Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 22 april, 2015

SaLuSa, 22 april, 2015

Veien deres videre fremover kommer til å være spekket med hyggelige overraskelser, som vil overgå det meste av det dere har forventet. Likevel vil mange få oppfylt sine nåværende forventninger basert på hva de har projisert inn i fremtiden. Ingen ting er hugget i sten, men vil uansett ta dere inn i den Nye Tidsalderen som dere så lenge har forberedt dere til. Høyere makter har gitt dekret om deres fremtidige skjebne, men dere har hatt fri vilje til å bestemme på hvilken måte dere ville gå deres egen vei. Dere er, for å si det slik, ferdige med den mest krevende delen, og nå vil ikke lenger de mørke kreftene kunne stikke kjepper i hjulene for fremskrittene deres slik de har kunnet i fortiden. Deres makt er allerede sterkt tøylet og de har ikke lenger muligheten til å gjøre akkurat som de ønsker.

Målet deres burde nå være å fokusere mer på dere selv, for å sikre at dere ikke faller tilbake nå som dere allerede har oppnådd så mye. Reisen deres gjennom dualiteten har vært tøff og krevende og deres styrke har blitt skarpslipt i livets ild. Deres plass på Jorden er nærmest som en tilskuer når dere lever livet deres inni deres eget energifelt, i stor grad uanfektet av begivenheter som skjer utenfor dere selv. Noen ganger er det nødvendig at dere trer utenfor dette energifeltet, men dere kan vende tilbake upåvirket av de lavere energiene. Deres rolle er å være et "glødende" eksempel for andre som de kan lære av. De vil bli trukket til dere og dette gir dere anledning til å hjelpe dem å løfte sine vibrasjoner. Som dere vet, "like tiltrekker like" og etter hvert som dere beveger dere lenger inn i de høyere vibrasjonene, vil det skje en naturlig utrenselse av lavere energier.

Når det gjelder karma, kan dere fortsatt bli satt på prøve, men etterhvert som dere løfter dere opp vil dere finne at utfordringer blir lettere å takle. Dette er for mange av dere det siste livet i lavere vibrasjoner og etterhvert som dere utvikler dere videre, vil dere begynne å forstå hvor det kreves at deres kommende opplevelser og erfaringer vil være. Et panorama av valgmuligheter ligger foran dere og dere vil få hjelp til å gjøre kloke valg som sikrer deres fortsatte fremskritt og utvikling. Forskjellen mellom fortiden og nå er at dere nå er tilstrekkelig opplyste til å gjøre deres egne valg. Moder Jord har gitt mye av seg selv for at Menneskeheten skulle kunne utvikle seg og hun er også i utvikling og mange av dere vil følge henne videre.

Som dere vet, skjer alt i "Nået" og dette er grunnen til at vi kan se inn i fremtiden deres og se hvilken vei dere mest sannsynlig vil gå. Det vi med sikkerhet vet er at dere vil fortsette å utvikle dere ganske så raskt i Lyset og at dere påny vil bli Galaktiske Vesener. Nok en gang vil hjelp bli gitt underveis på veien, av dem som allerede har gått foran dere med suksess. Livet vil være totalt ulikt det dere opplever nå og den mest merkbare forskjellen vil være den grad av frihet dere vil få til å reise i hele Kosmos. Dere vil ha tilsynelatende uendelige muligheter til å møte andre livsformer og være mentorer for dem.

For øyeblikket er det vanskelig for dere å begripe hva som ligger foran dere, fordi Kosmos er så ufattelig stort og livsformer finnes over alt. Foran dere ligger også mange dimensjoner som dere kan utforske og den eneste begrensingen vil være deres egne vibrasjoner. Det myldrer av intelligent liv og Mennesket fra Jorden vil finne at det er så uendelig mye mer å lære og oppleve. Forestill dere at dere til enhver tid kan reise ved tankens kraft, slik at avstand, slik dere nå oppfatter den, ikke lenger er noen hindring. Til sammenlikning er tiden deres på Jorden nesten å betrakte som en karantene, og det er ikke så langt fra sannheten. Det har vært nødvendig at dere har vært beskyttet fra innblanding utenfra, selv om enkelte andre Vesener har fått tillatelse til å ta kontakt med dere. Når dere tar alt i betraktning, burde dere nå begynne å forstå hvorfor alle deres opplevelser på Jorden har blitt nøye overvåket og omhyggelig planlagt. Hva enn de måtte ha vært, så ber vi dere huske på at dere har, om man kan si det slik, blitt plassert på et "hurtigspor" for å sikre at dere utviklet dere raskt, og hver eneste en av dere har meldt dere frivillig til å være med.

For å komme tilbake til Jorden igjen, så er den en vakker planet som en dag i nær fremtid vil bli brakt tilbake til sin opprinnelige, jomfruelige tilstand. Dere har hørt om Edens Hage, og de dager vil nok en gang komme tilbake når Jorden etter hvert tar sin plass i de høyere vibrasjoner. Evolusjon foregår kontinuerlig og det høyeste mål er når perfeksjon blir oppnådd og alt liv vender tilbake til sitt utspring hos Gudskilden. Det er imidlertid mye å oppleve og erfare før det nivået blir nådd. Fryd dere og nyt etter hvert som dere oppdager de undere som ligger foran dere og dere får møte de mest gudelige Vesener som lever i de høyere dimensjonene.

For å komme tilbake til dagens situasjon, så vil dere om kort tid oppleve en del begivenheter som dere ivrig har ventet på. De mørke Sjelene kan man ikke stole på og de har ofte brutt sine løfter om å tillate Lysets kontinuerlige økning slik det var planlagt. Imidlertid har de uvegerlig unnlatt å holde ord og således forårsaket forsinkelser med hensyn til å bringe dere den Nye Tidsalderens velsignelser. Disse venter og er klare til å bli avdekket, og planene er kommet langt med hensyn til å komme med kunngjøringer så snart det er mulig. Vi snakker her om perioden som kommer i forkant av det Nye Året og dette er den tidligste muligheten til å gjøre dette. Andre ting vil følge raskt så snart det hele er i gang og når den tid kommer vil ikke de mørke Sjelene lenger være i stand til å påvirke resultatet.

Kjære Dere, vi beundrer deres besluttsomhet om å vinne kampen mot de mørke Sjelene, og dette er allerede oppnådd gjennom deres hengivenhet i arbeidet med å etablere Lyset på Jorden. Denne etableringen har begynt og det finnes ingen vei tilbake, og det er overhodet ikke mulig å stanse den. Slaget er vunnet og det eneste som gjenstår er å rydde opp etter at det gjenstående karma har fått utspille seg ferdig. Det er selvfølgelig for tidlig å erklære den endelige seieren, men dette storslåtte øyeblikket vil komme i deres livstid for de fleste av dere. De lavere energiene blir kontinuerlig svekket ytterligere av deres fortsatte innsats for å etablere Lyset helt og fullt på Jorden.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og velsignet ved å være den som er utpekt til å fortsette å holde denne kontakten med dere. Vi vet at de fleste av dere reagerer positivt på informasjonen vi gir dere og vi ser at Lyset vokser stadig raskere og at et mektig nettverk av Lys formes rundt Jorden. Vår kjærlighet er med dere mens dere holder fokus på målet om total suksess.

Tusen takk, SaLuSa!Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge