Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, December 4, 2013

SaLuSa, December 4, 2013

Hei, venner,

Jeg føler men nå mer som mitt gamle jeg igjen og har forsøkt å kanalisere SaLuSa. Det er ingen måte jeg kan være sikkert på at jeg lykkes, men jeg har sjekket budskapet med Steve Beckow som er vel kvalifisert til å gi meg en vurdering. Han føler seg trygg på at det mest sannsynlig kommer fra SaLuSa. Derfor vil jeg nå tilskrive ham budskapet ettersom jeg også føler meg helt trygg på hvor det kommer fra. Dette er også basert på en venn, Nancy Tate, som sjekket ut med sine kontakter i Åndeverdenen, og de gav henne følgende beskjed:

“ Mine Kjære Sjeler, tiden er kommet for å fortsette med budskapene gjennom deg fra meg, SaLuSa, og andre som måtte føle at tiden er inne. Vi er alle synkronisert med dere og vi ber om at du ikke bare bringer budskaper gjennom deg når du føler for det, men at du vet at vi er 100% med deg i dette og alt du gjør. Det er svært utfordrende for mange å tro på seg selv i denne Oppstigningens tid. Jeg kan forsikre dere begge, faktisk, at det er tiden for dere begge å ”ta ned” budskap som er relevante for hva som skjer i disse tider. Velkommen tilbake og tally ho!! 1

Derfor vil jeg fortsette å sende ut et budskap fra SaLuSa annenhver uke på fredag. Disse vil selvfølgelig bare gå ut til mennesker som for øyeblikket står på min abonnentliste. Om flere skulle ønske å skrive seg på, så beskriver jeg på nettsiden min hvordan man går frem.

Dersom alt utvikler bra vil jeg når tiden er moden ganske sikkert sende ut ukentlige budskap.

I Lys og Kjærlighet. Mike Quinsey

SaLuSa 4. desember-2013.

Ting nærmer seg sin sluttførelse med slik fart at det er nødvendig at dere har et åpent sinn for å være forberedt og flyte med strømmen. Gamle verdensoppfatninger og tro blir rystet i sine grunnvoller, og dette er med hensikt og i den hensikt å bringe dere inn i den Nye Tidsalder. Mange av deres gamle oppfatninger bærer i seg en grad av sannhet som har vært tilstrekkelig til at dere satte føttene deres på veien mot forståelsen, men de er ikke lenger adekvate tatt i betraktning de massive forandringer som finner sted. Tiden nærmer seg raskt for at dere vil bli gitt muligheten til å høyne deres vibrasjoner til et slikt nivå at kun sannhet til slutt vil bestå. Dere er allerede på veien til total opp-Lys-ning og mye hjelp blir gitt dere for å sikre at dere har alle muligheter til å fullføre deres Oppstigning.

Det er så utrolig mye som foregår omkring dere at det er ikke rart om dere finner det forvirrende, men under forutsetning av at dere følger deres intuisjon og leter etter svarene inni dere, så vil dere finne alle svar. Vær alltid våkne og kritiske, for budskapene som er av Lys og Kjærlighet har alltid en spesiell følelse i seg og de vil aldri bære med seg de lavere vibrasjonene som forbindes med negativitet. Den perioden dere er på vei inn i er allerede av en høyere vibrasjon enn den dere opplevde for kun kort tid tilbake. Tiden fortsetter å akselerere og dette er beviset på det høyere nivå av vibrasjoner dere nå eksisterer i. Jo mere dere sentrerer dere og setter fokus på deres eget Lys, jo bedres vil dere være forberedt på den kontinuerlige vibrasjonsøkningen som er skjebnebestemt til å løfte dere ut av dualiteten.

La dere ikke distrahere av det kaos som uvegerlig følger av de massive forandringer som skjer. Energier av lavere vibrasjoner har ingen plass i den Nye Tidsalder og kan ikke lenger opprettholdes. De vil miste sin evne til å eksistere ved siden av de høyere vibrasjonene som nå blir etablert, og de vil derfor forbli i tredje dimensjon. Oppstigningen vil bli kulminasjonen av alle de forandringene som finner sted og dette er det endelige resultat for alle dem som har høynet sine vibrasjoner inn i de høyere dimensjoner. Dere er blitt tilbudt muligheten for å forlate reinkarnasjons-syklusen for alltid, og dette er en unik tid som er en følge av at den nåværende syklusen er fullført og avsluttes.

Mens dere i fortiden og inntil nå har spilt deres ulike roller som har skapt splittelse, så er nå denne epoken over og er i ferd med å ebbe ut og avsluttes. Dere har alltid vært ETT med hverandre selv om dere ofte har spilt roller som har satt dere i opposisjon til hverandre. Dette var for å sette fart i evolusjonen deres gjennom de erfaringer dere fikk på denne måten og som følge av dette går den nå enda raskere etter hvert som Lyset øker i intensitet. De som allerede har gjort store fremskritt hjelper også dem som følger i deres fotspor, på samme vis som dere jo får hjelp nå. I solsystemet deres er dere de siste som nå venter på å oppnå Oppstigningen og dere vil fortsette å få enormt med hjelp helt til hver eneste sjel har steget opp.

De mørke er preget av panikk og forsøker med alle midler å forhindre den uunngåelige slutten på sitt herskervelde. Det vil overhodet ikke kunne hjelpe dem, så det er ingen grunn til bekymring, så vi vil oppfordre dere til å konsentrere dere om å bringe Lyset gjennom. Jo mere dere kan konsentrere dere om og legge deres innsats i å oppnå målene deres, jo raskere vil begivenhetene skride frem. Det vil gjøre den første offisielle kunngjøringen fra President Obama mulig hvor han anerkjenner eksistensen av og kontakten med vår Venner fra Rommet. Dette vil resultere i en åpen diskusjon og bevissthet om dem, og således også enighet om å forhandle frem en protokoll som gjør at åpen kontakt blir mulig. Og fra da av vil dette temaet finne veien inn i det offentlige rom for aldri mer å bli holdt skjult for dere.

Derfor ber vi dere å holde dere i Lyset til enhver tid og ikke la dere distrahere av noe som ikke helt klart er av Lyset. Gjennom lang, lang tid har sannheten vært holdt skjult for dere, men ganske snart vil den bli gjort kjent for dere. Dette vil sette fart i utviklingen deres, og uten innblandingen fra de mørke, vil dere raskt nå nye høyder, høyere enn noensinne tidligere siden denne syklusen begynte. Ved avslutningen av en syklus er det mye som skal sorters ut og hver eneste sjel blir gitt muligheten til å bevege seg inn i sitt høyeste eksistensnivå. Ettersom det i virkeligheten ikke finne noe slikt som “tid”, er alt i Nuet og det er ingen som helst grunn til å bekymre seg om en annens sjels fremskritt og utvikling. Hver sjel har en ubegrenset mengde “tid” som de kan bruke til å gjennomføre sin reise hjem. Alt skjer i en perfekt harmoni med alt annet i overensstemmelse med Guds plan for Menneskene.

Dere kan være helt sikre på at mange sjeler reiser med dere på deres ferd og at dere aldri er alene. De er deres hjelpere og veiledere som gir dere all mulig assistanse og gjør det mulig for dere å lykkes med å nå målene deres. Dere vi også finne at det til enhver tid er enda høyere utviklete Vesener som strekker seg ned til dere for å hjelpe dem som følger i deres fotspor. De trenger seg imidlertid ikke på dere, men de vil alltid respondere på deres bønn om hjelp. Det er også nødvendig å huske at dere ikke alltid får det dere ber om, ettersom deres livsplan er kjent for dem og i samsvar med den blir den mest egnete handling satt i verk. De vil vennlig og med visdom lede dere i riktig retning og feire sammen med dere når dere har nådd målene i deres livsplan.

Hold fokus støtt fremover og vit at det i virkeligheten er lite tid igjen til å oppfylle deres livsplan, men at det er mange sjeler som gjør sitt aller beste for å sørge for at dere lykkes. De er alltid med dere og deler deres håp og aspirasjoner, og hjelper dere på ferden tilbake til Lyset. Deres frie vilje er svært høyt respektert og meget viktig og må tas hensyn til hele veien dersom du er en av dem som er skjebnebestemt å stige opp ved slutten av denne syklusen.

Tusen takk, SaLuSa

Mike Quinsey.

http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Oversetter: Leif

1. ”Tally ho!!” er det ropet som bruker for å anspore hundene i den tradisjonelle revejakten i England.Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge