Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, April 18, 2011

SaLuSa, April 18, 2011

Hold alltid hodet høyt etterhvert som planen for Oppstigningen nærmer seg fullførelsen. Det ligger vanskelige perioder foran dere, men de vil bli etterfulgt av forandringer som er til beste for alle. Planen har vært på vei inn i deres nivå gjennom mange år og blitt justert i forhold til forskjellige situasjoner som har oppstått. Delvis kommer dette av en økt forståelse for hva dere har behov for, men også for å ta hensyn til for endringene i deres omstendighetene omkring dere. Uansett hvor merkelig det kan høres ut, så må vi gi rom for de mørke kreftenes handlinger innenfor visse rammer, fordi de også har fri vilje. Imidlertid er deres tid på det nærmeste over, når det gjelder å forsinke eller stoppe våre aktiviteter.  De vet hva som ligger i planene for dere, for vi har informert dem om det og gjort det helt klart at vi ikke vil tolerere noen grad av forstyrrelser av våre alliertes arbeid. De er beskyttet og veiledet av oss for å kunne gjennomføre sine roller for å gjøre de mange etterlengtede forandringer til virkelighet.  

Ulike elementer av de planlagte forandringene er allerede langt kommet og ettersom de er så dyptgripende og omfatter hele verden, så kan dere forstå at det er svært avgjørende at tidspunktet er riktig når ting settes i gang. Det er spesielt relevant for de økonomiske forandringene, fordi de må ha aksept og full støtte hvis de skal kunne komme raskt på plass. Nettoresultatet vil være at pengene deres blir trygge og ikke gjenstand for en masse verdiendringer. De pengespekulantene som kan devaluere dem gjennom sine svindlerske metoder for valutahandel vil ikke lenger ha den muligheten, og endelig kan deres investeringer bli trygge. Et nytt pengesystem ligger klart og venter, og i fremtiden vil pengeverdien være stabil fordi den er basert på edle metaller. Å trykke penger uten gullverdi bak seg vil ikke lenger være tillatt. Det er stor generell enighet og aksept om disse forandringene, fordi det blir betraktet som den eneste veien ut av det omfattende uføret som er skapt av uansvarlig bankvirksomhet. Det har vært omfattende ulovlige arbeidsmetoder og de som har tapt pengene sine på grunn av dem vil få det godtgjort igjen. Straks alt dette er ordnet opp i, vil dere oppleve at pengeverdiene vil bli fordelt på rettferdig vis, slik at alle kan nyte godt av den velstand som da vil vokse frem.

Forholdene må legges til rette slik at når dere nærmer dere Oppstigningen, kan dere allerede begynne å nyte av de godene som venter dere. Som vi ofte har fortalt dere, vil livet bli svært forskjellig fra hva det er nå. Den lykke dere søker og en komfortabel levemåte, som skulle være en selvfølge for alle, vil bli deres i løpet av kort tid. Det vil jevne ut de forskjellene som finns nå og på alle måter løfte dere - fra en situasjon hvor dere føler at dere alltid har for lite av alt  - til velstand og overflod. Det gledeligste aspekt av det vil være når det går opp for dere at dere vil ha mer enn nok av tid til dere selv og til å å dyrke deres egne interesser. Det vil ikke finnes klasseforskjell lenger, noen forskjell mellom de som ”har” og de som ”ikke har”, fordi alle vil bli behandlet som likeverdige når man skal dele fruktene av arbeidet. Mye av det vil uansett bli så automatisert, og computerne så avanserte, at dere vil i liten grad være involvert i arbeidet selv. Fritiden og deres kreative interesser vil mer enn oppfylle deres drømmer om å utvikle deres personlige evner. Til og med et som dere ser på som ”arbeid” vil være tilfredstillende og fylt av glede, og på ingen måte de kjedelige rutinearbeid dere opplever nå.

Så hold blikket festet på fremtiden, Kjære Sjeler og bekymre dere ikke om noe av det dere kan oppleve å miste nå. Alt vil bli gjort godt igjen slik at dere kommer ut av det mye tryggere og lykkeligere enn tidligere. Unge mennesker vil bli stimulert og oppmuntret og det vil bli lagt til rette for dem på en slik måte at de får nøyaktig det de trenger for å vokse og utvikle seg. Tiden for å presse dem alle gjennom samme skolesystem er over og vil bli erstattet til fordel for personlig tilpasset opplæring. Det vil rett og slett bli lagt stor vekt på å innrette utdannelsen i samsvar med deres livsplan. Trenden vil være å la personlige behov være styrende og aldri mer obligatorisk skolegang. Til og med metodene vil forandre seg slik at tiden brukes på fornuftig vis, uten å man må svette over arbeidet i timevis eller ta eksamener. Informasjonen vil bli ”matet inn i” hver enkelt student og lagret slik at den kommer frem det øyeblikk de trenger den. Dere må huske på at etterhvert som tiden går, så utvider deres bevissthet seg raskt og følgelig må utdannelsen også endre seg. 

Når dere tenker på at dere er i ferd med å blir sluppet fri etter hundreder og tusener av år med erfaringer i de lavere dimensjoner på Jorden, så er det grunn til å være full av glede og lykke. Deres fullbyrdelse ligger i de høyere dimensjoner, som er deres egentlige hjem. Folk snakker om et Helvete, men i virkeligheten har dere delvis skapt det selv og det har eksistert på Jorden. Nå kan dere legge det bak dere, for det kan ikke nå dere når vibrasjonene deres har løftet seg opp. I samsvar med Loven om Tiltrekning blir dere trukket til den Nye Jorden og er også selv en del av den skapende energien som gjør at den manifesterer seg. Når Oppstigningen endelig finner sted i 2012, er det bare de av dere som har latt dere fylle av de høye vibrasjonene som vil stige opp sammen med den Nye Jorden. De sjelene som av ulike grunner har besluttet å bli værende i 3dje dimensjon, vil forbli der og fortsette sin evolusjon der. En gang i fremtiden vil en ny anledning komme for dem til å stige opp, og slik fortsetter livets sykluser.

Gjennom hele Universet er ulike livsformer i stadig utvikling og ingen ting står stille lenge. Som dere har lært er forandring den eneste konstante faktor som eksisterer, inkludert Kildens ”åndedrag”. Skaperen har satt opp reglene som gjelder og erfarer gjennom dere alt som manifesteres i hele skaperverket. Livets mysterier er altfor mye til å kunne fatte når dere er i et begrenset bevissthetstilstand. Imidlertid vildere med tiden bevege dere oppover gjennom dimensjonene og nå et stadium hvor dere fullt ut forstår og fatter dem. Dere blir gitt det som anses som passende på hvert trinn i deres opphenting og returnerer til det nivå hvor dere var før dere gikk ned i de lavere dimensjoner.

Så Sannheten er altså ikke fremmed for dere og når dere får lære hva som er sant, så vil dere kjenne at det føles rett. Det som er klart er at dere må ha et åpent sinn og være forberedt på å gi slipp på noe av det dere har trodd så fast på. I de fleste menneskers liv har det vært perioder, som oftest i ”skoleårene”, hvor dere har akseptert det som har blitt undervist, fordi dere har hatt tillit til de som står over dere. Faktum er at det lett kan resultere i et fastlåst tankesett, hvor nye tanker har vanskelig for å vinne innpass. Vær modige og vær nysgjerrige, og hvis dere har en kilde som dere stoler på, så bruk den som en mål dere kan veie utfordrende informasjon opp mot. Denne tiden er så viktig for dere og deres umiddelbare fremtid, så hold blikket fast på det dere ønsker skal komme ut av den og forhåpentligvis blir det Oppstigningen deres. Vi sender vår Kjærlighet til dere alle, for å hjelpe dere i de gjenstående etapper på reisen til den Gyldne Tidsalder.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge