Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, February 22, 2013

SaLuSa, February 22, 2013

Det presset dere legger på myndighetene gjør at de skjønner at dere ikke vil sitte stille og la de gamle måtene å gjøre ting på fortsette som før. Dere krever forandring og det vil sette dere på kursen mot introduksjonen av den Nye Tidsalders goder, som har blitt holdt tilbake. Det er for eksempel helt klart at det må settes i gang tiltak å introdusere fri energi, ettersom prisene på elektrisitet og gass tillates å eskalere i hele verden, så mye så at folk ikke har råd til dem. Vi undrer oss på hvor mange demonstrasjoner som kreves før dette temaet blir tatt på alvor. Folk har vært svært tålmodige, men det vil komme til et punkt hvor de ikke vil godta dette lenger. Det blir farlig for myndighetene og de gjør best i å ikke ignorere det som skjer. Opprør er ikke noe hyggelig, og vi oppfordrer ikke til noen form for vold, men vi forstår når dere ser dette som den eneste muligheten til å oppnå oppmerksomhet rundt deres krav. Det betyr at vi vil kunne komme til måtte å gripe inn på deres vegne, dersom ting er i ferd med å komme ut av kontroll.

Heldigvis har den siste tidens innstråling av energi løftet folk opp. De som har absorbert den skaper en beroligende effekt og de er i stand til å sende Lys og Kjærlighet inn i alle situasjoner. Det gjør at balanse kan opprettholdes i samfunnet og det bidrar til å vekke opp enda flere individer til å innse at det er nødvendig med fredelige fremgangsmåter. Det vil oppnås mye mer ved å få frem det beste i folk enn å gå til konfrontasjoner med dem som har makten. Kjærligheten er den sterkeste kraften i Universet og vi oppfordrer dere til å bruke den, og ved deres eget eksempel få folk til å snu om og tilslutte seg deres måte å tenke på. Dere vil legge merke til at etter hvert som flere mennesker våkner opp, så vil de også oppleve en forandring i sine bevissthetsnivåer, slik at det blir lettere å bringe dem sammen for å arbeide mot et felles mål. Der er der makten deres ligger og den vil gi positive resultater.

Som dere er i ferd med å finne ut, så er det fortsatt vanskelig å gjøre fremskritt så lenge de mørke fortsatt greier å holde på sin makt. Det er imidlertid en grense for hvor langt de kan gå, ettersom de ikke lenger har det omfattende nettverk av støtte som de alltid har vært avhengig av for å lykkes. De blir ”plukket ned” en etter en og det svekker deres muligheter til å gjennomføre sine planer. De mangler nå den koordinering og det lederskap som alltid var der før og støttet dem. Vårt håp er at de vil velge å ikke fortsette sine aktiviteter, men se Lyset og velge en annen kurs som kan lede dem ut av mørket. Fra vårt perspektiv er det aldri for sent for en sjel å velge en bedre vei, og de ville bli ønsket velkommen tilbake, for det er ikke vår rolle å dømme dem for sine tidligere liv. Det er av denne grunn at vi tidligere har bedt dere om å avstå fra å dømme en annen sjel som fortsatt er i mørket, men heller velge å være den som gjør sitt beste for å løfte dem opp ved å gi av deres kjærlighet. Mørke er fravær av Lys og dere som er Lysarbeidere kan forandre den situasjonen uten å trenge dere på en annen sjel.

Dere har fortsatt mer en nok av arbeid å gjøre for at den Nye Tidsalder til virkelighet, men det blir stadig lettere ettersom dere har en enorm støtte og drahjelp fra oss og andre kilder. Det finnes ikke ett øyeblikk hvor vi ikke er ved deres side og vi gjør vårt beste for å inspirere dere og oppmuntre dere til å alltid søke det mest perfekte resultatet i alle situasjoner. Dere bærer banneret for dem som er i ferd med å våkne opp og de vil finne dere når behovet oppstår. Vi vet at dere har hjertet på rette sted og at dere arbeider fra hjertet, slik at de beslutninger dere gjør er til alles beste. Vi har slik en beundring for dere alle og gleder oss over at dere om ikke altfor lenge vil se resultatene av deres innsats. Bli ikke fortvilet, for dere har allerede gjort den vanskelige delen og har gjort mye større fremskritt en dere begriper. Det er viktigere enn noensinne at dere holder fokus på resultatet av forandringene, i stedt for å rette oppmerksomheten mot det som er i ubalanse. Se for dere at alt faller på plass som forventet og lovet, for dere er så nær, så nær det gamle paradigmets siste dager. Det har lite eller ingen kraft til å bli værende i de nåværende høye energinivåene og må derfor nødvendigvis smuldre opp og falle tilbake til de lavere vibrasjonsnivåene.

Så snart bevissthetsnivåene deres når et visst punkt, vil dere bokstavelig talt tvinge de ventede forandringene til å bli til virkelighet. Den negativiteten som gjør at de fortsatt kan eksistere vil finne at deres energier har ”dampet bort” og at de ikke lenger kan diktere den tidslinjen de ville ønske å begrense dere til. Allerede nå skjer det mye større fremgang enn tidligere og oppfyllelsen av de løftene dere har fått er så nær, så nær. Imidlertid ligger det siste ord hos Gud og det vil sikre fullkommen suksess når det kommer. Uansett tror vi at det i løpet av et par måneder vil bli helt klart hvilken retning det går og vi venter at det blir massiv støtte fra dere. Deres oppgave vil være å spre de gode nyhetene slik dere forstår dem og bringe flere sjeler inn i Lyset.

Vi holder overoppsyn med alt som foregår på Jorden, men ikke desto mindre holder vi oss diskret i bakgrunnen, ettersom våre Allierte fortsetter å ta stadig mer kontroll over hva som skjer. Naturligvis gir vi dem veiledning, ettersom vi har en bedre forståelse av hvordan de hele vil folde seg ut. Vi er de usynlige hjelperne som legger veien til rette for den endelige seieren over de mørke Sjelene. Vi huser ingen ondskap eller sinne når det gjelder dem, og vi har medfølelse for enhver sjel som har drevet vekk fra Lyset. Vi glemmer aldri at alt er en viktig bit av helheten og vi gir vårt lys i like stort monn til alle som er på sin utviklings vei. Alle har det samme potensial til å finne veien tilbake til Lyset og vi hjelper der vi blir bedt om veiledning.

Kjære Sjeler, hjelp til å opprettholde freden og hjelp til med å holde balanse mellom ulike sekter og raser. Mange ganger finner de det vanskelig å akseptere at Alle Er Ett i Menneskerasen, og ofte har de fått innpodet religiøse forskjeller i sine tanker helt fra barndommen. Aksepter disse forskjellighetene med Kjærlighet og tillat at andre følger sin egen vei, såfremt det ikke legger hindringer i veien for en annen sjels frihet til å velge. Frykt ligger bakom de fleste problemer og selvfølgelig spiller Illuminati og deres støttespiller på den. La kjærligheten ta fryktens plass og tillat at andre følger det som føles riktig for dem inntil de innser at deres erfaringer har lært dem det de skulle og ikke lenger trenger å fortsette.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er lykkelig over å se hvor store fremskritt dere har gjort med tanke på å bringe fred til Jorden, selv om vi er fullt klar over at noen små kriger fortsatt fører til tap av menneskeliv. Det vil ikke vare lenge før det blir enighet om fred over hele planeten og vi vil sørge for at den blir permanent.Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge