Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, December 19, 2012

SaLuSa, December 19, 2012

Dere får høre mange ulike meninger om betydningen av at himmellegemene står på linje den 21ste. En ting er imidlertid sikkert; dere vil alle oppleve frekvensendringen i større eller mindre grad. Den kan rett og slett ikke gå dere hus forbi, men de som er i forventning og som deltar i den, vil merke den tydeligere. Den langsiktige effekten vil vise at mange forandringer fant sted, men at det tok tid før de viste seg på overflaten. Det som skulle være åpenbart er at menneskenes massebevissthet mottok et kraftig energiløft, som medførte en utvidet visjon om fremtiden. I tillegg vil den ha ført til en erkjennelse av at ”skapelsen” er et resultat av deres projeksjoner, deres ønsker og intensjoner. Nå som mere Lys enn noen gang er blitt forankret på Jorden, er det nødvendig at dere er positive og meget nøye med hvor dere fokuserer deres tanker.

Dere vil snart legge merke til et høyere bevissthetsnivå ved notere dere forandringer omkring dere. De kan være subtile, men det vil være en følelse av lettelse og en gladere stemning, hos flere mennesker enn vanlig. Det vil også komme til syne gjennom en mer utadvendt væremåte, med mer vennlighet og dere vil se at en dypere ro eksisterer. Med andre ord har en fred senket seg over Jorden, som vil bringe en ende på kaos, konflikt og krig. Dere har satt dagsordenen og vi vil hjelpe dere å oppfylle drømmene deres, ettersom så mye må forandres for å bringe dere den Nye Tidsalder.

Vi vet at dere vil fokusere på hvordan dere best kan forberede dere på det som kommer, og dere vet at det er fordelaktig å være rolig til sinns, og på selve dagen at dere om mulig finner et sted der dere kan være i fred og slappe helt av. Energiene vil toppe seg klokken 11.11, men fortsetter etterpå og dere vil kunne kjenne dem ganske lenge. På samme måte som med 12/12, vil deres umiddelbare inntrykk være det kraftigste, men legg merke til endringene i dagene som følger. Alt i alt vil det overraske oss meget hvis dere ikke kjenner noen ting i det hele tatt, men det kan være et resultat av at dere ikke klarer å avgjøre hva som er normalt og hva som er resultatet av himmellegemenes posisjon. Tvil ikke på følelsene deres, for dere er mye mer sensitive enn dere tror om dere selv.

Kjære Sjeler, disse endetider er det dere har ventet på, og dere vil ikke bli skuffet. Det å vite at dualiteten vil ende, vil løfte dere inn i en annen dimensjon og gjøre det mulig for dere å kaste av dere alt som knytter dere til de lavere vibrasjonene. Dere vil bevege dere fra et liv i usikkerhet, problemer og stress og inn i et nytt liv preget av stor lykke og en gledesfylt fremtid av fred og tilfredshet. Det lar seg ikke stanse, og selv de som var med i Illuminati vil ikke lenger ha noen makt til hindre det eller å påvirke resultatet.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vil følge meget nøye med på deres vei fremover. Vi ønsker at dere skal gå gjennom deres opplevelser uten noen ytterligere påvirkning fra vår side for en stund fremover. Den Galaktiske Føderasjon er så fornøyd med deres seier på Lysets vegne og ønsker at dere på alle måter skal nyte de kommende dagene.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge