Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, May 21, 2012

SaLuSa, May 21, 2012

Kan dere føle forandringene omkring dere etter hvert som energiene fortsetter å løfte seg? Slik vil det fortsette helt frem til Oppstigningen. De bringer med seg fred til Jorden og til deres sivilisasjon som vil se stadig flere sjeler løfte seg opp i Lyset. Det vil ha en beroligende effekt i alle situasjoner som ellers ville føre til en aggressiv respons. Sannheten er at det er mange områder på Jorden hvor det er problemer og hvor det er helt nødvendig at disputter og krigshandlinger kommer til opphør, og dere vil få se at slike situasjoner vil bli snudd rundt. Når tilstrekkelig mange mennesker har funnet kraften og viljen inni seg til å arbeide for en fredelig løsning, vil de ikke lenger være noen trussel for freden. Slik vi ser det har det aldri vært noen slik periode tidligere i historien hvor folket har reist seg og virkelig lykkes med å skape fred. Naturligvis er det fortsatt statsledere og diktatorer som snakker om krig, og de gjenværende av den mørke kabalen ønsker fortsatt mer enn alt å skape lidelse og død. Imidlertid er det bare snakket vi vil tillate dem, for vår oppgave er å støtte dere i fredsarbeidet og sette en stopper for alle forsøk på noe annet.

Vi er temmelig aktive akkurat nå, for en del begivenheter vil snart bli satt i scene, til fordel for dere. Våre allierte vil fronte dem og vi vil, for å si det slik, holde oss i skyggene og sikre at alt manifesterer slik det er ment. Når det har vært nødvendig, har vi åpent grepet inn og det spiller ingen rolle lenger om dere bevitner vår aktivitet, ettersom vi ikke har noen som helst grunn til å skjule dem. Det vil ikke vare lenge uansett, før vi vil være fri fra de mørke’s voktende blikk, slik at vi kan være åpent blant dere. Vi har i samarbeid med en del Statsledere som arbeider for Lyset, lagt grunnen for at Avløringen kan bli kunngjort og sannheten om oss komme frem. Vi har lyst til å koordinere det med å vise frem skipene våre på himmelen, som en måte å feire vår gjenforening. Som vi ofte har nevnt, så er mange av dere direkte i slekt med oss og andre medlemmer av den Galaktiske Føderasjon. Så vi ber dere være tålmodige med oss selv om ukene går, for vi har ikke glemt det vi har lovt dere. Vi holder alltid det vi lover og en rekke store begivenheter er like ved å bli satt i gang rett for øynene på dere.

Det er virkelig enestående hvordan dere så plutselig har våknet opp til deres sanne selv og begynt å få tillit til de evnene som ligger latent i dere. Dere kan greie hva det skal være om dere bare legger viljen til, og når mennesker med samme tankesett kommer sammen, øker kraften deres eksponentielt. Dere omformer deres virkelighet og skaper det nye paradigmet, mens dere på samme tid transmuterer de lavere energiene. Det er dere, folket, som nå viser deres evne til selv å forme fremtiden deres og så lenge dere holder fokus på den, vil den fortsette å manifestere seg i deres liv. Ikke alle er rede for forandringene og for noen er det mer enn de klarer å håndtere. De foretrekker å holde seg i sin komfort-sone og vi ser ingen grunn til å endre det for dem. Imidlertid vil ting til slutt måtte utvikle seg videre i samsvar med avslutningen av denne Syklusen i Dualiteten, og da vil Jorden slik dere nå kjenner den opphøre å eksistere. En ny Jord venter på dem som har tatt valget å stige opp, og det vil være en versjon løftet opp i høyere vibrasjoner og uten de aspektene av den gamle Jorden som ikke har noen plass i de høyere dimensjoner. For andre er det også forberedt et sted der de kan fortsette i sin ønskede vibrasjon.

De fleste av dere som har bestemt dere til å stige opp vil nå vite hvem dere er og det vil ikke være tvil i deres sjel. Det vil rett og slett føles riktig for dere og etter hvert som tiden går vil det være stadig mindre av den gamle Jorden som gir dere glede og tilfredshet. Ikke desto mindre har den tjent dere godt og er en refleksjon av de forhold som Mennesket selv har skapt. Det er helt tydelig at dette ikke alltid har vært godt for Moder Jord og i dag ser dere omkring dere resultatet av de verste sidene av Menneskerasens likegyldighet overfor andres behov. Ikke bare det, men dere har tatt Jorden som en selvfølge og vist liten respekt for det vidunderlige vesen Hun er. Det er grunnen til at Jorden vil bli brakt tilbake til sin jomfruelig rene tilstand, og det vil være deres måte å takke Moder Jord for alt hun har gjort for dere.

Det som er i ferd med å skje i livene til dere alle går langt utenfor hva de fleste evner å forvente. Det vil bli noe uro og ubekvemme situasjoner, men dere vil raskt forstå at meningen med det som skjer er til deres beste. Vi er her for å sørge for at dere tar et kjempesprang fremover og at dere skal få de teknologiske fremskrittene som vil løfte dere inn i den Nye Tidsalder. I det store perspektiv vil alltid alle sivilisasjonene dele sine teknologiske nyvinninger, for alle ser tydelig at ved å gjøre det på den måten vil alle bli løftet opp. Det er bare på Jorden at grådighet, makt og kontroll holder dere i en sitasjon hvor det alltid er for lite og mange lever i nød og det er ikke slik det var ment å være. En del av de teknologiene som har vært holdt skjult for dere er allerede klar til å bli frigitt. De vil løse deres nåværende problemer som oppstår av måten dere i dag skaffer energi til deres ulike behov.

Det er faktisk en overflod av alle de viktigste tingene dere trenger for å leve komfortabelt. Det er gratis energi overalt rundt dere og det krever ikke mye av utstyr for å høste av den til deres daglige behov. I en større skala finnes det en overflod av energi i Universet og vitenskapsmennene deres har lenge visst at det er energikilden til våre Romskip. Faktum er at de har lært hvordan de gjør det og dere har deres egne skip som får sin drivkraft på akkurat samme måte. Slik vi ser det, er de relativt primitive, men det faktum gjenstår likevel at de er drevet av Fri Energi. Den kunne med letthet erstatte deres forbrenningsmotorer og i stedet gjøre det mulig for dere å reise forurensningsfritt. Det vil skje etter hvert og bringe dere enda et steg på veien mot å bli en Galaktisk Sivilisasjon, som er skjebnebestemt for dere.

Ved å ta et slikt kvantesprang fremover på relativt kort tid, vil så mye ha endret seg, at en besøkende fra fortiden ikke ville kjenne igjen deres sivilisasjon. Dette er også på grunn av at dere har steget opp, så vil sivilisasjonen bestå av sjeler som har nådde et nivå hvor de har lagt bak seg alle tanker og handlinger som var så typiske for de lavere vibrasjoner. Med andre ord vil all kriminell aktivitet høre fortiden til og dere vil ha samfunn hvor folk er til å stole på og arbeider sammen i Kjærlighet og Lys. Det vil ikke lenger finnes noen lavere energier som forsøker å dra dere ned, for de kan ikke eksistere i de høyere dimensjoner. Og i tillegg vil dere ha løftet dere til et slikt nivå at dere uansett ikke ville ha slike tanker.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og føler meg sikker på at dere begynner å forstå hva vi i den Galaktiske Føderasjon bringer med oss til dere. Vi Er Ett og dere er i ferd med å løfte dere opp til et nivå av væren hvor dere rettmessig kan finne deres plass ved vår side. I hjertet er dere alle kjærlighetsfulle Lysvesener og det er slik vi ser hver og en av dere.Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge