Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 15. januar, 2016


Mike Quinsey - 15. januar, 2016

Mike Quinsey

Ting skjer raskt nå og det blir lagt stort press på dem som forventes å komme med Avsløringene, slik at de kan skje uten ytterligere forsinkelser. President Putin er en av dem som presser på og han er den som leder arbeidet for å få resultater snarest mulig. Og samtidig operer Jorden innenfor et energiskjold som opprettholder beskyttelse mot innblanding utenfra. Dere kan være helt trygge på at fremtiden er i hendene på dem som råder over enorm makt slik at Lyset skal få suksess. De mørke er selvfølgelig klar over at de er maktesløse med tanke på å oppnå sitt mål om å få i gang en tredje verdenskrig. Så dere fortsette med deres daglige gjøremål trygt forvisset om at Jordens og Menneskehetens fremtid er i trygge hender. Mektige Lysets styrker venter på å bli kallet til å frembringe større bevissthet og lede dere frem til en forståelse av deres sanne historie. En avsløring som vil glede dere og gjøre dere lettet, handler om den latente kraften som ligger iboende i alle Lys-Vesener. Dere har blitt forledet til å tro at dere er maktesløse, mens sannheten er at deres potensial er ubegrenset. Med dette følger også ansvaret for å forvalte det med visdom, og etter hvert som tiden går vil dere få rikelig med veiledning og instruksjoner i denne sammenheng.

Det er overhodet ingen ting som kan stanse deres raske fremmarsj mot å bli fullverdige Galaktiske Vesener, bortsett fra dere selv. Lysets Styrker har arbeidet frem mot denne perioden hvor dere skal oppnå dette, i lang, lang tid, men likevel avhenger et vellykket resultat av deres egen utvikling og evne til å absorbere Lys. Når dere kommer til et visst nivå vil dere være sikret total suksess, og som et kollektiv av Lys-Vesener vil dere stige opp og legge de lavere vibrasjonene bak dere. Det kan ikke være noe annet vis ettersom Loven om Tiltrekning vil gjøre Oppstigningen til virkelighet for dere. Naturligvis vil dere i interimsperioden gå gjennom stadier av oppløftelse som til slutt vil lede frem til full bevissthet. For øyeblikket er dere akkurat i ferd med å begynne å våkne opp til deres sanne potensial og dere vil få all mulig hjelp til å gjøre veien så lett som mulig.

Om dere noen gang har vært i tvil om at dere skulle lykkes når dere har stått overfor alle de mørkes forsøk på å forhindre Oppstigningen, så vit at Gud har befalt at det skal finne sted. Når mektige styrker av Lyset gjør felles front mot opposisjonen, så kan dere være sikre på at resultatet ikke kan bli noe annet enn det Lysets styrker har som mål. Uansett hva som skjer omkring dere, så kan dere bare fortsette med arbeidet deres med total tillit til at dere vil lykkes. Lysarbeidere vil bli kallet til å hjelpe sine medreisende fordi mange sjeler, når forandringene begynner, vil bli forvirret med hensyn til hva det er som skjer. Det viktigste aspektet er å gjøre det helt klart at resultatet vil føre hver eneste sjel frem til det høyeste punkt i sin utvikling og at ingen vil bli fornektet sin rettmessige plass. Dere vil befinne dere nøyaktig der hvor dere har gjort dere gjort dere fortjent til å være og alle sjeler vil finne seg vel tilpass og avslappet på et vibrasjonsnivå som er det riktige for dem. Dere vil vite på forhånd hvor dere er på vei og vil få en fullstendig forklaring med hensyn til hvordan dere har greid å oppnå dette. Til enhver tid vil kjærlighetsfulle Lys-Vesener ledsage dere, slik at dere overhodet ikke behøver å ha noen frykt for fremtiden.

Livet på Jorden har vært så uendelig fjernt fra sannheten at dere vil bli både glade og forbløffet over å finne ut om deres sanne potensial som Galaktiske Vesener. Dere er i ferd med å forlate en drømmeverden som har vært som et mareritt sammenliknet med hva dere vil komme til å oppleve når dere løfter dere opp og ut av de lavere vibrasjonene. Det har blitt sammenliknet med Helvete på Jord, skapt av de mørke Sjelene som har holdt dere i fangenskap uten at dere har visst det. Disse dagene går nå mot slutten etter hvert som Lyset transmuterer de negative vibrasjonene, som nå forsvinner stadig raskere, og vil fortsette med det, til dere omsider har lagt dem alle bak dere.

Dere som leser dette budskapet er de Sjelene som kan hjelpe til å dempe bekymringene til folk omkring dere som vil bli skremt av det som for dem oppleves som en “ukjent” fremtid. Noen vil bli tilsvarende bekymret over sannheten ettersom det vil ta dem ut av sin “bekvemme sone”, særlig når det går opp for dem at mye av det de er vant til er i ferd med å forandre seg omkring dem. Til å begynne med vil det synes å være mye kaos, men ut av alt dette vil det komme positive tegn på at bedre dager ligger foran dere. Det gamle må vike for å gi plass til det nye, men dere kan være trygge på at det ikke vil ta så lang tid som dere kanskje forestiller dere. De planlagte forandringene begynner allerede å manifestere og de påvirker alle livsformer. I naturen begynner folk allerede å legge merke til forandringer etter hvert som dyreriket tilpasser seg dem. Noen arter vil forsvinne helt og dette er ikke uvanlig i løpet av en syklus.

Hver eneste en av dere har hatt mange liv på Jorden og dere vil alle ha hatt stort utbytte av dem. De av dere som har lært det som skulle læres i 3dje dimensjon, vil mest sannsynlig ha en indre følelse av at dere skal stige opp. Enten det er sånn eller slik vil dere befinne dere nøyaktig der dere er ment å være for å fortsette deres evolusjon. Til slutt vil alle sjeler stige opp, men for noen er det behov for mange flere liv før de er klare til det. Dere har så mye tid dere bare ønsker på å utvikle dere og ettersom dere får masse assistanse hele veien, så vil hvert liv bli planlagt med deres utviklingsbehov for øyet. Veilederne deres vil sørge for, så langt det er mulig, at dere holder dere til livsplanen deres, men dere har likevel fri vilje til å følge en annen vei eller gjøre endringer i den, om dere så skulle ønske.

Det er i ferd med å gå opp for dere at det er mye mere liv i Universet enn dere i utgangspunktet trodde var mulig. Dette skyldes til dels at Jorden har vært beskyttet mot besøkende som eller ville ha kunnet blande seg inn i evolusjonen deres. Ekstraterrestrielle gjester har vært invitert av Illuminatiene som del av en avtale som tillot dem å ha baser på Jorden i bytte mot avansert teknologi. Siden disse tidlige dagene for omkring 70år siden har Illuminati, som dere kanskje kunne forvente, gjort langt større fremskritt enn det dere forestiller dere og ligger mangfoldige år foran dere i kunnskap. Dette vil imidlertid likevel ikke sette dem i stand til å oppnå det de var hatt visjoner om ettersom deres mulighet til å gjøre akkurat som de ville ikke lenger er tilstede, som vi allerede har forklart.

Fra uke til uke er det mange ting som skjer over alt i verden og lysarbeidere er travel beskjeftiget med å hjelpe til. De mørke manipulerer økonomien for å frembringe de resultater de selv ønsker seg og som oftest ikke er til beste for dere. Dette vil likevel ikke gavne dem som er involvert fordi fremtiden ikke ligger i deres hender, ettersom Høyere Vesener har total kontroll over den. Etter at de som har forsøkt å ta over verden er blitt fjernet, vil det komme raske fremskritt som vil være til beste for alle. I løpet av relativt kort tid vil dere få nytte av nye teknologier som har vært holdt skjult for dere. De mørkes dager er talte og Lys-Vesener har kontroll over alle deres aktiviteter. Dette budskapet kommer fra mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge