Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, August 20, 2012

SaLuSa, August 20, 2012

Den største oppdagelsen for dere er vel kanskje at bevissthetsnivået deres har økt så sterkt i de siste årene. Kunnskap er betydningsfullt, men den er ikke i seg selv deres inngangsbillett til Oppstigningen. Gjennom å leve på en slik måte at det gjenspeiler dine høyeste idealer, så setter du deg mål på en slik måte at du vil bli det som du er ment å være. På den måten bidrar du samtidig til å høyne Masse Bevisstheten og tiltrekker enda flere sjeler, slik at det til slutt blir et stort antall av dere som stiger opp. Dere vil også finne ut at dere greier å løfte dere over de lavere energienes tiltrekningskraft. De er ikke lenger en del av dere når dere søker et høyere uttrykk av dere selv. Det som tidligere i livet har gitt dere tilfredsstillelse gjør ikke nødvendigvis det lenger, fordi dere har blitt mye mer sensitive for hva som skaper dissonans eller ikke gjør dere tilfreds.

Dere vil fortsette å frigjøre dere stadig mer fra de lavere vibrasjonene og det kan også påvirke hvordan deres vennskap med andre mennesker utvikler seg. Dere vil føle dere tiltrukket av dem som dere føler harmoni sammen med og som dere kan dele deres livssyn med. Dere vil etter hvert forstå at dette er et naturlig veivalg, for dere finner det så mye lettere å dele deres glede og lykke med dem som likner dere selv. I den tredje dimensjon har man alltid lagt stor vekt på gledene ved rusmidler, alkohol og sex. Felles for dem alle er at når de blir brukt for mye, så er de svært vanedannende og drar deres vibrasjoner ned. De mørke Sjelene er naturligvis klar over dette og oppmuntrer til slike nytelser, fordi det trekker dere vekk fra de virkelig viktige tingene i livet som dere skulle ha konsentrert dere om. Visst er det slik at dere kom inn i dette livet for å erfare, men mange av dere har blitt fastlåst i de lavere aspektene og kommer ikke videre.

Som dere nå vet; like tiltrekker like, og dere trekker til dere de sjeler som mest sannsynlig er på et tilsvarende nivå som dere selv. Valget er ofte om man skal dra hverandre enda lenger ned eller om man er i stand til å løfte hverandre opp. Naturligvis er det ofte karmiske faktorer involvert, men for enhver sjel som har ”falt ned”, finnes det alltid muligheter til å finne veien tilbake. Se aldri på deg selv som at du ikke er verdig til å få hjelp eller at det ikke finnes hjelp å få, for den er alltid å finne om du bare selv tar det første steg til å løfte deg selv opp igjen. I endetiden har mange sjeler tatt på seg mange og store utfrodringer for at de skal kunne være klare til å stige opp. Det er den avsluttende utbalansering av karma som har akkumulert seg gjennom mange liv og noen ganger må man være sterk for å klare det. Når man tenker Oppstigningen som er i sikte, vil enhver innsats dere gjør være vel verdt det.

Dere vil merke det når dere har overvunnet utfordringene deres, for dere vil oppleve at en plutselig ro kommer inn i livet deres og dere føler lettelse, som om en tung bør har blitt løftet av skuldrene deres. Ofte involverer det også andre sjeler som dere har måttet slutte fred med, og hvor dere ikke hadde kunnet komme dere videre uten at dere tok initiativet til tilgivelse. Legg alle dømmende holdninger til side, tilgi og legg saken bak dere, for det dere har lært av situasjonen vil dere bære med dere, slik at dere fortsetter å lære av det som har skjedd. Betrakt livet som et skuespill og innse at når teppet går ned, så vil dere alle bli venner igjen. I fremtiden vil ikke slike problemer eksistere lenger, fordi den dimensjonen dere vil befinne dere i, er i fullkommen harmoni og balanse.

Nå som Oppstigningen nærmer seg med stormskritt, husk på at den ikke avhenger av de fysiske forandringene som finner sted på Jorden, men det er en del avgjørende steg som må tas for at Moder Jord skal være klar til sin egen Oppstigning. Oppstigningen er i full gang og det er ingen ting som kan hindre at den skjer. Det er en prosess av Galaktiske proporsjoner, men ikke desto mindre har dere en viktig rolle. Det øyeblikk dere tar spranget videre, kan alt annet gjøre det samme og dere kan se på det som om det er den siste biten i et puslespill som legges på plass. Det er grunnen til at Rom Vesener fra alle kanter av Universet har kommet hit for å være vitne til deres Oppstigning.

Mange ulike aktiviteter på Jorden gjør stadig fremskritt og vi følger nøye med på hvordan de utvikler seg. Dere kan være helt sikre på at uansett hva som må være gjennomført før Oppstigningen, så vil de være det, selv om vi må spille en større rolle enn vi opprinnelig hadde trodd nødvendig. Vi arbeider under instruksjoner fra Gud om å hjelpe dere å være rede til rett tid, og vi samarbeider med mange andre Høyere Vesener. Ingen blant dem har sett på det som nødvendig at dere skal gjøre alt selv, for det var alltid ment å være en felles innsats. Vi har jo tross alt vært med dere, mer eller mindre hele tiden, gjennom tusener av år og kommet og reist igjen, først og fremst for å hjelpe Moder Jord. Ved Lemuria og Atlantis’ undergang kan dere vel gjette at dette var tider hvor vår ekspertise var påkrevet.

Det har ikke alltid vært en selvfølge at deres sivilisasjon skulle avslutte denne syklusen uten katastrofer og et antall ganger har den vært nær ved å utslette seg selv. Dere gjorde faktisk det samme som tidligere sivilisasjoner hadde gjort og ble forelsket i makt og masseødeleggelsesvåpen. Det var et resultat av at dere slett ikke tok alvorlig hvor farlig atomteknologi er, i tillegg til en vitenskapskultur som ville eksperimentere uten å forstå hva resultatet kunne bli. Da den første atombomben hadde eksplodert, visste vitenskapsmennene at det var en sjanse for at hele verden kunne gå under, men de fortsatte likevel. Normalt sett må dere få anledning til å oppleve stupiditeten i deres fremferd, for ellers ville dere ikke lære noe som helst av det dere gjør. Men når deres fremferd ble en trussel også for andre sivilisasjoner, så måtte vi gripe inn.

Fremveksten av Atomalderen var et klart signal til Universet at dere nå var i stand til å sprenge, ikke bare dere selv, men også Moder Jord i luften. Denne gangen ville dere ikke få lov til det, ettersom det var meninger at alle sjeler skulle få muligheten til å stige opp. Vi vet at når dere ser dere omkring, så blir dere overbevist om at noen sjeler er helt uvitende om hva som er i ferd med å skje. Vi kan imidlertid forsikre dere om at hver eneste sjel, før de inkarnerte inn i denne tidsperioden, var klar over dens viktighet. Selv om noen sjeler tok beslutningen om å ikke å stige opp, ønsket de likevel å få erfare energiene i prosessen. Det er grunnen til at dere ikke behøver å bekymre dere om andre, ettersom de vil ende opp nøyaktig der hvor de, etter sitt eget valg, er ment å være.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vil nevne for dere at vi kommer til å gjøre flere av våre skip synlige, slik at dere blir oppmerksom på vår omfattende flåte overalt omkring dere. Det dere vil se er den Galaktiske Føderasjon av Lyset som forbereder seg til å vise seg stadig mer åpent frem. Det er en vennskapshandling fra vår side, som blir gjort med velsignelser til dere alle.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge