Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, March 22, 2013

SaLuSa, March 22, 2013

Det er så mye som skjer på planeten deres at det begynner å bli åpenbart for mange flere mennesker at de forandringene dere har blitt lovet allerede er godt i gang. Dette er slett ikke noen enkel tid for dere, ettersom dere er midt oppi alt som skjer. Dere valgte imidlertid å være på Jorden nå i denne tiden, som en viktig del av deres erfaringer, som vil forberede dere for deres oppgaver i fremtiden. Med tiden vil mange av dere stå frem og tilby dere å være mentorer for andre sivilisasjoner som vokser frem. Det er på denne måten dere vil gjøre tjeneste når dere selv har nådd et så høyt forståelsesnivå at dere kan få tittelen Mester. Dette er deres naturlige utvikling etter hvert som dere blir mer og mer av Lyset og søker å løfte andre opp sammen med dere.

Den orden dere bevitner i Universet kommer fra alle sjeler som når et punkt der de forstår fullt ut at når alt kommer til alt, så finnes det ikke noe annet enn Kjærlighet, og alt liv går gjennom sine sykluser og har sin eksistens i den. Den er selve livet og den mektigste kraft i Universet, og det er den som gjør det mulig for dere å stige opp gjennom dimensjonene. Som dere så ofte har blitt fortalt, så er de nivåene dere skaffer dere erfaringer på i de lavere dimensjonene å betrakte som et eksperiment, for å se om dere, som Lysvesener, kunne finne deres sanne selv igjen. De er ikke, og vil aldri være, deres sanne virkelighet, fordi deres opprinnelige hjem blant stjernene er et hjem hvor dere levde i total EN-het og Kjærlighet som ETT. Dualiteten var det virkemiddelet som gjorde atskillelse mulig, slik at dere kunne oppleve både mørke og Lys i den samme dimensjonen.

Vi i den Galaktiske Føderasjon kan se at det i den senere tid har vært så raske fremskritt i deres bevissthetsnivåer at dere allerede kan se for dere og visualisere den Gyldne Tidsalder. Det er vidunderlig at dere har greid dette, for når dere fortsetter å holde fokus på den, så fremskynder dere den tiden da den vil manifestere for dere. Lyset er i ferd med å ta over Jorden og dere behøver ikke lenger bekymre dere om det som måtte være igjen av mørke, ettersom det blir transmutert av det massive lyset som utstråles. Løsningene på problemene deres er allerede funnet, og gjennom våre allierte blir de gradvis innført. De fordeler og goder de bærer med seg er i ferd med å bli introdusert og Fri Energi er den fremste av dem, selv om dere ikke må vente for mye på kort tid, men dere vil se en jevn og vel planlagt introduksjon. Vi kan ikke tvinge ting gjennom, men vi kan gi støtte, oppmuntring og beskyttelse til dem som er involvert.

Dere har ventet så lenge på å se noen synlige forandringer, mens så mye har foregått bak scenen og ofte dreid seg mer om å påvirke og inspirere. Når dere er åpne for vår veiledning, vær sikker på at vi vil gi den, og dere kan kalle på oss når som helst. Når det dere ber om er til beste for alle, vil vi gjøre vårt beste for å sikre at dere får den hjelpen dere trenger. Vi er ofte de usette lysarbeiderne ved deres side og vi gir dere kjærlighet og veiledning. Vi er selvfølgeig kontinuerlig involvert i å hjelpe Moder Gaia, og dere har nok lagt merke til at ting som har med henne å gjøre, og hennes fysiske forandringer, har funnet sted på rolig vis. Faktum er at jo mer dere løfter deres bevissthetsnivå på Jorden, jo lettere kommer alt til å forløpe.

Dere mottar stadig mere energi fra utenfor Jorden, og den kommer fra mange kilder. Vårjevndøgn er et eksempel på kraftige energier som kommer inn og mange, mange mennesker har følt dens påvirkning. Det er en oppløftende energi som gir dere hva dere til tider kaller en ”feel good” faktor, samt en skjønn følelse av ro og glede. Hold fast ved den, så vil dere oppdage at folk kan sanse denne forandringen i dere, og meget snart vil dette bli deres naturlige væremåte. Forestill dere en verden full av sjeler som alle har blitt som En og lever permanent i Lys og Kjærlighet, for det er slik det vil bli når dere går videre inn i femte dimensjon. Noen av dere er der, og noen allerede så nær, og det er dere som viser veien. Gjennom deres eksempel vil mange følge etter, der hvor dere har skapt en vei. Dere er inne i en så vidunderlig tid hvor praktisk talt alt er mulig, så legg ikke på noen måte noen begrensninger på deres ambisjoner eller troen på dere selv.

Etter hvert som mørket og de som har stått bak det blir eksponert, ber vi dere pånytt om å la den naturlige justis finne sin egen vei. Vit at hver eneste sjel på et eller annet tidspunkt må svare for sine forbrytelser mot menneskeheten, mens det som rett og slett har vært feiltrinn blir akseptert som en del av læringsprosessen. Vi understreker at det ikke er snakk om noen straff og dere velger selv hvordan dere vil rette opp feilene og overvinne dem. Gud gir dere ikke fri vilje for å bruke deres feiltrinn mot dere. Det er bare i tilfeller der noen med overlegg har forsøkt å skade andre eller drepe en annen sjel at det kreves ytterligere erfaringer slik at dere kan lære konsekvensene av det dere har gjort. Dette er karma og det vil være en del av deres livsplan at dere setter dere som mål å arbeide dere gjennom det. Alt gjennomføres med den største kjærlighet og oppmerksomhet for å hjelpe dere gjennom deres erfaringer. Veilederne deres og Englene gjør mye mer for dere enn dere vanligvis er klar over, og er alltid ved deres side på deres reise gjennom livet.

Vi i den Galaktiske Føderasjon har lagt et visst press på høyprofilerte personer for at de skal presse på med sin innsats for at i hvert fall en form for ”avsløring” skal skje. På mange måter er det knapt nok nødvendig ettersom vårt nærvær på himmelen blir rapportert av så mange og omtalt i så mange artikler om oss. De fleste av dere vil ikke bli det spor overrasket, men så spørs det også hvor langt avsløringene går i å synliggjøre vårt forhold til dere. I dette århundret alene har dere oppdaget så mye historisk bevis om oss og vår kontakt med dere gjennom mange tusen år. De kan ikke lenger ignoreres eller fornektes annet enn av dem som er helt tilstivnet i sine oppfatninger. Vi ville ønsket oss en situasjon der regjeringene deres innrømte å ha hatt kontakt med oss i nesten hundre år og at de bekreftet at vi alltid har tatt kontakt med dem i kjærlighet og fred. Dette ville redusere den tvilen som enkelte fortsatt har, som har blitt forledet til å tro at vi er som de monstrene som fremstilles i deres science fiction og filmer.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vil gjerne få gratulere Lysarbeiderne for å ha funnet seg så godt til rette i de nye vibrasjonene som vil bære dem frem mot den Nye Tidsalder. Dere har minst like mye viktig arbeid å gjøre som tidligere, hvis ikke mer, mens dere hjelper til å forberede folk for den siste runden hvor de vil krysse mållinjen. Seieren er deres og premien er at dere aldri mer vil oppleve atskillelse fra Gud og deres sanne hjem blant stjernene. Vi elsker dere og deres sterke vilje til å finne deres fremtid og deres plass blant oss som sanne Galaktiske Vesener.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge