Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, March 1, 2013

SaLuSa, March 1, 2013

I mange deler av verden holder de gamle energiene på å kollapse, og med det kommer muligheten for at de kan erstattes av det nye paradigmet. Det venteri kulissene, som dere ville sagt, ettersom svært mye arbeid er nedlagt for å sikre at det er rede til å overta. Det vil føre med seg en grad av usikkerhet, ettersom det eneste dere vil se for en stund er tegn på at ting går i oppløsning. Euroen er svært ustabil og en del andre valutaer er heller ikke særlig stabile. Alt dette peker i retning av omfattende forandring, som vil tvinge bankene til å revidere sine metoder når det gjelder valutahandel og andre transaksjoner. De har sett at det må komme, men forsøker fortsatt å unngå det uunngåelige. Det er allerede enighet mellom en rekke land om de foreslåtte endringene, så det er simpelthen et spørsmål om å vente på det rette øyeblikket for å iverksette dem.

Avsløringen vil finne sted om ikke lenge, men ikke forvent at den skal bli veldig omfattende i første omgang. Det vil ta tid å skrelle av alle lagene av det omfattende hemmelighetskremmeriet når det gjelder utenomjordiske og UFO’er. Når imidlertid sannheten begynner å komme ut, så vil demningen raskt briste med hensyn til informasjon om oss og vår kontakt med dere opp gjennom historien. Det vil også ta tid før hele sannheten kommer ut om hvordan deres regjeringer har vært involvert med den Grå rasen og hvordan de har ervervet seg avanserte teknologier fra dem. Vårt hovedønske er at vårt nærvær blir offentlig anerkjent, med forsikring om at våre kontakter til en hver tid har vært fredelige og i den hensikt å hjelpe Menneskeheten. Vi lever etter Lysets lover og har alltid fulgt etikette og lovene i vår samhandling med dere.

Med tiden vil dere lære mye om hvordan vi har vært involvert i deres utvikling gjennom tusener av år, og dere vil se at vi har opptrådt som deres Voktere. Vi har overvåket deres vekst og utvikling og har hjulpet dere å overvinne hindringer som ellers kunne ha bremset deres utvikling alvorlig. Det er selvfølgelig en grense for hvor langt vi kan gå, ettersom vi ikke kan blande oss inn i situasjoner hvor deres karma spiller seg ut. Da må vi holde oss i bakgrunnen, men den forhindrer oss ikke i å gjøre det vi kan for å lindre erfaringene deres ved kontinuerlig å sende Kjærlighet og Lys. I denne tiden, som vil vise seg å være en svært aktiv tid, står vi ved deres side, ettersom vi nå har tillatelse til å komme nærmere dere. Dere ser ofte skipene våre på himmelen, og til tider i stort antall, når vi holder på å rense atmosfæren deres og vi holder hele tiden et skarpt øye med dem som fortsatt er innstilt på å stelle i stand problemer.

Tidligere har det vært snakket mye om å arrestere de mørkes sentrale ledere, og de har systematisk blitt tatt hånd om. Dere har også hørt om ”containment”* og på dette viset har vi vært i stand til å begrense deres aktiviteter effektivt. Det ble vurdert at massearrestasjoner ville kunne fremkalle panikk blant dere, ettersom de færreste ville ha hatt innsikt og forståelse av hva som skjedde. Vi har derfor lagt oss på en strategi med gradvise forandringer og plassert våre representanter, som er våre allierte, i posisjoner som gir mer kontroll til dem som er av Lyset. Når vi imidlertid først kan komme åpent frem, da vil dere få se de raske forandringene, som vi har forberedt oss til gjennom så lang tid. Vi forsikrere dere om at dere til slutt vil kunne nyte av alle de godene dere har blitt lovet og vi vil gjøre alt vi kan for å bistå dere.

Det er viktig at dere gir av deres energi til alt som er rent og positivt, uten at dere kaster den bort på saker som har med Illuminati og deres handlinger å gjøre. Deres tid er nå svært begrenset ettersom deres planlagte handlinger systematisk blir forpurret, inntil de kan stoppes for godt. De representerer ikke lenger den trussel de gjorde tidligere og Lysvesener begrenser deres handlekraft slik at de kan holdes under kontroll. Vi greier ikke enda å få media til å begynne å rapportere på en balansert, presis og sannferdig måte, men den tid vil komme og da vil dere ikke lenger føle tvil med hensyn til de nyhetene dere får. I de fleste slike tilfeller, ser vi helst at dere selv tar ansvaret for at dette kommer i gang, for på den måten vil Loven om Tiltrekning tillate at vi slår vår innsats sammen med deres. Dere kom til Jorden for å erfare dualiteten, og dere opplever fortsatt noen ”siste rester” av den, selv om den har fullført sin syklus. Det er en del ikke-avsluttede aktiviteter som bringer mørk energi opp i lyset, slik at den kan renses, og det er her dere kommer inn.

Dere hadde blikket stivt festet på den 21. desember i fjor, men nå som den er passert er alt mer åpnet ettersom det er mange begivenheter dere skal oppleve, men dere er usikre på når de vil skje. Vi ville anbefale dere å fokusere på deres kollektive forståelse av alt det som vil komme med de høyere vibrasjonene. Da vil dere gjøre så mye som kan forventes av dere, og samtidig øke farten på forandringene. Med så mye gjeld i verden er det helt klart at det bare er ett eneste svar på problemene deres, og det er total gjeldsettergivelse. Dette er en del av den planen dere kjenner til under navnet NESARA, og sammen med at alle da vi ha mer enn det de trenger, vil dette raskt skape blomstrende samfunn. De virkelige svarene på problemene deres er relativt enkle, men å finne de rette menneskene til å introdusere dem er ikke like lett. Dere må regne med massive forandringer i forbindelse med forandringene i statsledelsene, og deretter vil alt bli mulig.

Som dere allerede har merket, fortsetter tiden å gå stadig fortere, og før dere vet ordet av det, vil begivenheter plutselig indikere at en æra av omfattende forandringer har begynt. Når den tid kommer regner vi med å ha blitt offentlig anerkjent slik at vi kan være aktive sammen med dere, og således kan slå våre krefter sammen og skape raske fremskritt. Feiringene vil komme på et høvelig tidspunkt, men verdensfreden er av helt avgjørende betydning, ettersom enhver risiko for krigsliknende handlinger først må opphøre. Vi har virkemidlene og autorisasjon til å tvinge det gjennom, dersom det blir ansett som nødvendig. Ingen innblanding vil overhodet bli tolerert og når renselsen er gjennomført forventer vi faktisk ikke noen som helst problemer. Dere forstår det, Kjære Sjeler, at vi har slett ikke ligget på latsiden når det gjelder vår medvirkning til deres Oppstigning, og den fortsetter ufortrødent for å bringe dere inn i den Gyldne Tidsalder.

Tiden er en faktor som har dominert livene deres, men etter hvert som dere dukker stadig lenger inn i de høyere vibrasjonene, vil også den få mye mindre betydning. Dere vil etter hvert begynne å forstå hva det betyr at alt er i Nået og så vil dere simpelthen ta ting etter hvert som de skjer. Vi vet at dere er vant til å arbeide etter tidsplaner med hensyn til hvordan dere bruker deres tid, men når dere kan la ting bare skje på naturlig vis, uten å ha noen fastlåste tanker rundt hvordan og hva som skjer, så vil livet flyte mye mer uanstrengt for dere.

Det er vanskelig for dere å forestille dere livet uten tid, slik dere er vant til å forstå den, men dere vil føle dere fullkomment frie og nyte et liv som er fredfullt og tilfredsstillende. Etter hvert som deres oppfatning av tid endres, så vil også deres opplevelser og erfarer endres.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og føler meg velsignet som kan ha denne kommunikasjonen med dere. Jeg sender den med Kjærlighet og Lys på vegne av den Galaktiske Føderasjon av Lyset.Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif

*”Containment” betyr bokstavelig talt innespering, eller “holdt på plass”eller ”innestengt”. Dette er en arbeidsmåte som Lyset kan benytte seg av i tilfeller hvor mørke sjeler må ”holdes tilbake” for at de ikke lenger skal kunne gjøre stor skade på mennesker eller forstyrre oppstigningsprosessen utilbørlig. De mørkes våpen er å skape frykte og lidelse, for disse følelsene ”dimmer” Lyset og bremser dermed oppstigningsprosessen. Samtidig gir frykten gir dem makt.

På samme måte som vi kan ”ta ned” det hvite Lyset eller det gyldne Lyset og legge rundt oss som beskyttelse mot negative energier, som en beskyttende kokong, kan Lyset også legges rundt dem som har ondt i sinne! Men virkningen er omvendt: det onde kan ikke komme ut!! Dvs. de kan ikke lenger omsette sine ondsinnede planer i handling. Og i tråd med Universets lov, så har de fått utallige oppfordringer til å bringe sine negative handlinger til opphør – og blitt informert om konsekvensene. Dersom de ikke stopper selv, vil de bli stoppet. Når Lysvesener “beskytter” på denne måten, må det ses på som en kjærlighetshandling. Det hindrer mørke sjeler å pådra seg enda mer å svare for, hjelper dem å løfte seg, eventuelt åpne seg for Lyset, samtidig som det beskytter alle de sjelene som har valgt Lyset og er i gang med Oppstigningen.Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge