Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 17 april, 2015

SaLuSa, 17 april, 2015

Kjære Dere; Lyset øker stadig raskere og æren for det tilfaller alle de av dere som urokkelig og lojalt følger deres livsplan. Det er ikke nødvendigvis slik at dere vet med sikkerhet at dere følger den, men når dere gjør det, vil dere “føle” en dyp tilfredshet i alt dere gjør. Sammen med Veilederne dere hjelper også vi til med å holde dere på deres sanne vei og gir dere hjelp når vi kan. Nettoresultatet av deres trofasthet mot livsplanen deres er at dere er i stand til å bevege dere stadig videre uten å bli distrahert vekk fra den rette veien. Belønningene for å gjøre dette er mange og en dag i ikke altfor fjern fremtid vil det gå opp for dere for alvor hvor mye deres bidrag har betydd for det som er oppnådd. Det er ikke mengden det kommer an på, men kvaliteten, og hver eneste en av dere bidrar til å opprettholde Lyset på Jorden, hver på sin måte. Dere er faktisk privilegerte som har blitt utvalgt til slike oppgaver, for det var mange sjeler som meldte seg frivillig til å gjøre et slikt arbeid i denne tiden. Likevel ble ikke nødvendigvis alle valgt ut for å være med i denne spesielle handlingens tid. Dette er den tid dere har arbeidet frem imot gjennom mange liv og noen av dere kan allerede “føle” forandringene som har funnet sted, ettersom de negative energiene påvirker dere i mye mindre grad.

Slike tider som dere nå befinner dere i kan være merkelige å bevitne ettersom de ekstremene dere opplever kan være svært forvirrende. Denne perioden er en tid hvor de negative energiene synes å bli sterkere og forårsake mere problemer enn vanlig. Og likevel er det slik at de får større virkning og oppmerksomhet nettopp av denne grunn. Det kan nesten sammenliknes med å “skrape kjelen” når dere nå takler de siste rester av den gamle syklusen. Helt klart er det fortsatt ting å lære, men det vil snart komme en tid hvor vibrasjonene vil løfte seg opp. Når dette skjer, vil de løfte dere opp til et nivå hvor de lavere vibrasjonene ikke kan slippe inn. Så fortsett å se fremover og hold fokus på målet, og tillat ikke deres fokus eller besluttsomhet famle eller svikte. De mørke Sjelene er fullt klar over at deres tid er i ferd med å løpe ut, og på samme måte som et dyr som er trengt opp i et hjørne, kan de gå til voldsomme utfall uten tanke for konsekvensene. De håper fortsatt å kunne flykte fra planeten når alt snur seg mot dem, men dette er ikke lenger så enkelt som de hadde forestilt seg.

Dere vet allerede at “tiden ikke venter på noen” og selv om fremtiden i prinsippet er fastlagt, er det dere frie vilje som vil avgjøre eksakt hvordan alt spiller seg ut. Menneskeheten utgjøres av en svært blandet gruppe av sjeler fra forskjellige planeter og sågar stjernesystemer. Men den definitivt største gruppen er de som har kommet hit for å utvikle seg. Det finnes ikke noe sted akkurat som Jorden når det gjelder å tilby en så rask evolusjon. Det er tøft og krevende, men det er den raskeste vei med tanke på å oppleve og erfare alt det som er nødvendig for å utvikle seg ut av de lavere vibrasjonene. Og så må dere alltid huske på at uansett hvor hardt livet enn måtte være, så er det ingen som har påtvunget det på noen som helst sjel, og at dere har takket ja til at det, slik at det kan gi dere alle de erfaringer dere har behov for. Faktisk er det slik at en sjel kan ombestemme seg, selv i siste øyeblikk, når det gjelder en inkarnering. Imidlertid er det sjelden at dette skjer, fordi dere på forhånd vil ha gått nøye gjennom hensikten med det, og vet eksakt hva dere kan oppnå med det.

Dere trenger overhodet ikke å bekymre dere om hva en annen sjels vei vil resultere i. Hver og en av dere opplever og erfarer eksakt det dere har mest behov for og mange sjeler vil krysse deres vei og ha en kortvarig kontakt med dere. Dette er ofte av en spesiell grunn, men ikke desto mindre kan det være et viktig steg for begge to. De viktigste medspillerne i livet dere har mest sannsynlig inkarnert sammen med dere i tidligere liv og noen familier holder sammen gjennom mange inkarnasjoner. De vil ofte utøve sin del av samspillet i mange ulike roller og dere burde vite nå at dette innebærer å oppleve liv i forskjellige energier, og både som Mann og Kvinne. Dersom dere tilbringer for mange liv som samme kjønn, blir det som regel mye vanskeligere å bytte når det blir behov for det. Når dere betrakter det store bildet, så forstår dere at det nedlegges en god del planleggingsinnsats for å sørge for at livene deres på Jorden blir så fruktbare som mulig, og at dette er til stor hjelp for deres evolusjon.

De mest vidunderlige hendelser og begivenheter er planlagt for deres fremtid, når dere når det punkt at dere er i stand til å leve den sannhet som vil bli avdekket. Livet vil være temmelig forskjellig fra det dere opplever nå og det har liten betydning hva det burde ha vært eller kunne ha vært. Gjennom årene har retningen i utviklingen deres blitt presset i en retning som passet med Illuminatis mål og de har holdt dere tilbake. Deres mål har vært å holde dere under kontroll og i en tilstand av forvirring, slik at dere kunne “holde dere fastlåst i tid”. Selvfølgelig vil dere bryte ut av dette ganske snart og da vil livene deres gjøre kvantesprang fremover. Dette betyr imidlertid ikke at livene deres har vært bortkastet, tvert imot, for dere har lært svært mye, svært raskt. Under normale omstendigheter ville utviklingshastigheten deres vært mye langsommere. Som vi har nevnt tidligere, så vil enhver situasjon tilby dere en anledning til å komme videre i deres evolusjon.

Dere har kanskje skjønt at det finnes ekstraterrestrielle baser både på landjorden og i havet. Vi er klar over at de er der og de har tillatelse til å være der fortsatt, forutsatt at de ikke blander seg inn i andre livsformers liv. Alle de som er involvert her på Moder Jord er her for å oppleve og erfare deres dimensjon og alt den har å by på. Noen Vesener, slik som Agarthanerne, har levd i Inner-Jorden i tusenvis av år og venter på at det rette øyeblikket skal komme, slik at de kan være del i Jordens fremtid. Andre, slik som Anunnakiene, har blandet seg inn i evolusjonen deres og satt den ene rasen opp mot den annen, med de krigene dette resulterte i. Imidlertid har deres makt og innflytelse over dere nå opphørt etter bortimot 5000 år. De er slett ikke de første besøkende til Jorden som har blandet seg inn i evolusjonen deres. Likevel er det slik at i alle slike perioder har karma vært med i spillet og som med alle andre ting som har utfordret deres oppfatninger, så har det gitt dere lærings- og vekstmuligheter. På Jorden har dere i stor grad blitt beskyttet fra innblanding utenfra som ville ha forandret evolusjonsplanen deres, ettersom denne allerede var vedtatt av Høyere Vesener.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og elsker den besluttsomhet dere har vist når det gjelder å beholde deres frihet og deres medfødte rettigheter. Talefrihet er så avgjørende viktig for et sant demokrati og for at det skal være mulig for dere å fortsette deres evolusjon uten innblanding. Den nåværende syklusen har nådd sin ende og det er tegn på at den nye har begynt å øve innflytelse på handlingene deres. Se etter Lyset i alle dere møter, til enhver tid, og når anledningen byr seg, del deres glede og lykke med dem. Det er forbløffende hvor raskt et vennlig ord eller en vennlig gest vil løfte andre opp og heve vibrasjonene deres

Tusen takk, SaLuSa!Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge