er å holde fokus på det dere forestiller dere vil bli resultatene, for på den måten gir dere energi til dem der det behøves. Samtidig når mektige strømmer av energi inn til Jorden fra mange andre kilder og Galakser. Den interesse som vises dere og den hjelp dere får er enorm og vil med sikkerhet hjelpe dere å nå deres mål som er Oppstigningen. Vi for vår del vil stoppe enhver som forsøker å forhindre det og bruke vår teknologi til å sikre at både dere og Moder Jord når frem dit dere skal. Det er nødvendig ettersom de mørke Sjelene ikke vil sky noe som helst middel, til og med om det truer deres egen eksistens. Vær ikke redde, vi har kontrollen og de er fullt klar over at vi står i veien for dem.

De sjelene som ikke er oppmerksom på endetiden legger naturligvis en helt annen tolkning i de begivenhetene som skjer omkring dem. Det er forståelig at de er redd for hva det skal ende i, men dere kan være trygge på at etter hvert som våre allierte gjennomfører sin handlingsplan, så vil det bli åpenbart at det finnes store styrker som arbeider for det gode. På samme vis som dere, ønsker også vi å se en omfattende utrenskning av alle de kriminelle som er ansvarlige for å ha tatt fra dere deres rettigheter. Når det først blir offentlig kjent, vil den oppfatning presse seg frem at dere ikke er alene i kampen mot det onde. Og det har dere ikke vært på lang, lang tid, for medlemmer av den Galaktiske Føderasjon kan ta æren for å ha veiledet dere gjennom erfaringene slik at dere har overlevd. Det har også forgått et nøye planlagt arbeid for å holde energiene på Jorden i balanse. Det ble til dels oppnådd ved å arrangere for at høyt opplyste sjeler inkarnerte på passende tidspunkter for å lede dere mot Lyset.

Dere må forstå at det dere har erfart og opplevd er en følge av Loven om Tiltrekning, for det er den som har tillatt sjeler av lavere vibrasjon å komme til dere. Jordens vibrasjoner har i relativt nylig tid, historisk sett, falt betraktelig og siden den er en planet med Fri Vilje, så var det opp til den selv få finne sitt eget vibrasjonsnivå. Da imidlertid beslutningen ble tatt om å løfte vibrasjonsnivået, ble vi mer involvert i deres oppløftelse. I dag står dere med rak rygg og begynner å forstå at dere har greid å få til en helt utrolig snuoperasjon i løpet av en kort periode, særlig gjennom de siste 40 årene. Det er ingen vei tilbake og Lyset er nå solid etablert på Jorden og vokser stadig. Det øker eksponentielt og vil snart nå et nivå som gjør at Oppstigningen kan skje.

Mange mennesker ser etter muligheter hvor de kan få brukt sine evner for å hjelpe til med forandringene. Vi vet hvem dere er og når den rette tid kommer vil dere få all mulig anledning til å bruke dem. For øyeblikket er det til stor hjelp bare at dere er et Lyspunkt og sprer deres ro omkring dere. Det vil også komme situasjoner hvor mange spørsmål vil bli stilt, som dere kan gi svar på, så nøl ikke med å gjøre det. Det er helt klart at en del mennesker ikke er rede til å høre sannheten, men det er ikke lenger tid til å holde den skjult. Når det kommer til stykket finnes det bare En Sannhet og den vil bli gjort kjent for alle i god tid, for det er mange sjeler som er klare til å ta den imot. Hittil har dere fulgt deres egne innskytelser og dannet deres egen forståelse, men det må komme en tid hvor Sannheten er nødvendig for å bringe dere alle sammen i Enhet.

Deres personlige vei mot Oppstigningen er det aller viktigste, så bekymre dere ikke mer enn nødvendig om hvordan de store begivenhetene folder seg ut. Det som er helt sikkert er at de forandringene vi har lovt dere vil finne sted, for de gamle strukturene må vike for de som tilhører den Nye Tidsalder. Dere har fått åpnet deres bevissthet med hensyn til alle de nye mulighetene som vil komme inn i livene deres, men noen av dem vil skje på litt lengre sikt, etter at de innledende endringene har skjedd. Forandringene i regjeringene er åpenbart av vital betydning for å tillate at mer åndelig representanter får plass blant deres ledere. I stedet for å tenke på seg selv først, vil de hedre den ed de har avlagt om å tjene sitt folk og de vil bli valgt nettopp av den grunn.

De aller fleste regjeringer i verden sluttet å tjene sitt folk for lenge siden og tillot seg selv å bli vasaller under de mektige bankfamiliene. De må også fjernes fra makten, og i tillegg også deres rikdommer som er tjent på lyssky vis, samt deres lakeier som finnes overalt på kloden. Omfanget av Illuminati’s makt vil sjokkere dere og den strekker seg inn i de høyeste sfærer i kongehus og religion. Et enormt maktsystem som Illuminati’s lar seg ikke plukke fra hverandre over natten, men det er nå så alvorlig svekket at det faller fra hverandre. De som sitter på toppen vet at deres tid snart er slutt og vi håper fortsatt på at de vil gi fra seg makten frivillig og at deres illgjerninger mot dere kommer til opphør.

Planene deres kan ikke kalles annet enn ufattelig grusomme og de satt seg fore å redusere Jordens befolkning på alle mulige måter. To verdenskriger og mange andre kriger etter den første har ført til at millioner av mennesker mistet livet og de ble igangsatt med overlegg for å spre kaos og ulykke. En tredje verdenskrig var i støpeskjeen, men vi har grepet inn og hindret planene for å starte den i Midt-Østen. Sannelig har vi ikke også satt en stopper for bruk av kjernevåpen som krigsvåpen, slik Gud har krevd.

Freden vil komme ganske plutselig til dere ettersom planen er å sørge for at det skjer gjennom å deaktivere alle våpen som ville kunne brukes i krig. Det vil ikke finnes noe sted å gjemme dem unna hvor ikke vi ville oppdage dem og alle deres underjordiske baser vil bli ødelagt slik at de aldri kan brukes igjen. Ei heller vil det finnes noen måte for de skyldige å slippe unna, for vi kjenner hver eneste en av dem og de vil bli forhindret i å fortsette sine aksjoner mot dere. En dag vil det til fulle gå opp for dem i hvilket omfang de har bidratt til Illuminati’s plan og den totale effekten av det, helt ned til hvert enkelt individ som har måttet lide. Det vil være en tid for dem til å reflektere over sin ulydighet mot Universets Lov og de vil stå til ansvar overfor Gud. Som med enhver annen sjel som har falt så dypt at de har glemt at deres sanne Jeg er Lys, vil de bli gitt alle mulige sjanser til å finne veien tilbake.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og forteller dere at de nedfalne er like høyt elsket av Gud, som aldri dømmer en eneste sjel, men omhyller dem med Kjærlighet og Lys

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge