Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, April 20, 2011

SaLuSa, April 20, 2011

Kjære Sjeler, Michael lurer på om jeg vil nevne angrepene på meg selv og Matthew og det vil jeg, for det ville virke merkelig for dere om jeg ikke gjorde det. På en måte er det helt unødvendig med noen respons på slike ting, fordi enhver Lysarbeider kan bli utsatt for angrep fra de mørke kreftene. Det er opp til andre mennesker å bruke sin dømmekraft, ettersom de fleste av dere som følger med på budskapene fra Lysets kilder allerede bruker deres intuitive evner. Derfor skulle det ikke være noe behov for meg å slå tilbake mot slik åpenlys desinformasjon som er beregnet på å skape frykt og tvil i deres sinn. Kanalene som blir brukt i slike hensikter kan føle at de på en ekte måte tar imot budskap fra Lyset, men de som alle andre kan komme til å uforvarende trekke til seg lavere energier, som er ute etter å bruke dem for sine egne formål. De som kanaliserer og leserne deres, blir hele tiden bedt om å være kritiske til det de tar imot og ikke bare akseptere det blindt. 

Nå som endetiden nærmer seg blir de mørke kreftene mer desperate etter å gjøre noen siste utfall i ren trass. Dere må derfor alle sammen være våkne for budskaper som føles å ikke være i samsvar med hovedmengden av de budskapene dere mottar. Dere har evnen til å gå inn i dere selv og snakke med deres Høyere Selv og dere vil få tydelige råd eller en sterk følelse av hvilken vei dere skal gå. Vår måte er ikke å prøve å sjokkere eller skape sensasjoner med budskapene våre. Generelt sett er de veldig likeartede og konsekvente i måten de blir fremlagt for dere.  Det er selvfølgelig slik at mange av dere er på ulike nivå når det gjelder innsikt og forståelse og derfor kan deres tolkninger være ulike. Så noen ganger må dere være enige om å være uenige, og det er absolutt ingen grunn til å bli uvenner av den grunn. Det er tross alt bare En Sannhet og den kan formidles på mange ulike måter og alle er fullt ut akseptable. Det er faktisk viktig for dere på passe på at dere ikke blir for presise i deres forståelse, men la det være rom for den muligheten at dere kanskje ikke har alle svarene. 

Ville dere virkelig vente at vi, på vårt nivå, ville fortelle dere noe annet enn sannheten? Jeg tviler på det, for dere er tilstrekkelig utviklet til å kunne gjenkjenne sannheten i det vi formidler til dere. Vi er deres mentorer og i en dimensjon som dere snart skal løfte dere til og hvor bare det som er sant kan eksistere. Det er slik at sannheten er naturlig uttrykt i alle sammenhenger og om vi kunne uttrykke noe annet, så ville det bli øyeblikkelig gjennomskuet. Det kunne være en læringsoppgave som dere kan jobbe med nå, for menneskene har en tendens til å snakke rundt sannheten og presentere den på en måte der den nesten ikke er til å kjenne igjen. Øv på det helt til det blir automatisk for dere uten at dere tenker på det, for det er tydeligvis ikke så enkelt å plutselig skulle forandre de vanene dere har innarbeidet. Husk også at i de høyere dimensjoner er det umulig for en løgn å gå upåaktet hen, siden tankene deres kan leses tydelig. Det er lettere å være fullstendig sannferdig når dere først er kommet dit og finner ut at ingen dømmer en annen, for den Uforbeholdne Kjærligheten søker ikke å fordømme eller finne feil hos noen.

Det er interessant at temaet har kommet opp og det stiller spørsmål ved deres evne til å skjelne og utvikle den evnen slik at dere blir mestere på å oppfatte en situasjon korrekt. I deres dimensjon er det vanskelig å ”ikke se noen ondskap”, fordi innenfor deres forståelsesrammer så ser dere den overalt rundt dere. Men det er typisk for 3dje dimensjon og dualiteten. Det er imidlertid ikke noen grunn til å bekymre seg over det, for når deres bevissthetsnivå fortsetter å øke, vil dere nå et punkt hvor dere bare vil ha helt rene tanker. Hvor vidunderlig det vil bli når hver eneste sjel omkring dere er av Lyset og lever det ut hvert eneste øyeblikk. Det vil være en sann harmoni og balanse som ikke er mulig å oppnå under deres nåværende omstendigheter. Det perfekte venter dere og vil løfte dere frem til det nivået hvor dere bli Galaktiske Vesener. Alt dette vil skje ganske så raskt og dere vil sjelden, om overhodet, se tilbake på denne perioden. Den er bare en erfaring på veien tilbake til Kilden, selv om den er av stor betydning mens dere fremdeles er i den.

La oss gå over til å snakke om de forehavender som ligger foran oss og som har til hensikt å lede dere trygt og sikkert inn på veien mot Oppstigningen. Noen av dere er allerede godt på vei og dere er Veiviserne som er kommet til Jorden i den hensikt. Ofte trenger dere ikke å si så mye, fordi deres handlinger taler så mye høyere enn ordene. Menneskene har en tendens til flokkmentalitet og til å følge lederen. Det er helt greit bare lederen fremstår som et godt eksempel, og faktum er at like tiltrekker like. Det er som oftest en underbevisst beslutning som man tenker lite eller ingenting over. Når dere bærer Lyset med dere over alt, vil det berøre dem som er nær dere. Det kan virke oppløftende og trekke mennesker til dere. Unge barn er særlig følsomme for energier og har ofte ennå sin evne til å se auraene deres. De mister som regel den evnen etterhvert som de vokser, selv om noen fortsetter å utvikle den gjennom hele livet og utvikler sterke psykiske evner. De spesielle barna blant dere, såsom Indigoene, er blant dem og de vil fortsette å utvikle ytterligere evner. Unge mennsker er ofte svært godt utrustet med evner og har en visdom som langt overgår deres alder. De har sin plass i fremtiden hvor de kan bruke disse evnene. 

På dette tidspunkt skulle dere ha tatt en beslutning med hensyn til om dere ønsker å stige opp. Deres Høyere Selv vil skyve på dere hvis det er en del av deres livsplan, for muligheten vil ikke komme tilbake på lang, lang tid. Hvis det virkelig var besluttet før dere inkarnerte, så er dere til en viss grad avhengige av hjelp fra deres Høyere Selv. Det er den stemmen som kommmer innenfra og som ofte styrer dere unna å gjøre feil som kan bremse deres utvikling. Det er en stemme dere burde være svært våkne for, for noen ganger blir den overdøvet av egoet deres, fordi egoet responderer ut fra deres etablerte tankesett. Tenk nøye over disse tingene, for de er viktige når dere forsøker å kaste av deres jordiske ham og bevege dere mer fullstendig inn i Lyset.  

Dere har et uttrykk; “Først når ord blir til handling får de verdi”, og det er helt avgjørende hvis dere skal transformere dere selv til Lysvesener. Dere skulle vite nå hvor dere er på vei og hvordan dere skal lykkes. Så gå inn i det fulle av positiv vilje og dere vil få all den hjelp dere trenger. Det er ingen som virkelig ønsker å se at en sjel går glipp av Oppstigningen og alt som er mulig vil bli gjort for å sikre at hver og en får vite om den. Når vi kan nå millioner av dere på samme tid, vil oppgaven vår bli enkel og vi venter på at den muligheten skal komme. I sannhet begynner alt å nærme seg et vendepunkt og vi ser for oss en meget travel periode foran oss.  

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg er lykkelig og oppglødd som aldri før nå som sløret letter og Lyset flommer over Jorden. Det er en vidunderlig ting å skue fra våre Romskip og et tydelig tegn på den suksess dere har hatt med å overvinne mørket.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge