Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, March 19, 2012

SaLuSa, March 19, 2012Det begynner å bli tydelig for en del mennesker nå at en del vesentlige omveltninger er i ferd med å skje i maktens korridorer, som vil gjøre det mulig å komme videre med de vidtrekkende forandringene. Det er viktig at de som står i veien for deres fremskritt og frigjøring fra kontroll, blir helt og holdent fjernet. Den prosessen er godt i gang og de som har stilt seg i veien vet godt at deres tid nå er ute. Det er ingen mulighet for dem å slippe unna og all deres kriminalitet er vel dokumentert, men absolutte bevis for at de har vært med på det. Vi snakker om i størrelsesorden uker, heller enn måneder, før våre aksjoner virkelig får full effekt. Vi er derfor håpefulle om at store steg fremover vil skje svært snart og en av dem vil være at dere får vite om dem. Vi har noe støtte i media og tror ikke det vil ta lang tid før medienes rapporter om det som skjer vil spre seg og være i samsvar med fakta. Vi har ingen ønsker om å skape sensasjoner, men de begivenhetene som kommer til å skje er ikke desto mindre svært utenom det vanlige. Vi vil at alle skal vite at det gamle maktapparatet er satt ut av spill og at de vil bli byttet ut med styringsinstitusjoner som helt og fullt representerer folket. Lyset vender tilbake, Kjære Sjeler, og det vil gjøre hvert eneste menneskes liv så mye bedre.

Det har tatt dere lang tid å nå frem til dette punktet i deres evolusjon og det har til tider krevet sterk tillit og tro. Dere er nå midt oppi fødselsveene av det som vil belønne dere med en lang rekke forandringer som vil løfte dere ut av all fattigdom og gi dere en smak av hva som venter dere etter Oppstigningen. Etter tusener av år under subtil kontroll som gradvis har tatt fra dere nærmest alle rettigheter, så mye så at dere har sett på det som at det er helt normalt, så vil dere nå endelig få oppleve en frihet som dere aldri har kjent maken til. De mørke Sjelene har nitid og med fullt overlegg skapt de omstendighetene som har ført til at dere nærmest er fanger i deres eget hjem. Som Åndelige Vesener er dere Guds Barn og fri til å velge deres egne erfaringer. Det må imidlertid tilføyes at dere valgte å være i dualiteten, fordi den i så stor grad utvider og akselerer deres åndelige utvikling.

Det som gjenstår av den inneværende syklusen er ingen ting å frykte for, ettersom de mørke kreftene har mislykkes med å nå sine mål. Dere har lært mye av dem, men det var ikke meningen at dere skulle være helt prisgitt deres nåde og deres ønske om full kontroll over dere. Den viktigste læringen for dere har vært å få erfare hvordan det er å være atskilt fra Kilden, og å oppleve hvordan det er påny å få kontakt med Lyset. Dere ble gitt enhver mulighet til å skape deres egen virkelighet, og i enkelte perioder i tidligere sivilisasjoner greide dere å oppnå et høyt nivå av fred og renhet. Imidlertid var de mørke aldri langt unna med sine planer om å styrte dere, og det har således vært like lange perioder under mørke makthavere, som førte til sammenbrudd av de to siste sivilisasjonene.

Det kan synes merkelig for dere at dualiteten kan tjene begge sider, men til slutt vil det være til gode for alle sjeler som hat tatt del i den. Hver eneste erfaring er verdifull for alle som er involvert, og dere må huske på at selv om dere nå arbeider hengivent for Lyst, har dere uten tvil hatt perioder hvor dere har tjent de mørke Sjelene. Fordi at ingen av dere vil bli dømt for det dere har vært med på, så er det ingen grunn til å se seg tilbake og bære skyldfølelse med seg. Det som teller aller mest er at dere har lært de leksjonene som lå i opplevelsene dere hadde, og som dere kan ha gått gjennom mer enn én gang. Egoet deres vil prøve å påvirke tankene deres, men har ingen innvirkning på beslutninger tatt på deres bevissthetsnivå. Det er her deres Høyere Jeg kommer inn og det foregår ofte en kamp mellom viljen til de to. Vi forventer at de av dere som er vel etablert på veien mot oppstigningen, at dere vil leve og gjøre deres beslutninger basert i Kjærlighet og Lys og at dere lar dere veilede av deres Høyere Jeg.

Det burde være betryggende for dere at uansett hvilke prøvelser dere går gjennom nå, så vil de være løst før året er omme. Prøv å se hvilken karmisk læring som kan ligge i de opplevelsene dere har nå i denne tiden, særlig fordi de tøffeste prøvene ofte blir utsatt til slutt og den siste strekningen inn mot mål. Vi kan fortelle dere at dere blir aldri utsatt for mer enn dere kan klare, selv om det kan føles annerledes. Uansett situasjon, så behøver den bare ha begrenset innvirkning på dere, ettersom deres bevissthetsnivå øker og dere er i stand til å takle dem. I denne tiden er det særdeles viktig, hvis noen har gjort dere vondt eller behandlet dere dårlig, at dere legger vekk alle tanker på gjengledelse, for det vil bare stable opp mer karma.

Tilgivelse er viktig og av avgjørende betydning dersom dere skal fortsette å stige opp, og jo raskere dere kan legge slike ting bak dere, jo bedre er det. Dette er spesielt viktig der det finnes familiefeider eller uoverensstemmelser, for dere ønsker vel å ha gjort fred med alle før dere forlater dualiteten? Husk på at på et eller annet stadium, vil dere se tilbake på og evaluere deres liv, og de stridspunkter og uoverensstemmelser dere måtte ha hatt, er kanskje ikke alltid slik dere ser dem nå. Det kan være ganske avslørende og lærerikt å høre motpartens syn i diskusjoner og krangler dere har vært involvert i.

Når det nå er så kort tid igjen av denne syklusen, konsentrer dere om deres umiddelbare behov fra dag til dag, slik at dere er klare til å stige opp. Vær slik som dere tror dere må være for å greie det, og vi kan forsikre dere om at det er relativt lett å leve livet når dere bærer Lyset høyt hevet hver dag. Se hvordan folk omkring dere reagerer og legg merke til at deres tilstedeværelse ofte får folk til å føles seg vel. Det er fordi at de energiene dere sender ut er harmoniske og oppløftende. I en større sammenheng, når mange mennesker gjør det, skjer oppløftelsen til enda høyere nivåer. Hvis dere forestiller dere den omvendte situasjon, så vil dere se hvor lett det er for en sjel å bli dratt ned av lavere energier.

Gjennom en ganske lang tidsperiode nå har deres Jord blitt badet i stadig høyere energier og resultatet er at de lavere energiene har blitt transmutert. Renselsen fortsetter og med fjerningen av de mørke Sjelene, vil det skje et kvantesprang fremover. Mørket vil bli slukt en gang for alle i den avsluttende planet-posisjonering, når deres Sol kommer på linje med mange av de andre planetene og den Sentrale Sol. Da vil dere forandre dere på et øyeblikk og finne ut at dere har steget opp til den Nye Jorden. En Jord som likner lite på den dere kjenner nå, men som vibrerer av liv og av Lys, og de skjønneste farger og former i fullkommen harmoni.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og takker for deres tillit og støtte til den Galaktiske Føderasjon som har en slik kjærlighet til dere, og som dere snart vil lære å kjenne mye bedre.

Tusen takk, SaLuSa! Mike Quinsey. Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge