Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, December 19, 2011

SaLuSa, December 19, 2011Vi ber dere innstendig om å ikke la dere distrahere av eventuelle hendelser som de mørke sjelene steller i stand og la det ta deres fokus vekk fra året 2012. Som dere kanskje ser, så slår de trassig ut i alle retninger i et desperat forsøk på å holde seg ved makten, men de vil ikke oppnå noe som helst. Nå som dere vet hvordan de opererer, er dere i stand til å forhindre det de er ute etter; å skape frykt. Dere er kloke nok nå til å gjenkjenne deres arbeidsmåter og er mye mer kritiske og kan nekte dem det resultat de forsøkte å skape. Vi i den Galaktiske Føderasjon spiller vår rolle for å beskytte dem som er truet og i noen tilfeller har vi oppsøkt dem personlig for å forsikre dem at de er trygge. Dere kan være sikre på at alle Lysarbeidere er kjent for oss, og i samarbeid med deres veiledere blir de ledet på en vei som med minst sannsynlig fører til konfrontasjon. Det kan ikke alltid unngås, men det finnes situasjoner hvor det er de mørke kreftene står i en dårlig posisjon i stedet for dere. Den publisitet de får er velkommen, fordi den avslører deres arbeidsmåter og gjør at stadig fler gjenkjenner dem.

Det er ikke så lenge siden dere hadde en tendens til å tro på alt det myndighetene fortalte dere og de brukte sine løgner til å narre dere, alt mens de utførte sine skjulte operasjoner mot dere. Nesten hver dag lærer dere mer om sannheten bak mange aktiviteter som de mørke kreftene har gjennomført, men som har vært forkledd som lovlige aktiviteter. Sannheten går mye dypere enn dere kan ane, men i løpet av de kommende månedene vil alt bli avslørt, slik at historien kan skrives om på korrekt vis. Det vil bli presentert på en slik måte at ingen grad av fornektelse kan endre de på de fakta som ligger bak de redegjørelser vi vil gi dere. Vi må også ha disse sannhetene frem for å begrunne handlinger i planene våre, når mange mennesker i maktposisjoner må fjernes fordi de har deltatt i kriminelle handlinger mot dere. På det nåværende tidspunkt er vi mest opptatt av å få dem vekk helt og holdent med loven i hånd og miste minst mulig tid før de kan bli erstattet av ledere som er av Lyset.

Gjennom årenes løp har vi akkumulert mer enn nok av bevis som viser hvilke enkeltpersoner som har brutt sine løfter om å arbeide for folket og i stedet falt for løfter om å bli raskt rike, på folkets bekostning. Vi kan derfor stort sett unngå langvarige og innfløkte rettssaker, som det ikke lenger er tid til. Imidlertid er noen av de kriminelle sakene av en så grov art at en del individer må bringes for retten, for å synliggjøre deres fulle omfang. Som dere kan gjette, så tilhører disse individene Illuminati’s organisasjon og er de som hadde kontrollen over planene om å gjøre hele Menneskeheten til slaver. Det er klart at med Oppstigningen så nær manifestasjon, så vil de til slutt bli fjernet og måtte tilbringe sin tid på et vibrasjonsnivå som er passende for dem og hvor de kan reflektere over hvilken virkning deres handlinger har hatt på millioner av menneskers liv. Alt er ikke tapt når det gjelder dem, men deres vei tilbake til Lyset vil bli lang og bratt.

Lysarbeidere over hele verden ser nå fruktene av sitt arbeid med å bringe Lyset til Jorden. Folk våkner opp i stadig større tempo og kjenner med sikkerhet følelsen av de nye vibrasjonene som skyller over deres Jord. Det har den virkning at det skyller vekk de spindelvev som har dekket øynene deres og hindret dere i å se. Nå begynner sannheten å gjenlyde over alt og det blir stilt spørsmål som dere Lysarbeidere kan besvare. Før eller senere må hele spørsmålet hva året 2012 vil føre med seg måtte diskuteres, ettersom det myldrer av rykter basert på ulike tolkninger av Maya-kalenderen. Det viktigste spørsmålet dreier seg om ”endetiden”, som en god del mennesker oppfatter som verdens undergang. Mennesker som har gått i dybden og studert dette har kommet til den korrekte slutning at ”slutten” har sammenheng kun med avslutningen av dualitetens syklus. De som også leser våre budskap vet også at det betyr den offisielle begynnelsen på den Nye Tidsalder, som korrekt refereres til som den Gyldne Tidsalder. Hver eneste sjel er invitert til å bli med, men hver og en må gjøre sitt valg av Fri Vilje og uansett hva de velger vil det ikke gjøres noen forskjellsbehandling. Alle har mulighetene til å stige opp, men det genuine ønsket må være tilstede og innsats gjøres for å bringe Lyset inn i deres liv. Dere skulle være i stand til å føle ”inni dere” om dere er én av dem som har kommet inn i dette livet for å gjøre dette og dere vil vite at dette er en illusjon som dere ønsker å forlate.

Det kommende året vil kjennetegnes av økt aktivitet og det vil være nærmest umulig for en sjel å gå gjennom det uten å være klar over hva som skjer. Vi vil klart være i forgrunnen i mye av det som skal skje og om kort tid forventer vi å begynne vår presentasjon for dere som vil gjøre forholdet mellom oss mye nærere. Dere er klare til å ta imot oss og med så mye av det gamle paradigmet som kollapser rundt dere, vet vi at vi vil være svært velkomne. For da kan vi være med å hjelpe til å rydde opp i alt rotet og hjelpe dere trygt på veien mot Oppstigningen. Lykkelige tider er rett rundt hjørnet og deres tålmodighet som har blitt satt på harde prøver, vil bli belønnet. Bare en liten stund til, Kjære Sjeler, så vil alt det dere har blitt lovet manifestere i deres virkelighet og dere vil kunne begynne å smake fruktene av det dere har arbeidet for i tusener av år.

Ingen ting hender tilfeldig, og deres frigjøring fra de mørke kreftene var planlagt allerede før begynnelsen av deres ”prosjekt” i Dualiteten. Dere må huske på at tiden, slik dere forstår den, bare eksisterer på Jorden og at deres livssykluser i de lavere vibrasjoner følger lineær tid. I virkeligheten er alt i Nået og det er grunnen til at dere kan gå tilbake til enhver hendelse i fortiden og oppleve den på nytt. Så når dere gjennomgår og betrakter livene deres, vil det ikke bare være realistisk, men fullkomment virkelig helt ned til lyder og lukter og følelser dere kan føle. Det kan ikke skje noen feil eller misforståelser når dere går gjennom opplevelsene deres og dere kan også forstå hvorfor de hendte. I de fleste tilfeller er de et resultat av karma som oppsto i et tidligere liv og dere vil få se om dere lærte det dere skulle av det eller ikke.

Om livet i dualiteten synes temmelig barskt og med få gleder, så må dere huske på at dere ønsket dere denne typen erfaringer for å fremme utviklingen av deres egen sjel. Dere forlot dere de dimensjonene som er av harmoni og fredelig sameksistens for å utvide deres bevissthet, og den perioden er nå på det nærmeste over. Alle venter på at dere skal komme tilbake, men først altså den avsluttende fase som skal fullføre deres jordiske opplevelser, og på et lykkelig vis. Vi vil bistå dere med opprensingen og forberede alt til en vidunderlig og oppløftende avslutning.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og dere skulle vite nå at vår kjærlighet til dere alle er uten grenser.  

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge