Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, March 29, 2013

SaLuSa, March 29, 2013

Vi kan nå tydelig se at Lysarbeidere har funnet seg til rette med sine oppgaver med å lede folk inn i den Nye Tidsalder. Deres innsikt og forståelse av hva som er nødvendig, er til god hjelp for oppvåkningen, som fortsetter uansett hvordan situasjonen i verden er. Det er viktig at folk ikke tillater at kaos og vanskeligheter får trekke deres energier bort fra arbeid som involverer Lys og Kjærlighet. Mørket vil etter hvert ebbe ut av seg selv og er allerede nå i ferd med å miste sin makt til å skape mere frykt. I denne sammenheng, til tross for de mange truslene om krig, vit at dette ikke lenger vil bli tillatt. Den Galaktiske Føderasjon av Lyset er fullt klar over supermaktenes hensikter og vi vil forhindre ethvert forsøk på å starte en global krig. Lyset har allerede skapt så mye forandring at mennesker som er involvert i krigsmaskinen har opplevd en forandring i sin bevissthet. Dere kan vente å få høre mange uttrykke tvil om årsaken bak militære aktiviteter og de unødvendige angrepene på uskyldige sivile. En dag vil komme da krig og alt som støtter den vil opphøre å ha noen rolle i livene deres.

Vi ber de av dere som er av Lyset om å fortsette å fokusere på alt som er positivt ettersom dere har det mest potente og mektige våpen i den Kjærligheten dere uttrykker. Hver eneste en av dere øker vibrasjonene og dette er deres forsikring om at dere vil gjøre den Nye Tidsalder til virkelighet, og det er ingen ting som kan hindre den å manifestere. Faktum er at den allerede har en påvirkning som går mye lenger en det som er umiddelbart synlig og det er overhodet ingen mulighet for at livet kan vende tilbake til det gamle paradigmet. Kjærlighet gjennomtrenger alle Institusjoner og Selskaper i offentlige og private sektorer, og det som har vært akseptert tidligere, blir nå satt under lupen med spørsmål om måten de opererer på er til beste for alle. Mennesker som argumenterer for å fortsette på den gamle måten vil finne at det ikke lenger er mulig å fortsette slik, slik som det nå er i ferd med å skje i finansverdenen. Omfanget av korrupsjon er svært mye større enn det som har blitt avslørt, men sannheten vil etter hvert komme frem og sjokkere mange som har hatt tillit til dem. Et nytt system vil bli introdusert som vil funksjonere helt åpnet og gjennomsiktig.

Våre allierte blir stadig djervere i sine aktiviteter og har fått fornyet styrke når de opplever å finne mye mer støtte for de forandringene de arbeider for å få til. I virkeligheten lever dere med et bein i hver verden, og jo raskere dere trekker dere unna enhver tilknytning til den gamle 3dje dimensjon, jo raskere vil dere komme fremover og inn i de høyere dimensjonene. Gammelt karma vil dukke opp igjen for å bli avklaret og det kan være så enkelt som å forandre holdninger dere har, og det inkluderer hvordan dere tenker på dem. Kriteriet for forandring er å slutte med å være dømmende og å forsikre deg om at dine egne handlinger og ord ikke innebærer noen trussel eller skade i en annens liv. Invitasjonen til å “vende det andre kinnet til” er verdt å huske, for vi vet at som emosjonelle og følende Vesener, så finner dere det vanskelig å ikke reagere på provokasjoner. Sinne og liknende reaksjoner regnes for å være en del av menneskets natur, men om de kommer ut av kontroll kan det skade den fysiske kroppen deres og medføre sykdom. Vi antyder overhodet ikke for et sekund at dere ikke skal stå opp for dere selv, men det kan komme et øyeblikk hvor det er bedre å snu ryggen til og gå vekk fra trøbbel.

I virkeligheten er det slik at jo mere Lys dere bærer i dere, jo mindre stressende vil livet deres bli. Deres høyere vibrasjoner vil bidra til å skape ro omkring dere og sannsynligheten synker for at dere vil møte fysiske eller verbale angrep. Ingen ting kan skade deg med mindre du selv har trukket det til deg. Dette bringer oss til karmiske opplevelser som kan dukke opp når som helst det måtte passe og når forholdene ligger til rette for at de kan komme frem. Så må dere huske på at når det finner sted mellom venner og familie, så vil alle i noen grad bli involvert, men alle kan i sin tur lære noe av det. Vi blir aldri trette av å minne dere på at karma aldri er en straff, men et middel til å presentere dere med en læringsmulighet i livet, som vil være til hjelp i deres åndelige utvikling. Dere må ikke nødvendigvis oppleve alt selv for at det skal være verdifullt for dere. Gjør deres beste for å være et godt eksempel på Lys i aksjon, så vil andre kunne få se hvor fordelaktig det er. For de av dere som feirer Påske, så er det til minne om en stor Læremester som kom til Jorden for å vise dere hva som er mulig å oppnå når dere har nådd et slikt nivå at dere er i stand til å gjøre alt dere gjør med Uforbeholden Kjærlighet.

Kjærligheten er alt som ER, og når dere er bevisst deres mange livsreiser i dualiteten, så vil dere forstå at det er den eneste vei å følge dersom dere ønsker å utvikle dere videre. Dere har tatt mange skritt bakover, bare for å så finne veien fremover igjen, men ved så å gjøre har dere lært hvordan dere kan møte hvilken som helst situasjon uten å miste dere selv. For øyeblikket blir veien deres gjort lettere på grunn av de oppløftende energiene som fortsetter å strømme inn til Jorden, og det vil de fortsette med inntil dere får oppleve Oppstigningen inn i de høyere vibrasjoner. Når dere etter hvert tar deres plass i femte dimensjon, har dere i sannhet blitt så opp-LYSte at dere vil være Lys-Vesener. Og selv da er det ikke enden på deres oppløftelse, for den vil fortsette helt til dere har nådd tilbake til Kilden. Det er imidlertid ganske langt unna ennå, tatt i betraktning at dere ikke mer en akkurat har funnet veien helt tilbake til Lyset. Deres umiddelbare oppgave er å fortsette å være fokusert på Lyset og gjennomføre deres beslutning om å legge dualiteten bak dere.

Å arbeide dere frem mot Lyset kan somme tider oppleves som en byrde som krever endringer i deres livsstil, sågar også å bli mer selektiv når det gjelder deres venner. Vi vet at det er vanskelig å holde kunnskapen for dere selv, unntatt når dere blir invitert til å dele av den, men vit at situasjoner noen ganger er arrangert slik at andre skal kunne dra nytte av det dere vet. Når dere først finner sannheten, så får dere lyst til klatre opp på hustaket å rope den ut, men det er viktig å avstå fra slike handlinger, for det kan støte folk bort fra dere, som ennå ikke er rede for den. Det er ingen hast med å bringe sannheten ut til folk, ettersom livet er uendelig og alt skjer når tiden er moden for det, ja faktisk når det er det rette øyeblikk for det. La imidlertid ikke dette hindre dere i å forsøke å dele deres forståelse med dem som dere føler er klare for det. Noen ganger kan dere bli møtt med sinte reksjoner, men la dere ikke bry med det, men ønsk slike mennesker kjærlighet og opp-Lys-ning. Alle sjeler vil etter hvert finne sin sanne vei, og de erfaringer de gjør nå vil bare være til hjelp for dem i fremtiden.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ser så mye som ligger rett bak horisonten for dere, som vil løfte dere opp. Det vil komme til å skje ganske raskt og vil komme som en overraskelse på mange. Det trengs bare én stor forandring, så vil resten følge i rask rekkefølge. Vi beundrer deres pliktfølelse og hvordan dere går frem på den veien dere har valgt mot Lyset. Vi ER ETT, og dere er så visst en av oss. Når dere sender deres kjærlighet til oss, kommer den tifold tilbake, og vi takker for at dere gjør det.Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |


Har du lyst til å støtte Lysarbeidet vårt?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge