Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 16. Juni, 2017


Mike Quinsey - 16. Juni, 2017

Mike Quinsey

Oppstigning er garantert og tidslinjen er sterk nok til å bære den frem til fullførelse. Året 2024 er fortsatt det året den er planlagt å skje, men skulle det dukke opp ting som krever endringer, så kan det bli først i 2025. Jeg nevner dette bare slik at dere skal kunne forberede dere på en slik eventualitet. Det er fortsatt meget sannsynlig at en skjellsettende begivenhet vil skje før dette året er omme og den vil ha helt klar sammenheng med de kommende forandringene. Etter hvert som tiden går mister de mørke Sjelene stadig mere av sin evne til å bestemme hvordan ting vil utspille seg i avslutningssyklusen og de vil være ute av veien lenge før de virkelig store forandringene kommer. For øyeblikket vil mesteparten av det som skjer foregå ute av syne for dere, men når det er trygt, vil hendelsene begynne å bli synlige for dere. Dere vil da fryde dere over feiringene og lykken som vil senke seg over Jorden når den tiden kommer.

Vibrasjonene på deres Jord er de laveste i Solsystemet og dette er grunnen til at de føles tunge og ukomfortable for de av dere som løfter vibrasjonene deres til et høyere nivå. Ting fortsetter imidlertid å forandre seg, for vibrasjonene øker stadig og dere vil finne at når dere bruker energien deres til å løfte dere selv opp, så vil det gradvis bringe subtile endringer inni dere. Noen er likevel et direkte resultat av naturlig progresjon, men et reelt kvantesprang vil komme når dere kan ta i bruk fri energi teknologi. Av nødvendige årsaker vil disse først bli gitt til dem som har det største behovet før det blir gjort tilgjengelig mer generelt. Dette vil være det største fremskrittet dere noensinne har blitt gitt og vil forandre hele måten deres liv fungerer på. I stor utstrekning vil det eliminere all fattigdom og redde Jorden fra ytterligere ødeleggelser ved ekstraksjon av hennes dyrebare ressurser.

Mye av aktiviteten på Jorden foregår i hemmelighet og ute av syne for dere, men når dere ser inn i fremtiden vil det, etter hvert som dere utvikler dere, bli en større tendens til å gå under Jorden hvor det generelt sett anses å være tryggere. Jordskorpa strekker seg mange hundre kilometer nedover og er på de dypeste nivåene bebodd av Vesener som ikke er av Menneskerasen. Noen av dem har vært på Jorden i hundrevis av år, men husk på at de høyere utviklete av dem mest sannsynlig lever i mange hundre år. Menneskets livslengde fortsetter å øke gradvis slik det har gjort for en tid, og når vibrasjonen stiger enda høyere vil aldringsprosessen komme til et punkt hvor den vil gå dramatisk langsommere og tilslutt stanse, og dere vil holde dere i moden, men ung alder. Tankens kraft vil da være det virkemiddel dere bruker til å fremstå akkurat slik dere selv ønsker.

Dette er en tid hvor det er nødvendig at dere har et åpent sinn ettersom så mye av det som vil bli avdekket vil vise at dere har blitt foret med usann informasjon og ført bak lyset i mange, mange år. Det er vel ikke langt fra sannheten at ingen ting i virkeligheten er slik dere har blitt forledet til å tro. Dette avhenger imidlertid av hvilke kilder deres oppfatninger og tro bygger på. Noen er nærmere sannheten enn andre og alt tatt i betraktning frembærer Buddhismen mere sannhet enn de fleste andre kilder. Imidlertid vil de av dere som har utviklet deres intuisjon kunne ha kommet nærmere sannheten enn andre. Dersom noe føles riktig, så er det sannsynligvis det, men søk om mulig alltid informasjon fra pålitelige kilder.

Selvfølgelig er det noen oppfatninger som er mere misledende enn andre og det må sies at det innen Kristendommen er to som absolutt holder deres evolusjon tilbake. Først er det den hvor dere har blitt fortalt at dere «sovner» når dere dør og «sover» inntil noe forårsaker at dere våkner opp. Det er så uendelig lang fra sannheten ettersom dere når dere dør, forlater dere den fysiske kroppen og går inn i eterlegemet deres, som er en eksakt kopi av deres fysiske kropp. Den er perfekt og fri for de skader og defekter deres gamle fysiske kropp eventuelt har hatt, og den responderer på deres tankers kraft. Dersom dere var gamle av alder da dere døde, kan dere «tenke» dere selv inn i en mye yngre versjon av dere selv om dere skulle ønske det. Karma har dere selvfølgelig med dere og med tiden må dere rydde opp i det.

Den andre misledende oppfatninger er at dere er født i synd og bærer den med dere hele livet. Dere kan imidlertid rydde opp i deres karma når som helst dere måtte ønske og gå inn i en periode av harmoni og balanse. Dere er så visst ikke skyldig i dere Fedres synder og enhver ubalanse dere får med dere har genetiske årsaker eller representerer gammelt karma. Det er mulig at dere har valgt å leve med «problemer» dere er født med, rett og slett for at det dere erfarer vil fremme evolusjonen deres.

Husk at enhver opplevelse og erfaring har verdi og pass på å benytte de læringsmulighetene som kommer deres vei, for de vil alle være til beste for deres utvikling. Dersom dere til å begynne med ikke lykkes med å gjøre noe godt ut av deres karmiske læresituasjoner, vil dere alltid få nye anledninger til å greie det. Det viktigste for enhver sjel å forstå, er at ingen ting skjer uten god grunn, selv om deres egen rolle i enkelte tilfeller er å ta del i situasjoner og erfaringer som hjelper en annen sjel i sin utvikling. Alle sjeler befinner seg på en læringskurve og i disse tider er det av avgjørende viktighet at dere er våkne for hva som kommer deres vei og handler ut fra dette. Dette kan synes temmelig komplisert, men dere er ikke overlatt til dere selv når dere møter utfordringer, for Veilederne dere vil alltid «stå til tjeneste». De kjenner dere bedre enn dere selv gjør og er de som best kan gi dere råd.

Året 2024 er fortsatt det året hvor Oppstigningen forventes å skje, men selv om dette kan synes å være langt i det fjerne, så går tiden så raskt at det ikke vil virke lenge i det hele tatt. Så det beste er å rette blikket fremover mot det dere anser som deres mest sannsynlige vei mot Oppstigning og planlegge hvordan dere vil forberede dere til forandringene som kommer. Når vibrasjonene øker og løfter vibrasjonsnivået på Jorden, vil det bli mye lettere å løse den type problemer dere står overfor i dag. Det vil bli åpenbart at freden nærmer seg ettersom flere og flere land snur ryggen til krigslignende handlinger og aksjoner fordi de langt foretrekker å gå i retning av total fred. Den vil komme, og må komme, for om kort tid vil det ikke lenger finnes noen plass for de negative energiene som fører til krigslignende handlinger. Det er allerede gjort en hel del ting for å gjøre verdensfred til virkelighet og mange land har tilsluttet seg en bevegelse som har gjort dette mulig. Hvilken lettelse det vil bli for verdens folk når de vet at de kan bevege seg fritt og i trygg forvissning at freden er kommet for å bli.

Som dere allerede har blitt fortalt, så må dere huske at når ting er i opprør og kaos, så er dette virkemidler for å nå et mål, ettersom den «gamle måten» å eksistere på ikke lenger er akseptabel og må legges vekk. Faktisk ligger en hel rekke ting klare på rekke og rad for å gjøre deres daglige liv lettere og disse kan ikke holdes tilbake stort lenger. Det blir gjennomført en hel rekke tiltak for at ting skal skje så raskt som overhodet mulig, men det er fortsatt en del hindringer som først må ryddes av veien. Mye avhenger også av å få de riktige mennesker ved makten og de nødvendige forandringene foregår for tiden og slik vil det fortsette. De vil bli lagt frem ved proklameringen og introduksjonen av den nye Kongressen, som venter i kulissene på at det riktige øyeblikket skal komme. Det som er helt sikkert er at en hel rekke høyt utviklete sjeler allerede arbeider hardt for å gjennomføre alt som er nødvendig, men som det er med mye slikt arbeid, så vil dere ikke høre noe særlig om det før omstendighetene er gunstigere.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv og bærer i seg energier av Lys og Kjærlighet.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge