Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, January 20, 2012

SaLuSa, January 20, 2012Ryktet sprer seg om at året 2012 er et viktig år, men dessverre, fordi Maya-kalenderen slutter den 21. desember, blir det oppfattet av noen mennesker som om det er verdens undergang. Det er ikke mer enn naturlig at det vekker frykt hos dem, men med så stor omtale som dette temaet får på Internet, føler vi at det snart vil være forstått av alle at ”slutten” bare er begynnelsen på en ny syklus. Det er helt klart et tema som flere og flere vil være opptatt av, men det vil bli tydelig forklart når vi kan ha åpen kontakt med dere. I mellomtiden kan Lysarbeidere forklare prosessen rundt Oppstigningen til dem som er feilinformert eller har misforstått dens betydning. Som dere kan forestille dere, når begivenhetene materialiserer og folk ser at media har blitt befridd fra sensur og kontroll, så vil ytringsfriheten vende tilbake og alt vil bli sannferdig omtalt i media.

Overraskende nok, til tross for at UFO-fenomenet blir åpent diskutert og er støttet av massevis av bevis, er det ennå mange mennesker som ikke aksepterer det. Avsløringen vil gjøre en slutt på all tvil og gjøre at vår første kontakt med dere nærmest blir en formalitet. Vi har gjort vårt beste for å skape et riktig bilde av den Galaktiske Føderasjon uten å presse på for hardt og vi mener faktisk at vi har hatt svært god suksess med det. Uansett hva som gjøres for å bevise eksistensen av UFO’er og intelligensen bak dem, vil det alltid være noen som vil være nølende med å akseptere det. Imidlertid, når vårt nærvær blant dere blir tatt for normalt, så tviler vi på om noen fortsatt vil holde fast på tvilen.

Det er mye som foregår i dette øyeblikk og vi venter på at den europeiske finanskrisen skal spille seg ut, før vi kan implementere det nye systemet som i det store og det hele har blitt akseptert av de fleste land. Vårt nærvær vil sikre at våre allierte får den støtten de trenger til å gjennomføre de nødvendige forandringene. Samtidig er de mørke makthaverne drevet inn i et hjørne som gir oss mulighet ti å sette en endelig stopper for deres aktiviteter. Fjerningen av Illuminati representerer et monumentalt steg fremover og eliminerer deres mulighet til å stelle i stand mer trøbbel, og det står naturligvis høyt på vår liste. Vi må bare legge til at tålmodighet fortsatt er nødvendig, ettersom noen av disse oppgavene er svært ”delikate” og krever omhyggelig balansering. Som alltid; hold blikket festet på det resultatet dere virkelig ønsker dere og la ingen ting distrahere dere og trekke fokus vekk fra det.

Dere er allerede i ferd med å nærme dere slutten på måneden og mange av dere innser at tiden fortsatt akselererer. Det er en merkelig opplevelse for dere og det betyr at det føles som om det er for lite tid til å få gjort alt arbeidet deres. Det vil også medføre uvante symptomer som dere må forholde dere til, som oppstår på grunn av forandringene som skjer i kroppen, og det inkluderer følelsesmessige svingninger fra yr glede til nedstemthet. De skulle imidlertid være kortlivete, spesielt for dem som allerede er klar over hva de kan vente. Tretthet vil sannsynligvis innhente mange av dere og tilstrekkelig hvile er svært viktig om dere skal greie å fungere normalt. Dere vil sannsynligvis også ha lagt merke til hvordan deres smak for ulike ting har endret seg, og hvis dere lurer på grunnen, vil dere nok finne at dere blir tiltrukket av mat, musikk, litteratur med mer som er i takt med deres høyere vibrasjoner. Da vibrasjonene var lavere spilte det ingen rolle, men nå søker dere etter det som er mer forfinet og rent.

Alt dere opplever og erfarer vil gi næring til deres ønske om å utvikle dere og dere har i store grad tatt mer ansvar for hva de skal være, og har også mer kontroll over dem. Det var en tid hvor dere følte liten mening med livet og simpelthen fulgte med strømmen uten å ha noen retning. Nå har dere tatt ansvar for deres eget liv og har klare ideer om hvor dere vil gå og hvordan dere skal komme dit. Vi og veilederne deres vil støtte dere og om dere trenger hjelp, så er den aldri langt unna. Dere kan imidlertid ikke få alt dere ønsker dere, for det må passe inn med deres livsplan og det er første prioritet. Dere skulle nå være i stand til å kjenne følelsen av at livet går fremover, med tanke på om dere opplever tilfredshet. Bare husk på at i noen tilfeller vil dere ha valgt å gå gjennom traumatiske opplevelser og disse er like viktige som andre opplevelser.

Selv om dere hadde valgt et liv hvor planen var å gi dere rikdom og all den bekvemmelighet det fører med seg, så ville det likevel innebære erfaringer som er viktige for deres utvikling. Til tider kan rikdom være en byrde og et stort ansvar og til og med skape grådighet og selvsentrerthet. Men det gir også makt, og de mørke kreftene har brukt det med stor suksess til å få mennesker til å gjøre det de blir bedt om og også til å finansiere sine hemmelige operasjoner. Deres rikdommer har blitt sporet opp og siden det meste av det er ervervet på ulovlig vis, vil det bli gitt tilbake til folket. Uansett hvilke land rikdommene er stjålet fra, så vil de bli tilbakeført til sine rettmessige eiere. Dere vil få se at så snart disse operasjonene er gjennomført at det vil være mer enn nok til at alle kan være velhavende. Det representerer nok et skritt i retning av likhet og deling av rikdommene slik at alle får glede av dem.

Dette året vil gå svært fort og dere vil utvikle dere raskt videre, slik at dere blir løftet til det nivå dere allerede skulle ha vært om det ikke hadde vært for de overlagte hindringer fra Illuminati. Derfra vil dere utvikle dere like hurtig videre til enda høyere nivåer som vil lede dere frem til et liv i 5te dimensjon. Forandringene vil dere helt sikkert ønske velkommen og glede dere over og de vil forberede dere til å bli Galaktiske Vesener, hvilket er deres skjebne. Forskjellen mellom det dere er nå og det nye Vesen dere vil bli er intet mindre enn fantastisk. På det nåværende tidspunkt er det vanskelig for dere å fatte hva det innebærer å ha et mye høyere bevissthetsnivå. Men like fullt er dere en god del mer bevisste nå en dere var for et tjuetalls år siden. Mange av dere kan bekrefte slike forandringer og de vil fortsette, hjulpet av de stadig kraftigere energiene som innstråles til Jorden.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg må si det, Kjære Sjeler, at uansett hvordan dere tror at forandringene vil bli drevet frem, så er mye av det opp til dere og det nivå av Lys dere utstråler der hvor dere ferdes. Det er også på grunn av deres målrettede innsats for å kreve deres rett og sikre at de som representerer dere er ærlige og arbeider for deres beste og deres velferd. Har vi ikke slått fast at vi helst så at det var dere selv som nådde målene som ledet dere frem til Oppstigningen? Det betyr ikke at vår kjærlige hjelp vil bli holdt tilbake. Vi er alltid klare til å hjelpe til når det trengs og er en integrert del av alt det arbeidet som skal gjøres.

Vi er Ett i vår tjeneste for dere og for Gud og vår Kjærlighet er alltid med dere.

Tusen takk,SaLuSa! Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge