Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, December 28, 2012

SaLuSa, December 28, 2012

Det spiller egentlig ikke noen rolle hvor mange spådommer som blir presentert, fordi når de blir gitt er de bare “muligheter”, og er avhengige av deres skapende krefter om de materialiserer eller ei. Vi forteller dere altså; det dere opplevde er det dere skapte, men for dem som hadde forventninger om flere bevis for Oppstigningen ble det en skuffelse. Vi forstår hvordan dere føler det, men Oppstigningsprosessen har ikke stoppet opp, men vil fortsette og enda raskere enn tidligere.Oppløftelsen av energiene i deres Sol System fant sted da deres Sol og Galaksens Sentrale Sol sto på linje, og det var omtrent like mange sjeler som opplevde et bevis for det, som det var sjeler som ikke merket noe.

Oppstigningen fant sted, men til deres overraskelse er sjeler av lavere vibrasjon fortsatt med dere. Årsaken til det er at mange av dem var i stand til å absobere energien og vibrasjonene deres steg tilstrekkelig til at de kunne stige opp. Men de vil måtte øke dem i raskere takt dersom de skal kunne fortsette å være her sammen med dere. Så må dere også huske på at mange sjeler var uvitende om viktigheten av 21ste desember, så det er ikke alle som opplevde noe som ville ha visst hva som forårsaket det. Det er, for å si det slik, deres siste mulighet til å henge med i Oppstigningsprosessen og å derved unngå å bli tatt vekk fra Jorden, dersom det var det som ville tjene dem best. Vi føler oss derfor trygge på at når dere forstår at resultatet var positivt, så vil dere glede dere over at så mange flere av deres sjelefamilie fortsatt er med.

Den Nye Tidsalder har begynt og tiden vil vise at dere har ikke mistet noe som helst selv om opplevelsen ikke ble slik dere hadde ventet. Herfra og fremover vil dere se mye mer posotive resultater ettersom det nå er dere som bestemmer over deres egen fremtid. Deres personlige utrensing av uønskede energier kan fortsette for full fart og dere skulle ikke finne det vanskelig å lykkes med det. Dere har nå nådd et nytt nivå av å være lykkelige og glade bare ved å leve og vet at dere kan bevege dere mot et liv i større frihet enn noensinne tidligere. Som et resultat av å ha tatt imot energiene som strømmet inn den 21ste, har dere nå beveget dere mere inn i ”Nået”, og det vil medføre at dere i mindre grad vil oppleve tid og rom. Etterhvert som dere beveger dere inn i 5te dimensjon vil dere erkjenne at tiden ikke lenger er lineær, og dere vil til tider miste perspektivet på hvor dere er og hvordan dere kom dit. Men vær ikke redde, for dere vil være i stand til å ”tenke” dere tilbake til hvor dere var. Med tiden vil dere begynne å kunne sanse og oppfatte andre dimensjoner og virkeligheter , sågar se vesener som har sin væren i dem.

Deres nåværende regjering (USA)*, på same måte som andre regjeringer, hovedsakelig I Vesten, er like ved å gjennomgå store utskiftninger. Dette er et viktig steg som vil gjøre det mulig for mange andre forandringer å komme i gang på ordentlig. De er ikke i stand til å håndtere den nåværende krisen som er frembragt av at mange banker kollapser, samt det korrupte systemet de har benyttet seg av for å sikre seg stadig økende profitt gjennom uærlig handel og transaksjoner. Løsningen er allerede kjent for oss og de nye ”systemene” er fullt forberedt og ligger klare til å implementeres på kort varsel. For hver eneste dag som går vil hver eneste sjel bli mer bevisst og nettoresultatet av det vil være at dere som sivilisasjon vil finne at dere er stadig mindre interesserte i det fortiden hadde å by dere. Dere blir visere og stadig mer dyktige til å oppdage hvordan dere har blitt villedet gjennom hundreder av år. Dere er ikke lenger villige til å godta ”mer av det samme” og krever nye måter å gjøre ting på som tar hensyn til alles frihet og fred og velstand. Dere trenger å lære å uttrykke dere helt fritt og forholde dere til andre ut fra erkjennelsen at Alle Er Ett, for En-het er det vi ønsker å se at dere greier å oppnå.

Vi forstår fullt ut at det er mange av dere som føler at dere har mistet noe av optimismen etter at Oppstigningen skjedde på et heller udramatisk vis, men se på det posistive som faktisk har skjedd.Vi har forsøkt å veilede dere til å oppnå det høyeste oppfatning av dere selv og hva dere kunne forvente i Den Nye Tiden, og den oppmuntringen fortsetter. Den 21ste desember fant sol-konstellasjonene sted og dere har begynt på den Nye Tidsalder med et høyere bevissthetsnivå. Det gjør det mulig for dere å akselerere Oppstignings-prosessen deres og dere vil få se at forandringer finner sted i rask rekkefølge. Alt det dere har blitt ledet til å forvente skulle innvarsle den Nye Tiden vil fortsatt skje, og med enda større støtte enn tidligere, ettersom veien fremover nå ligger klar. Alt som skal skje vil skje på et smidigere vis og vi kan forsikre dere om at alt det arbeidet dere har nedlagt for å bringe Lys og Kjærlighet til folk, har gitt enorme resultater.

Naturligvis har også Moder Jord steget opp og vil fortsette å arbeide sammen med dere for å gjøre virkelighet av Den Nye Tidsalder. Det har vært få tilfeller av at folk har måttet forlate Jorden og det kan alle Lysarbeidere som har arbeidet så hardt for å bringe alle sjeler inn i lyset, ta æren for. Det gleder oss å se at dette har redusert anspentheten som noen mennesker hadde, fordi de var så bekymret for sine venner og familie. Dette innebærer et stort håp for alle de menneskene som hittil ikke har vært klar over viktigheten av den nye peioden dere går inn i. Vi vet at noen av dere ved tilbakeblikk vil spørre om hvorfor det ble gitt inntrykk av at så mye kunne ha blitt oppnådd før Oppstigningen. Vi vil si det slik at motivasjonen vår har vært å legge foran dere alle slags muligheter så dere kunne gjøre fremskritt – gjennom å bruke deres egne skapende evner.

Vi vet at Lysarbeidere investerer svært mye tid og innsats for å lykkes, og det at det tilsynelatende har mislykkes er ingen kritikk av dem. I sannhet er det overhodet ikke noen feil ved den innsatsvilje de viser for oppgaven. Det er simpelthen det at omstendighetene ikke tilfredsstilte kriteriene for full manifestering av de innledende forandringene som dere hadde ventet på. Ja, det var tidspunkter hvor dere var så nær å kunne se resultatet av innsatsen, men ofte var det de mørke som utsatte dere for trusler eller forsinkelser som vi ikke kunne la være å ta hensyn til. Dere må huske på at vi har ikke mandater til å tvinge ting gjennom, med mindre det gis direkte ordre fra Himmelen, ettersom det dere som ”skaper” resultatene og er ansvarlige for dem.

Dere kan være helt trygge på at det ikke er tapt noe tid selv om det ser ut som om det er gjort lite fremskritt. I kulissene er våre allierte hele tiden travle og er svært nær å bringe inn forandringene i regjeringene. Disse er helt essensielle når det gjelder å legge den gamle 3D politikken bak dere og å innsette ledere som til fulle er klar over behovet for omfattende forandringer, for å etablere den Nye Tidsalder. Dere vil om kort tid føle en bølge av Kjærlighet sveipe over Jorden, hvilket vil vise at deres sivilisasjon har tatt et kvantesprang fremover. Og fordi det er slik, vil det skape et sterkt, omforent og målrettet felleskap som vil hjelpe til å etablere verdensfreden. Hvis dere fortsetter å fokusere på de områdene i verden som fortsatt opplever konflikter, vil deres intensjon snart skape positive resultater. Nå verdensfreden er oppnådd, vil vi sørge for at krig aldri vil skje igjen og vi kan om nødvendig tvinge gjennom dette ediktet.

For hver dag som går vil også utsiktene øke dramatisk for at kan vise frem skipene våre i større omfang. Snart vil mange øyne vende seg mot fattigdommen og nøden i Midt-Østen og land i den fjerne Østen, etter hvert som medfølelse og forståelse vil føre til at man plasserer sitt fokus der det største behovet finnes. Dette vil tvinge myndighetene til å ta slike temaer på alvor og begynne å gjøre noe. Den innsatsen våre allierte gjør vil også bringe frem omfordelingen av de rikdommer som har blitt ervervet på ulovlig vis. Det er så mye som er på nippet til å komme i gang og nå som de negative vibrasjonene forvinner stadig raskere, er det mindre sjanse for at forsinkelser skjer.

Kjære Sjeler, se på det slik at dere har overhodet ikke mistet noe som helst ved at drømmene deres ikke gikk i oppfyllelse, for i virkeligheten har dere fått mye mer enn dere hadde før. Veien har blitt tydeligere og mere sikker, og da kan også vår hjelp bli mere åpen. Det er grunnen til at vi ivrer for at ”avsløringen” kan skje så snart som mulig. Da kan vi virkelig sette i gang for alvor uten alle hindringer. Hele fremtidsutsiktene vil da bli så mye bedre og vår innsats vil med tiden bli mere produktiv. Dere vil komme sammen, stadig fler stadig mer, og etterhvert vil vi slå oss sammen med dere, og Mesterne og familien deres fra Innerjorden. Det vil bli litt av en feiringens tid og hele verden vil vite at vi har kommet.

Ingen ting skjer tilfeldig, men ting vil følge at hvert guddommelige edikt. Det er mektige Vesener som utfører Guds ord uten spørsmål, men vi forstår deres tvil og vanskeligheter når ting ikke synes å gå etter planen. Like fullt vil alle begivenhetene bli til virkelighet og oppfylle de løftene som er gitt. Det er kjent at det skal bli slik, for alt eksisterer allerede i Nået og venter simpelthen på det riktige øyeblikket til å manifestere. Og med det menes i det øyeblikk det vil føre til det maksimale gode for deres sivilisasjon. Det som skal skje er selvsagt ikke bare for dem som allerede har våknet opp, men kanskje på enkelte måter enda sterkere rettet mot dem som fortsatt slumrer. Nå som de lavere vibrasjonene forsvinner, får de et vennlig skyv og en påminnelse at de nå står foran sitt eget veiskille. De må gjøre en fast beslutning om hva de vil gjøre, for ellers vil de ikke kunne gjøre noen fremskritt mot den Nye Tidsalder. Valget er opp til dem selv og på et høyere nivå vet de underbevisst hva som står på spill.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og la meg få si at det vil ikke være lenge før mange av dere ser tilbake på denne tiden og finner bevis for Oppstigningen ved å erkjenne forandringene i dere selv. Dere vil også se det i deres venner og familie og innse at de skaper en mer fredelig aura omkring seg selv. Etter hvert som de høyere energiene fortsetter å ankomme Jorden, vil effekten av dem bli tydelig for alle å se, fordi menneskeheten vil strekke ut sine hender i Kjærlighet og bringe mektige energier av lys inn for å hjelpe dem som fortsatt sitter fast i mørket. Oppstigningsprosessen vil fortsatt holde frem like kraftig som før og vår kjærlighet vil være med dere hele veien.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge