Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, December 16, 2011

SaLuSa, December 16, 2011Tro kan virkelig flytte fjell dersom tilstrekkelig mange av dere kommer sammen, og etter hvert som dere utvikler dere gjennom det neste året frem mot Oppstigningen, vil den evnen få mer kraft, og langt overgå dagens evner. Ja Kjære Sjeler, det kommer til å bli litt av en tur, men en som er svært ønskelig og oppfyller deres ønske om å stige opp. Det kommer til å bli en fantastisk serie av overraskelser, så vær innstilt på å revurdere ting dere har trodd på i lang tid. Noe av det dere vil oppleve vil omfatte fysiske endringer på Jorden, og i hvilken grad dere blir involvert er avhengig av hvor dere bor. Mest sannsynlig vil de kjente jordskjelvsonene være sentrum for slike hendelser, men som dere vet så vil ringvirkningene også føles et stykke unna. Uansett hva som skjer, så vil det bli gjort tiltak for å beskytte dere, men det er deres ansvar å være forutseende og være forberedt.

Når det gjelder bevissthetsnivået foregår det en separasjon ettersom de som er av Lyset stadig øker sine vibrasjoner, mens de som henger fast i de lavere vibrasjonene ofte er helt uvitende om den muligheten som nå presenterer seg for dem. Det ville vær sant å si at dersom de underbevisst prøver å forstå mer av meningen med livet, så vil de få hjelp. Det vil så visst bli mange kunngjøringer som synliggjør hva det er som foregår og vår rolle i det. Vår inngripen er påkrevet og det vil gi løsninger på mange av deres umiddelbare problemer, som må løses. Vi setter stadig mer fart i de aktivitetene som våre allierte utfører, for å skape den ideelle anledning til å presse på med vår plan om å avsløre sannheten om oss.

Benytt deres kommende høytidssesong til å gi dere selv en pause fra de hverdagsproblemer som opptar deres tanker. Tenk positivt og lev i Lyset som dere har skapt rundt dere selv. Hold humøret oppe og gled dere over forståelsen av at det som har vært en lang og strevsom reise snart er slutt og at dere allerede kan se gjennom døren som står på gløtt mot 2012. Der ser dere skimrende Lys som viser veien til avslutningen i all sin prakt, og dere vil bli båret frem på denne bølgen. Alt er gjort klart og den Galaktiske Føderasjon har inntatt sine posisjoner for å gjennomføre det siste steget på det som har vært et bemerkelsesverdig oppdrag så langt. For oss som har en utvidet livssyklus, så har vi kunnet følge deres utvikling gjennom tusenvis av år og derfor også dele deres begeistring for det som snart vil bli avslørt for dere. Dere skal få bli kjent med oss som sanne brødre og Søstre av Lyset. Med det for øyet vil vi begynne å vise oss stadig oftere for dere og møte dem som har hovedroller å spille sammen med oss i den nærmeste fremtid.

De mørke sjelen fortsetter å være en plage, men deres makt er svært redusert og uten sine underjordiske baser, har de ikke lenger noe sted å trekke seg tilbake til. Vi kommer til å fortsette å fjerne dem som er en trussel mot Jorden og dens folk. Om ikke lenge vil de måtte innrømme at de kjemper for en tapt sak, for deres organisasjon og kommandokjede er alvorlig svekket. Dere kan være helt sikre på at vi vet hvem som står bak forsøkene på å skape problemer for oss, men de vil ikke kunne forsinke planen vår som snart vil manifestere i deres liv. Nå er tiden så kort at vi forventer å starte vårt oppdrag for fullt i løpet av den neste måneden, for vi blir oppfordret til å starte så raskt som mulig. Vær sikker på at vi er i gang så snart bitene faller på plass.

Ingen ting av det dere har opplevd hittil vil kunne måle seg med den kommende perioden. Dere er på vei inn i en ny æra hvor livets arbeidsoppgaver ikke lenger vil bli utført av mennesker. De som kan utføres ved automatisering vil bli overlatt til roboter eller dataprogrammer. Bare spesielle oppgaver vil bli utført av mennesker og selv da hjulpet av roboter. Deres oppgave vil være å holde oppsyn med alle funksjoner og sikre at målene blir nådd innenfor tidsrammen. De større prosjektene vil bli overvåket fra våre skip og noen av dere vil komme om bord for å gjøre slike oppgaver. Tiden deres vil til slutt bli brukt til kreative aktiviteter i stedet for de tradisjonelle jobber som i dag og dere vil være mye mer produktive. Å arbeide for det gode for alle vil være det normale, når folk innser at det som knytter oss sammen er at Alle Er Ett og det fellesskapet er avhengig av at man deler Lys og Kjærlighet.

Den følelsen av at dere ønsker å komme sammen vil bli sterkere med tiden og det er allerede bevis på det når dere opptrer som én stemme for å kjempe for de rettighetene dere har blitt nektet. Drivkraften vil bare vokse mer og mer og det er ingen ting som kan hindre den i å nå sine mål. Det er alt sammen et naturlig resultat av de intense energiene som omsirkler Jorden. Ingen av dere kan unngå å reagere på dem på et vis og Lysarbeidere vil vanligvis absorbere dem i sitt vesen uten problemer. De som ennå ikke har våknet kan derimot oppleve dem som ukomfortable og det kan føre til forvirring.

Alt handler om energi, for det er når det kommer til stykket alt som Er, og det er lettere å forstå hva som skjer når dere ser det på den måten. Jo høyere deres vibrasjon stiger, jo mer blir dere et energi-Vesen og da forsvinner den følelsen av tyngde som eksisterer i de lavere vibrasjoner. Det fører også til mye større bevegelsesfrihet gjennom deres kreative tankekraft. Dere kan for eksempel forandre kroppens utseende ved bruk av viljen og fremstå akkurat som dere ønsker. Det kan være nyttig når dere ønsker å vise dere for noen på en måte som gjør at dere blir gjenkjent. Dere må huske på at dere har vært kjent i mange ulike utseender gjennom hundrevis av liv. Som vi nylig har nevnt for dere, så vil dere med tiden ikke lenger ha behov for å ha noen form, for dere vil være Lys-Vesener.

Jo mer dere forstår om livet og eksistensen i de høyere riker, jo mer innser dere at livet på Moder Gaia er svært ulikt der dere kom fra. Det har imidlertid vist seg å være en nyttig og verdifull erfaring. Dere visste at det ville gi dere fantastiske muligheter til å vokse åndelig og mye raskere enn dere ellers ville ha kunnet. Dere har stått ansikt til ansikt med alle utfordringene i dualiteten og nå er det så å si tid for å slenge beina på bordet og ta en pust i bakken. De opplevelsene som nå ligger foran dere vil være mye mer på linje med det dere virkelig ønsker dere og dere velger selv hva deres opplevelser skal være.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og svært glad for at Avsløringen er så nær forestående, ettersom det vil åpne for at så mye informasjon om oss vil bli gjort tilgjengelig. Gud velsigne dere alle.  

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge