Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, March 15, 2013

SaLuSa, March 15, 2013

Fordi så mye fokus er på President Obama og de Forente Stater, er det mange som synes å glemme at hele verden er involvert. Hvis dere bare visste det; de bevegelsene for forandring som har blitt dannet over hele verden, og dere som et Menneskelig kollektiv, bidrar sterkt til å øke farten på alt som skjer frem til den dagen da dere vil se det med egne øyne. Folk bruker sine rettigheter til å kreve det de ser på som viktig i livene sine, å bli frigjort fra den kontroll de som bare er opptatt av sine egne interesser, har over dem. Det er en innsats som vil lykkes, men ofte ikke uten konfrontasjoner, og at de militære og myndighetene som en konsekvens nekter dem sine rettigheter. Intet forsøk fra myndighetene på å motsette seg det vil imidlertid kunne forhindre folket å gjenvinne sin frihet og suverenitet om ikke så lenge. Dere har selv skrevet scriptet til endetiden og vi i den Galaktiske Føderasjon av Lyset og Lysarbeidere over alt bidrar til at alt det dere krever skal bli til virkelighet.

Vi kjenner til det stress det er å leve i disse skiftende og urolige tider, og det å holde troen og tilliten sterk er krevende, men som dere vil få se, så vil det vise seg at det har vært innsatsen verdt. Dere er Ett, og hver eneste sjel har en rolle å spille, uansett hvilken side de befinner seg på, og dere vil finne ut at etter hvert som Lyset gjennomtrenger negativitetens mørke, så vil denne miste sin kraft til å påvirke. Dualiteten slik dere har opplevd og erfart den, har i det store og det hele avsluttet sin syklus, og nå gjenstår jobben med å rydde opp alt kaos og forsøpling den har etterlatt seg. Lyset, etter hvert som det vokser i styrke og kraft, vekker opp stadig flere sjeler, selv om noen er så dypt fastgrodde i sin tro at de kjemper for å beholde den. Til slutt vil de måtte gjøre et valg om hvilken vei de vil gå, og de kan bli værende i 3dje dimensjons vibrasjoner dersom det er det de ønsker. Gud stiller ikke noe krav til den enkelte sjel om at de skal utvikle seg i løpet av en viss tid, men legger foran dem et utall muligheter til å gjøre fremskritt og gå inn i Kildens Lys og Kjærlighet. Som vi så ofte har fortalt dere; hver eneste sjel har en gnist av Guds egen flamme inne i seg og den kan aldri utslukkes.

Mens dere fortsetter deres reise gjennom verdensrommet, vit at dere er i ferd med å stige opp i de høyere vibrasjoner. De vil gjøre det mulig for de etterlengtede forandringene å manifestere, som virkelig vil plassere dere i den Nye Tidsalder, selv om det er mye renselse som må gjøres først. Når det gjelder den oppgaven kan vi love at vi og våre avanserte teknologier er fullt innstilt på å hjelpe dere, hvilket umiddelbart vil øke farten på arbeidet. Med vår hjelp og inspirasjon vokser også deres egne teknologier raskt, og mange, mange Fri Energi programmer er allerede ferdigstilt. Oljeindustrien og de som har investeringer i den, kjemper naturligvis for å beholde sin posisjon i markedet, men det er til ingen nytte fordi dere er nødt til å ta i bruk den Nye Tidsalderens teknologier. Dere har blitt holdt tilbake altfor lenge, og det var ingen som forutså at dere fortsatt ville bruke fossile drivstoffer på dette stadiet av deres utvikling. Det er masser av forbedringer som står i kø for å bli introdusert, og det øyeblikket vi setter i gang med det, vil det virkelig bli en travel tid.

Dere har helt rett når dere hevder at stadig flere kanaler fra oss eller andre Vesener i de høyere rike synes å åpne seg opp, og det er fordi at dere generelt sett fortsetter å øke deres bevissthet og således blir i stand til å komme i kontakt med slike kilder. Det vil komme en tid da dere vil ha en klar kontaktlinje med deres Høyere Selv, men for øyeblikket vil disse åpningene komme for dem som har det i sin sjelekontrakt å etablere slik kontakt. Vi vet at mange av dere er ambisiøse og gjerne vil bidra i arbeidet med å drive deres sivilisasjon fremover, men ikke alle er godt nok forberedt til å gjøre dette. Og likevel er det slik at hver eneste en av dere som er her i denne tiden har en eller annen effekt på hvordan fremtiden vil arte seg. La ting få utvikle seg i sitt eget tempo og vær ganske enkelt våken når en mulighet byr seg. Fortsett å fokusere på alle ting som er av det positive og vit at dere er med å skape ikke bare deres egen fremtid, men også andres.

Alt det dere gjør blir verdsatt og dere trenger ikke fortsette å la dere skuffe over den senere tidens begivenheter i forbindelse med Oppstigningen. Resultatene kan bli litt forskjellige fra den opprinnelige planen, men vi justerer den kontinuerlig for å ta høyde for øyeblikkets behov. Som alltid er timingen så viktig, og bakgrunnen for mange avgjørelser er det genuine ønsket om å se så mange sjeler som mulig stige opp. Etter hvert som tiden går og bevissthetsnivåene stiger, vil de mørke ha mindre og mindre innflytelse på hva som skjer i verden, og dere kan trygt overlate dem til seg selv og sin egen nedtur, som de selv har forårsaket. De blir stadig skjøvet lenger i bakgrunnen og mister sin makt til å hindre deres fremskritt på veien mot den Gyldne Tidsalder. Det dere vil oppleve når den kommer kan ikke beskrives med ord, det er mer enn dere greier å forestille dere i dag, og vil overgå de fleste av deres forventninger.

Når dere for første gang får se Lysbyen i Sedona*, vil den gi dere et inntrykk av hva som vil bli ganske normalt i deres fremtidige liv. De teknologiene som er involvert er svært avanserte i sin healing, sett med deres øyne, og behandler alle med stor omtanke og uten noen som helst bieffekter eller seneffekter. Denne healingen bruker lyd, farge og krystall-teknologi, og er svært futuristisk sammenliknet med deres nåværende nivå i medisin og behandling, men dere er i ferd med å begynne å utforske slike muligheter. Dere blir med full overlegg inspirert med idéer som vil hjelpe dere å etablere en ny tilnærming til helse – og i fremtiden vil dere ikke, og kan ikke, lide av dårlig helse. Dere vil komme til et punkt hvor deres vibrasjonsnivå er altfor høyt til at noen lavere energier kan påvirke dere. Når den tid kommer vil dere også ha gjennomgått en total endring i kroppen, som da vil ha blitt ført tilbake til sin opprinnelige tilstand, helt uten lyte eller noen påvirkning av aldringsprosessen. Disse er alle trinn på veien mot å bli Galaktiske Vesener, med full bevissthet.

Vi ber dere fortsette deres hengivne innsats for å bringe mere Lys inn til Moder Jord, for også hun vil få nyte fryden over å bli ført tilbake til sin opprinnelige, jomfruelige tilstand. For tiden er hun inne i en prosess hvor hun forsiktig flytter områder av Jorden inn i sine nye posisjoner, med noen landhevninger og andre områder som synker, men som ennå ikke har nådd sine endelige posisjoner. Mye av Atlantis vil stige opp av havet igjen, med sine gamle kystlinjer som hang sammen med store landmasser. Mye av deres historie ligger forseglet i historiene om Atlantis og sannheten om denne en gang så store sivilisasjonen vil bli fortalt. Den eksisterte gjennom en svært lang periode og de fleste av dere hadde liv der. Noen av dere husker fortsatt at det sank og var til stede i dets siste dager, for omtrent 10.000 år siden.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og forlater dere nå med Vårt Lys og vår Kjærlighet.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif

*Sedona i Arizona, USA, vil bli den første av Lysbyene til å manifestere. Etter hvert vil det etablerer i hvert fall et dusin Lysbyer rundt om på kloden, ifølge andre budskaper som har kommet inn tidligere.Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge