Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, March 21, 2012

SaLuSa, March 21, 2012Det finnes ingen tvil om at bevissthetsnivåene deres har økt vesentlig i den senere tid når det gjelder oss. Det er stor interesse for oss og skipene våre, til dels på grunn av at vi så ofte blir observert på himmelen deres. Med unntak av ren desinformasjon, har det aldri vært rapportert om den Galaktiske Føderasjon at vi har vært fiendtlige uten grunn. Selv i slike tilfeller fører våre handlinger ikke til tap av liv, for dersom vi blir tvunget til å beskytte oss, så vil mannskapene i fartøyene deres bli hentet ut før skipet blir ødelagt. Ofte blir vi tvunget inn i en slik situasjon mot vår vilje, fordi våre ordrer ikke blir fulgt, og vi gir slike ordrer kun i de sammenhenger der vi har autorisasjon til det. I de fleste tilfeller er det når kjernefysiske våpen er i ferd med å bli brukt, og alle deres regjeringer har fått klar beskjed om at vi ikke vil tillate det. Men tro oss, Kjære Sjeler, det finnes fortsatt militære kommandører som har til hensikt å bruke slike våpen for å starte en ny krig. Men deres vei mot Oppstigningen er beskyttet av oss. Det er ikke vår oppgave å redde dere, men å se til at alle får anledning til å gripe denne muligheten. Faktum er at verken dere eller Moder Jord ville vært her mer om det ikke var for vår inngripen. Gud har uttrykt sin vilje i denne saken og vi sørger for at hans ord følges, slik at denne syklusen avsluttes med Oppstigning.

Jorden er juvelen i kronen og svært attraktiv sett fra mange sivilisasjoners øyne. Det har vært gjort forsøk på å ta over Jorden, men det har vi forhindret. Men den største trusselen mot deres liv har kommet innenfra. Ganske snart vil dere få lære alt om deres sanne historie, og i detalj når det gjelder den nyere tid. Dere har kjempet en kamp uten egentlig å vite hvilken fiende dere sto overfor og mye av det har foregått på de høyere nivåer. Hele tiden har den reelle kampen vært mellom Lyset og mørket, og det er først i den nyere tid at dere har fått gjennombrudd. Dere har vært så nær å tape - og det er en bragd det står stor respekt av at dere har vunnet over de mørke Sjelene. Det som gjenstår nå er å kutte alle deres bånd til makten og fjerne dem til et sted hvor de ikke lenger representerer noen fare for dere.

For øyeblikket er det mye som er avhengige av utskiftningene i regjeringene som må gjøres. Selvfølgelig vil det være en del motstand mot det, men for dem hvis skjebne er beseglet, er det ingen argumentasjon som kan redde dem. Vi kjenner sannheten, og enda viktigere, vi kjenner motivene bak det de forsøker seg på. Bestikkelser og korrupsjon florerer på enkelte områder, men det vil det bli forandring på, og når det er gjort, kan vi fortsette med å etablere de nye regjeringene. Da og kun da vil dere få oppleve at tiden for feiring er blitt til virkelighet og fred kan erklæres over hele verden. Med ett slag vil dere alle ha satt deres fot trygt på veien mot Oppstigningen og ingen ting kan lenger true deres fremtid.

Vis tålmodighet ennå en stund mens oppryddingen foregår og vær trygg på at ingen forsinkelser eller forstyrrelser vil tillates i vårt arbeid for dere. Vi vil se til at deres behov blir dekket og det inkluderer healing, med metoder som er generelt nye for dere og som ikke krever bruk av kjemisk medisin eller kirurgens kniver. Det vil bli en tid hvor sakene skyter ordenlig fart og dere kan for alvor tre in i det 21. århundre, med alle sine nye teknologier. Det vil bli bevist at det umulige er mulig, og hurtighet og effektivitet vil være de ord som karakteriserer det. Ja, tiden går stadig fortere, men vi er i stand til å tilpasse oss uansett hva som kreves av oss og det er omfanget av våre ressurser som er garantien for at sluttføringen blir slik dere har behov for.

Vi hører deres skrik og kjenner til deres fortvilelse når tålmodigheten deres strekkes til det ytterste, men som vi ofte forteller dere – ventetiden vil fullt ut være verdt det. Det er så mye å se frem til, mer enn de fleste evner å verdsette eller forestille seg. Høyt på prioriteringslisten vår står deres velbefinnende og lykke, og det inkluderer eliminasjon av all fattigdom og sult. Vi har et svar på alle problemene som for øyeblikket eksisterer og på forholdsvis kort tid vil alle bli tatt tak i. Vi har merket oss at så mange av dere så villig tilbyr deres hjelp, vi vet hvor dere er alle sammen, så mange av dere vil bli kontaktet for å være med å hjelpe til. Noe trening og forberedelser vil gjennomføres om bord på skipene våre på forhånd, men det er ikke så mye dere har behov for av den slags, for vi vet at dere er svært tilpasningsdyktige og ivrige etter å lære.

Fortsett bare med deres daglige rutiner og følg nøye med på det som hender omkring dere, for av det kan dere forstå mer av hva som er i ferd med å skje. Det vil ikke vare altfor lenge før noen av aktørene i media ikke vil ha annet valg enn og rapportere om viktige hendelser. Den nåværende praksisen med å holde ting skjult for dere eller å eller å lage vrengebilder av det som skjer, vil forsvinne, og erstattes av en ny besluttsomhet om å legge til rette for anstendig journalistikk, med full frihet til å rapportere sannferdig om det som skjer. Det er få organisasjoner, hvis noen i det hele tatt, som ikke har innrettet seg slik at de bare presenterer det som tjener deres kontroll over dere. Dessverre er religionene blant de verste i denne sammenheng. De fleste religionene er grunnlagt på en forvrengning av fakta, godt pakket inn i regulær løgn. Som med alt annet, må dette også ryddes opp i, inntil kun sannheten står tilbake, og om de ønsker å overleve i noen som helst form, må de anerkjenne sannheten og holde seg til den.

Som dere nå skjønner, vil forandringene bli omfattende, slik at dere ikke lenger behøver å leve i den løgnen som har blitt akseptert som sannhet. Har dere ikke ofte tenkt at det må da finnes noe bedre enn det dere har levd med? At det må finnes en mening med livet utover meningsløs rutine, som har fått dere til å danse etter Illuminati’s pipe. Det faktum alene at dere nå får hjelp til å løfte vekk sløret som har hindret dere i å se sannheten, skulle oppmuntre dere til å stå frem med rak rygg og kreve den friheten som har blitt dere fornektet. Hver eneste sjel er elsket uansett hvilken rolle de har i dette nu, og alle har like stor anledning til å finne veien mot Oppstigningen. Dere kan hjelpe hverandre i denne sammenheng, ved å støtte de som våkner opp, men som ofte er forvirret av det de ikke forstår noe av. Det er rett og slett et voldsomt sjokk å oppleve at dere til de grader, og med fullt overlegg, har blitt villedet med hensyn til meningen med livet.

Vi må heller ikke glemme dyrene på Jorden, ettersom de fysiske forandringer som foregår kan innebære en risiko for mange arter. Menneskene har ikke alltid vært vennlige mot dem, selv om de akkurat som dere, er her for å utvikle seg. Husdyr har stort sett blitt behandlet godt, men de også, sammen med alle de dere kaller ”ville dyr”, trenger deres vennlighet og kjærlighet nå. Det er mange sjeler som vier seg til slike oppgaver, men i fremtiden er det behov for mye mer hjelp.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg kan fortelle dere at vi har mange dyr på vår planet og vårt forhold til dem er kjennetegnet av respekt og kjærlighet for hverandre.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge