Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 13. januar, 2017


Mike Quinsey - 13. januar, 2017

Mike Quinsey

Dere behøver bare å ta en kikk omkring dere for å forstå at det skjer så mye i deres verden at den er blitt et veritabelt vepsebol av aktivitet. De som er involvert i alle aspekter av å skape krig, finner det langsomt, men sikkert vanskeligere og vanskeligere å fortsette sine aksjoner med noen grad av sikkerhet, ettersom de ikke lenger har den støtte de er vant til å ha. Lysets Styrker er også mere aktive og oppnår nå langt større suksess enn man tidligere hadde ventet. Selvtilliten deres øker og mange av dem er nå blitt klar over at de har sterk støtte fra Lyset. De bygger derfor videre på sine suksesser, som vil bli stadig større etter hvert som de kan introdusere moderne og sågar mer avanserte metoder.

Mye av deres fokus er rettet mot den kommende Re-valueringen av verdens pengeenheter, som nå er kommet i gang. Effekten av den vil bli enorm og vil resultere i et Verdens-Marked som gir alle land likeverdige muligheter til å handle med hverandre. Når dere til slutt kan fastslå at dere eksisterer i en trøbbelfri Verden, hvor fred har blitt etablert, vil det ikke finnes grenser når det gjelder å virkeliggjøre deres ambisjoner. Når den tid kommer vil ikke lenger de mørke Sjelene være på Jorden og en vidunderlig fred og lykke vil herske. Så fortsett deres gode arbeid og vær aldri i tvil om at sluttresultatet vil begeistre dere.

Til tross for hvordan det utvendig arter seg, så utvikler alt seg meget bra og all aktivitet på Jorden blir kontinuerlig overvåket av oss. Som vi tidligere har påpekt, så gjelder fri vilje for alle sjeler, men det er også helt klart at med den følger også ansvar for de handlinger dere gjør. Dette er grunnen til at dere ved livets slutt gjennomgår en livsrevy for å avgjøre hvor godt dere lykkes å gjennomføre livsplanen deres, og dersom dere har mislykkes, hva som var årsaken til det. Dere må være klar over at hver eneste lille hendelse kan «spilles om igjen» eksakt slik den forløp, eller for å si det enda klarere, på en måte som tydelig viser deres sanne intensjoner og handlinger. Men vi gjentar enda en gang at det er ingen som vil dømme dere. Resultatet av livsgjennomgangen er at dere vil ha bestemt dere for å «spille» angjeldende opplevelse på nytt, på en eller annen måte som vil gi dere muligheten til å lykkes uten å bli sittende igjen med mere karma. Dere vil også bli gitt all mulig hjelp som vil gjøre dere i stand til å overvinne ethvert problem dere måtte møte.

Vær trygg på at karma ikke bare dreier seg om negative ting, for «gode gjerninger» kan veies opp mot negative ting. Det er ingen som er ute etter å lure dere, langt ifra, for Veilederne deres er alltid med dere og klare til å tilby gode råd og hjelp som dere kan vurdere å lytte til. De vil aldri bebreide dere eller vise noe annet en fullkommen kjærlighet og vennlighet. Ingen sjel behøver noensinne føle at det ikke er nå håp for dem. For hver gang en sjel bestemmer seg for å vende tilbake Lyset, så vil Veilederne fryde seg over å kunne hjelpe dem å komme helt og fullt tilbake til Lyset. «Å tjene andre» er nøkkelordene når dere beveger dere oppover gjennom de høyere dimensjonene.

Så lenge dere er på Jorden vil dere som regel bli gitt oppgaver som, når dere har gjennomført dem med suksess, vil løfte dere opp. Når dere imidlertid ikke lenger trenger opplevelsene i de lavere dimensjonene for å utvikle dere, vil dere i mye større grad selv kunne bestemme hvilken retning dere vil gå i. Likevel må det påpekes at dere kan være kommet til Jorden for å hjelpe de sjelene som sliter og i slike tilfeller kan dere, når dere har fullført kontrakten deres, automatisk vende tilbake til deres hjemmeplanet. De av dere som har kommet til Jorden i slike hensikter, vil normalt være klar over det selv og vite at dere er her på undervisningsoppdrag. Ikke rent få er på Jorden av slike grunner og vil kanhende ta autoritetsposisjoner hvor deres kunnskap og erfaring kan være svært nyttig.

Deres sprang inn i den Nye Verden vil til dels bringe dere i kontakt med alle slags oppfinnelser som vil løfte dere effektivt inn i den Nye Tidsalderen. Noen av dem eksisterer allerede, men har blitt holdt skjult for dere av dem som foretrekker å holde dere i mørket. Noen av oppfinnelsene er imidlertid produsert for distribusjon, men inntil de trygt kan introduseres vil de naturlig nok bli holdt på vent. Førerløse biler vi etterhvert ta over og tiden nærmer seg for at det ikke lenger er behov for fossile drivstoffer til forbrenningsmotorer. Dere står på terskelen til mange store forandringer, men det hele vil nok skje litt i rykk og napp.

Dere kan i hvert fall være helt trygge på at så snart det er praktisk gjennomførbart, så vil mange oppfinnelser bli introdusert, som vil forbedre livskvaliteten deres. For eksempel vil avdukingen av helt nye transportmidler bli en vidunderlig opplevelse, når avstand ikke lenger spiller noen rolle fordi dere vil reise med en hastighet som dere ikke kan forestille dere. Så mange oppfinnelser ligger klare til å introduseres. Disse har vært stanset av de mørke Sjelene og vært svært nyttige for dem, men til ulempe for dere. Noen av dem har likevel kommet frem i lyset, men ikke før de mørke anså at det også var til fordel for dem.

Dere er akkurat i ferd med å løfte dere opp og ut av de mørke Tidsaldre og det vil ikke gå lenge før dere fullstendig glemmer de vanskelighetene dere har hatt i den nåværende tidssyklusen. Langsomt, men sikkert vil nye oppfinnelser komme frem og gi løsninger på problemene deres og gi dere mye mere tid til deres «selv». Dagene er talte for at dere må jobbe praktisk talt hele livet for å overleve, og med tiden vil også pengesystemet bli unødvendig. Alt er på vei mot total forandring i måten dere lever på og ingen ting vil få lov å ta den muligheten fra dere.

Den yngre generasjon var allerede «New Age» da de kom til Jorden, så da kan dere forstå at når anledningen byr seg for dem, så vil de raskt ta dere inn i det «forjettede land». De Høyere Vesener som har overoppsynet med Jordens utvikling er fullt klar over deres behov og har allerede kartlagt veien frem til en vidunderlig fremtid gjennom Oppstigningen. Det er absolutt ingen ting som kan hindre dere i å fryde dere over alt som følger med dette, og som dere ærlig har fortjent. Livet vil komme til å se helt annerledes ut og etter relativt kort tid likne svært lite på det dere nå opplever.

Deres kollektive tanker er med å hjelpe med å etablere mønsteret for fremtiden, så det er viktig at dere tenker positivt til enhver tid. Faktum er at kommunikasjon med ord vil bli helt unødvendig etter hvert, fordi det er mye raskere og mer effektivt å bruke tankens kraft. Dette ligger imidlertid et stykke inn i fremtiden, men det gir dere en idé om hvordan ting vil utvikle seg. Så dere har alt å se frem til, selv om mange av dere nå er godt opp i årene. Dette året vil bli fullt av aktivitet som vil føre dere stadig videre mot slutt på all krig og oppnåelsen av fred i verden.

Gled dere over de løfter fremtiden bærer i seg og vit at alt vil manifestere for dere, og livsforholdene vil forandre seg på en måte dere helt sikkert vil like og glede dere over. Hver eneste en av dere har bidratt til å skape de gavene som venter dere og mange venner, fra mange tidligere liv, vil også komme og møte dere med åpne armer og velsignelser. For en glad og lykkelig tid som kommer, når feiringene vil begynne ved deres hjemkomst.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge