Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 14. juli, 2017


Mike Quinsey - 14. juli, 2017

Mike Quinsey

Dette er en tid hvor mange avsløringer snart vil bli gjort for å løfte bevisstheten deres opp til et nivå hvor sannheten kan gjøres kjent for alle. Altfor lenge har dere blitt holdt i uvitenhet om viktige ting som ville hatt stor betydning for livet deres. Med tiden vil dere nå et nivå hvor kun sannheten kan eksistere og dere må begynne å forberede dere på at dette skjer. For eksempel har den sanne historien om Menneskerasen blitt holdt skjult for dere av dem som tatt kontroll over deres utvikling og fremskritt slik at de selv kunne profitere på det. Ved å holde dere i uvitenhet har de vært i stand til å holde dere under nærmest total kontroll, så mye så at den inntil nylig var nærmest total. Illuminati har vært dem som utøvet denne kontrollen, sammen med andre som tror på å utnytte massene til sin egen fordel, og dette har forledet dere til å tro at dere ikke selv var herre over deres egen skjebne.

Et åpent sinn er viktigere nå enn noensinne tidligere, særlig ettersom sannheten gjennom så lang tid har blitt totalt forvrengt på grunn av usanne påstander. Det er viktig at dere er rede til å gi opp oppfatninger som dere lenge har huset, når større sannheter bli avsløret og disse vil bli gitt for at dere skal være godt informert når dere nærmer dere Oppstigningen. Husk på at dette er en begivenhet som vil sette dere fri fra oppfatninger og tro som har holdt dere i fangenskap en stor del av tiden. Og samtidig sette dere fri fra de lavere vibrasjonene og dualitetens vrengebilder, hvor det til tider er vanskelig å finne ut hva som er sant. Imidlertid har det alltid funnes dem som har presentert sannheten for dere slik at dere skulle kunne ha mulighet til å vurdere ting på et rettferdig vis. Sannheten har en slags “følelse” ved seg som, for mange mennesker, får den til å føles sann og gjør det mulig for dem å komme videre i sin evolusjon.

Hver tidsalder har endt på ganske dramatisk vis og på den måten gjort det mulig for en Ny Tidsalder å begynne. Det gamle må ryddes vekk og legges bort etter hvert som en ny Tidsalder er i ferd med å bli til virkelighet, ettersom det ikke har noen plass i de høyere vibrasjonene. Det er helt opplagt at de gamle vibrasjonene må legges vekk, eller løftes til et høyere nivå dersom de skal fortsette å være med. Som det er beskrevet i detalj i tidligere budskaper, så gjelder dette også Menneskerasen og om det skulle være så at du ikke stiger opp denne gangen, så vil du litt etter litt nå det punkt hvor du er klar til det. I virkeligheten er det ingen hast eller stress med å stige opp, men dere blir på alle trinn oppmuntret til å komme dere videre i deres utvikling og blir gitt enhver hjelp, uten å krenke deres frie vilje.

Når hvert enkelt liv ender, vil dere gjennomgå det nøye sammen med Veilederne deres, slik at dere kan identifisere områder hvor ytterligere erfaring og læring behøves. Sammen vil dere bli enige om slike ting som for eksempel hvilket land som vil kunne gi dere de beste omstendigheter for deres videre utvikling. Så vil det komme en tid hvor omstendighetene ligger godt til rette for deres neste liv, og da blir de finere detaljene utarbeidet. Det det handler om da er hvilke mål dere har satt for dere selv og hvordan dere kan nå dem. Dere vil selv være medvirkende med hensyn til å velge deres neste foreldre som kan oppfostre dere i samsvar med det dere har behov for å erfare og lære. Om dere er vil være mann eller kvinne avhenger i en viss grad av den type liv dere vil velge og dere kan være sikker på at mye gjennomtenkning og diskusjon legges inn i planleggingen av dette livet og at det til fulle inkorporerer de karmiske temaer det er nødvendig at dere fokuserer på.

En annen viktig faktor er selvfølgelig om du vil ha brødre og søstre og hvordan disse vil influere på dine tidlige år. I mange tilfeller dannes det sterke bånd i kjærlige relasjoner, som varer langt utover barndommen. Faktum er at du ofte vil reinkarnere sammen med sjeler du har hatt tidligere liv sammen med. Men forholdet mellom dere kan være annerledes i neste liv og avgjøres av ditt behov for å ha visse typer opplevelser og erfaringer som du trenger for å komme videre i din evolusjon. Rik eller fattig, det avhenger av livsplanen din, men du kan være sikker på at du vil befinne deg i nøyaktig de omstendighetene som vil gi deg alle de mulighetene du trenger. Gjennom hele livet har du likevel fri vilje, men en sjel som planlegger å benytte enhver anledning til å utvikle seg, vil følge planen slik man er blitt enige om.

Uten at man hadde et mål i livet ville mange anledninger bli mistet ettersom hele Menneskeheten dra nytt av den kollektive innsats for å gjøre fremskritt i sin utvikling i hvert eneste liv. Som du utvilsomt innser, er det ofte mange spillere involvert i enhver karmisk situasjon, som alle benytter mulighetene til å oppleve og erfare sammen. Dette vil for eksempel gjelde for begge sider av en sak når det er disputter eller konflikter, slik at alle kan vinne nyttige erfaringer. Det er verdt å merke seg at siden vi befinner oss i endetiden, er det noen av dere som har påtatt dere et krevende og travelt liv, hvilket innebærer at det kan være temmelig hektisk. Som vi imidlertid har stadfestet mange ganger før, så påtar dere dere aldri mer enn dere kan takle.

Som mange av dere utvilsom vet, så har hver enkelt av dere en aura med mange farger som endrer seg avhengig av hvilket humør dere er i, og men det er også slik at dersom du er en sjel i utvikling og er ved god helse, så er fargene lyse og klare. Hvis du derimot ikke har noen åndelig vekst og involverer deg i negative aktiviteter, så vil fargene være grumsete og mørke. Det er kanskje like bra at det er ganske få som kan se dem og det beste er at du aksepterer mennesker basert på ytre faktorer. Energiene som hvert menneske sender ut kan føles av andre og de kan tiltrekke sjeler med liknende energier, hvilket forklarer hvorfor noen mennesker kommer sammen i gjensidig begeistring for hverandre.

Internett har vist seg uvurderlig når det gjelder å gi søkende mennesker muligheter til å finne informasjon om praktisk talt alle emner. Det har mange gode linker til folk som deler sin åndelige viten med andre. Det finnes også dem som med vitende og vilje går inn for å skape forvirring og også sende ut usann informasjon. De sjelene som imidlertid har jobbet mye med Internett har skaffet seg en god del sann informasjon og deler villig med andre og gjør utrolig mye godt ved å hjelpe dem å finne sannheten og slik at de kan fortsette å utvikle seg åndelig. Naturligvis finnes det også utmerkete bøker tilgjengelig og forfatterne allerede godt kjent. De kan finnes både på biblioteker og på Internett.

Lysets Styrker arbeider intenst for å ta tak i dem som støtter de Mørke kreftene, ved å avvæpne dem og fjerne mulighetene for dem til å skape problemer som kan forsinke store begivenheter som er på vei, som vil sette dere fri fra deres grep og kontroll. En rekke av aktivitetene deres styres og ledes fra underjordiske baser, og de har blitt lokalisert, og der hvor innbyggere nekter å overgi seg blir de destruert. Dette er en utfordring som kan overvinnes ettersom Lysets Styrker nå er tallmessig overlegne. Så, langsomt men sikkert, uten noen følelse av hast eller stress, blir stadig nye fremskritt gjort. Det er umulig å si noe med sikkerhet om når den tid vil komme som muliggjør åpen kontakt med Lys-Vesener, men det kommer stadig nærmere.

Deres hjelp er enormt viktig i disse tider, fordi dere, som en av Lysarbeiderne, kan la Lyset deres skinne overalt hvor dere kommer. Litt etter litt sprer Lyset seg både vidt og bredt og transmuterer samtidig de lavere energiene. Innsatsen deres blir svært høyt verdsatt og dere er elsket høyere enn dere kan fatte.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv og bærer i seg Lysets og Kjærlighetens energi.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge