Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, February 15, 2013

SaLuSa, February 15, 2013

Våre allierte på Jorden er mer selvsikre enn noen gang tidligere og fortsetter å plassere de mørke Sjelene der de er minst til bry. De kjegler seg i mellom og fortviler over sin tilsynelatende mangel på makt til å diktere hva som skal skje. Kontroll over verden er ikke lenger innen deres rekkevidde og alt de kan gjøre er å drømme om hva som kunne ha vært dersom de ikke hadde mistet grepet. Lysarbeiderne gyver nå på med fornyet selvtillit og forbereder seg på et siste fremstøt som effektivt vil sette en stopper for enhver mulighet de mørke kunne hatt til å gjenvinne det de har tapt. For dem handler det nå mer om å overleve, men det finnes ikke noe sted de kan gjemme seg som vi ikke vil vite om. Jo raskere vi kan slippe å bruke tid på dem, jo mer kan vi konsentrere oss om vår egen agenda.

Vi ber dere nok en gang om å ikke bli motløse dersom dere ikke ser noen ytre tegn på hva som foregår, som ville indikere hva Lysarbeiderne holder på med. Det aller meste av deres arbeid er koordinert med vårt, ettersom vi i felleskap har noen ekstremt viktige oppgaver å utføre om kort tid. Lysarbeiderne fortjener gratulasjoner for hvordan de har tilpasset seg sine nye oppgaver og det de gjør er minst like viktig som noen gang før. Tiden fortsetter å gå stadig raskere og det er flere nøkkel-infusjoner av Lys som snart vil aktiveres. Langsomt, men sikkert atskilles mørket og Lyset, men vi gir fortsatt flere muligheter til dem som har stanset opp, slik at de kan fortsette å gå videre fremover. Det gamle paradigmet holder på å falle fra hverandre og har ikke lenger noen kraft til å holde igjen dem som nå våkner til sitt sanne selv. Frykten for det ukjente er ikke lenger det problemet den en gang var og stadig flere mennesker finner sin tillit til Gud.

Vi vet nøyaktig hvilke sjeler som er på linje med Lyset og har en fullstendig profil på hver eneste en av dere. Enn videre kan vi finne ut eksakt hvor dere er på ethvert tidspunkt, så både de mørke og de av Lyset er hele tiden under oppsyn. For en vidunderlig tid det vil bli når vi kan utstyre dere med bedre kommunikasjonsmidler, ikke bare mellom dere, men også med oss. Mange av dere er skjebnebestemt til å reise ganske så mye og for deres venner og familie er det viktig at de ikke mister kontakten med dere. Det vil selvfølgelig komme en tid da konvensjonelle flymaskiner blir satt på bakken og at reising blir en hyggelig og gledelig opplevelse. Med tiden vil alle former for transport være forurensningsfrie og ikke lenger avhengig av elektrisk generert kraft. For lokale behov vil det finnes en form for ”hopp på – hopp av” transporttilbud. Sjøveiene vil ikke lenger måtte brukes og lufttrafikk vil ta seg av befraktning, slik at sjøen og alt som lever i sjøen kan gjenvinne sin jomfruelige tilstand. Det vil også bli utviklet stasjoner der dere kan sende og ta imot pakker på et øyeblikk.

Avsløringen nærmer seg også ubønnhørlig og blir nå ”angrepet” fra ulike vinkler. Det endelige resultatet er at det blir umulig å hindre at deres ekstraterrestrielle historie blir kjent for alle. Det vil tvinge styresmaktene deres til å erkjenne at de har vært involvert med utenomjordiske gjennom det siste århundret. Og det er ikke bare snakk om kontakt, men også om tett kontakt der de har samarbeidet i underjordiske baser. Avsløringen må også utvides til å omfatte at man legger frem bevisene for intelligent liv som er funnet på andre planeter som for eksempel Mars. Hvis imidlertid deres regjeringer fortsetter å trenere, vil det bare føre til at vi må ta over ansvaret for at sannheten kommer frem. På den ene eller den andre måten er tiden inne for at dere lærer å forstå dere historiske tilknytning til oss. Vi er ikke inntrengere eller fremmede og mange medlemmer av den Galaktiske Føderasjon av Lyset er deres forfedre, som er knyttet til dere genetisk gjennom utviklingen av deres art.

Dere har kommet langt siden dere ble opplært til at Jorden var Universets sentrum. Det kryr av livsformer slik som dere over alt og i multidimensjonene og de parallelle virkeligheter. Guds Univers rommer tusener på tusener av Galakser som dere kan reise i når dere en gang blir fullverdige Galaktiske Vesener. Sannheten er så storslagen at mange religioner vil forsvinne, når de finner at de ikke lenger kan hevde sine trossetninger, som i det store og det hele er skapt av mennesker. Organisert religion vil ikke lenger være nødvendig for at individuelle sjeler skal kunne forstå sannheten. All viten finnes inni dere og dere har nådd det punkt hvor dere kan være deres egen lærer og har utviklet intuisjonen til å vite hva dere personlig trenger for å fortsette deres evolusjon. Dersom deres følger deres egen forståelse, vil det føre dere til der dere trenger å være i neste omgang, så lev ganske enkelt i øyeblikket og la ting få utvikle seg i sitt eget tempo. For all del, del deres innsikter med andre, men vit også at ingen annen sjels vei nødvendigvis vil fylle deres egne behov.

Vi har ingen problemer oss i mellom for vi vet at vi er blant oppstegne Vesener og kjenner igjen hverandres Lys-nivåer. Energiene er slik at bare sannheten kan eksistere og det er ikke spørsmål om annet enn å kommunisere med hverandre i full sannhet. På Jorden sier dere ofte én ting mens dere mener noe annet, så mye så at det nærmer seg løgn, så det ville være klokt av dere å lære å holde dere til sannheten til enhver tid. Vi innser at det enkelte ganger kan gi dere trøbbel, men til slutt vil dere ikke tenke to ganger om dere skal være sannferdige eller ikke. Når dere kan tenke og handle ærlig hele tiden, vil dere ikke ha noe å skjule. Vi har til tider vært i møte med deres ledere og representanter, og fordi vi er telepatiske, så har vi alltid visst nøyaktig når de har vært mindre enn sannferdige.

Kjære Sjeler, som dere skjønner har dere mye å lære og mye å mestre dere før dere vil bli ansett å være klare til å bli Galaktiske Vesener, men det er like fullt deres skjebne. Dere skal vende tilbake til de Lys-nivåene der dere en gang så strålende hadde deres eksistens, men som dere forlot for å vinne erfaringer som gjør at dere kan være mentorer for andre. Så vær vennlig mot deres medreisende og vis medfølelse når de faller ned i mørket. Dere har alle gjort det ved anledninger og det er uunngåelig når dere er omgitt av slike lave vibrasjoner. Hemmeligheten er å være i stand til å løfte seg selv opp igjen og benytte det dere har lært til å overvinne senere utfordringer av samme art.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og dere vil vite at dette året vil bli et år som tilhører folket. En tid der dere blir anerkjent for at dere i sannhet er Frie og Selvstendige Vesener, og dere vil få tilbake alle deres rettigheter. Det er mye som venter på å avsløres og vi gleder oss over å ha en rolle i det. Vi fortsetter å sende vår kjærlighet til dere og Moder Jord, slik vi alltid vil gjøre. Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge