Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, September 19, 2012

SaLuSa, September 19, 2012

Dette året har gått med hurtigtogsfart og det har vært færre vanskeligheter enn dere kanskje hadde ventet dere. Ei heller har det vært et katastrofalt år som mange hadde gitt profetier om, eller oppfylt det løftet om forandringene som skal løfte dere opp. Men like fullt har deres bevissthetsnivå økt ganske omfattende og Oppstigningen er fortsatt garantert. Når dere ser dere omkring er det åpenbart at institusjoner som har hatt prominente roller i verden, nå står foran en kollaps som ikke er til å unngå. Når sannheten nå siver frem avslører den mye om dem og viser hvordan de har manipulert enhver hendelse til sin egen fordel. Det begynner å gå opp for dere at de har hatt en agenda gjennom lang, langt tid om å gjøre dere til slaver og ta herredømme over hele verden. Dere kan nå se hvor nær de har vært å lykkes, men dere kan også se hvordan store folkebevegelser har vekket folket opp og gjennomskuet deres planer og overvunnet dem.

Dere er de som skal ta over og avgjøre fremtiden for deres sivilisasjon. Dere har den kraft som skal til for å bestemme hvordan endetiden skal utspille seg, og dere visualiserer en fredelig overgang. Det skaper en tidslinje som vil sluttføre syklusen i samsvar med deres intensjon. Imidlertid har også Moder Jord et ord med i laget og ønsker å gjennomgå en renselse selv, som forberedelse til Oppstigningen. Jo mer Kjærlighet og Lys dere sender til henne, jo smidigere vil endetiden forløpe. Og naturligvis vil de forventede forandringene begynne temmelig snart, ettersom den Nye Tidsalder må igangsettes, slik at det gamle paradigmet smuldrer opp. Det nye venter på å bli introdusert og de godene det bringer med seg skal deles av alle. Alt kan ikke fullføres før dere har steget opp ettersom de som er de mørke Sjeler ikke er ment å forsyne seg av de godene som er tiltenkt dem som er av Lyset.

Forandringene vil komme og nye regjeringer vil overta etter den gamle garde. Forandringene i bank- og finanssystemet vil sette i gang og sikre at det aldri mer blir noen gjentakelse av den korrupsjon som nå gjør at de faller overende. Det vil med sikkerhet skje raskt og vårt nærvær vil bli anerkjent, slik at vi kan komme dere mye nærmere. Uansett hva dere måtte ha tenkt om det, så er det ikke noen hast med å få gjennomført alle forandringene før Oppstigningen. Faktisk har det alltid vært slik at prosessen ville fortsette inn i det nye året, hvor vi vil ha mye større anledning til å arbeide sammen. Vi trenger de av dere som er av Lyset til å være med i teamene våre, hvor dere kan bruke deres ferdigheter og kunnskaper for at alle skal få det bedre. Og så vil vi alle virkelig være i stand til å få fart i sakene, i full visshet om at det ikke vil bli lagt hindringer i veien for oss eller at noen med hensikt forsinker arbeidet vårt.

Alt dere har forventet at skal skje vil skje og når fremskrittene kommer, så vil dere oppdage at de bringer dere mye lenger enn dere har trodd mulig. Det vil bli en vidunderlig tid hvor dere vil se at alle de gamle problemene som har hold dere tilbake forsvinner. Det er på tide å sette fart i sakene og bevege seg inn i en ny verden som gjenspeiler deres oppløftelse til de høyere dimensjoner. Det vil være mer enn nok av fasiliteter, inkludert Lysbyene, hvor dere kan bli helet, for dere skal alle bli brakt tilbake til en tilstand av fullkommenhet. Med tiden vil dere også bli i stand til å reversere aldringsprosessen og igjen få et ungdommelig utseende, og slik vil dere fortsette til dere blir Galaktiske Vesener. Alle disse forandringene venter dere og de ligger ikke så langt inn i fremtiden. Tenk positivt på dem, så vil dere hjelpe til med å manifestere dem mye raskere enn vi har beregnet.

Mens opprensingen foregår kan det synes som om alt faller fra hverandre og det vil være tilfelle i den grad at de gamle systemene må skrotes. Hver eneste ting som ikke kan passe inn i de høyer vibrasjonene har selvfølgelig ingen plass der. Så vi ber dere om å ikke bli fortvilt, for alt ligger klart til å erstatte de gamle systemene. Alt vil komme i god tid og til slutt vil dere ikke mangle noen ting i det hele tatt. Vi vet av vår egen erfaring nøyaktig hva dere vil ha behov for for å finne dere til rette i de høyere dimensjonene. Den Galaktiske Føderasjon av Lyset har ubegrensede resurser og personell og er fullkomment drillet i det som skal gjøres. Hva de fleste av dere ikke vet, er at vi fortsatt er sterkt engasjert i å rense Jorden for forurensning, og var det ikke for vår innsats, så ville den ha vært mye verre enn dere aner.

I fremtiden vil det ikke lenger være noen forurensning slik dere er vant til å oppleve det. Bruk av forurensende maskineri eller installasjoner vil ikke være nødvendig, og heller ikke tillatt. I stedet vil dere ha nye arbeids- og produksjonsmetoder som er fullkomment ”rene” i bruk. De største forandringene vil skje i deres transportmetoder og forbrenningsmotoren vil etter hvert forsvinne. Ikke bare det, men de nye ”kjøretøyene” vil være mye raskere og mye sikrere i bruk. De vil drives av fri energi, som er den kraften som driver våre skip. Alle vil kunne bruke dem og de er fullstendig forurensningsfrie. Disse forandringene har vært planlagt lenge og alt er klart til å ta dem i bruk så snart det er trygt å introdusere dem.

Naturligvis ser vi også veldig frem til å møte dere og vi gjør alt vi kan for at ting skal komme i gang. Avsløringen snegler seg nærmere takket være våre alliertes innsats, men selvfølgelig ville vi likt at det gikk fortere. Imidlertid er det slik at jo flere mennesker som vet om oss og våre oppdrag her, og forstår at målet er å bistå dere gjennom Oppstigningen, jo nærmere kommer vi å kunne møtes. Selvfølgelig finnes det fortsatt dem som av ulike grunner ønsker et annet resultat av forandringene. De forsøker å forvirre folk med desinformasjon og falske budskaper, men dersom dere har informert dere godt nok, så vil dere ikke la dere lure. Lytt alltid til intuisjonen og vær rede til å forandre det dere har trodd på, dersom dere føler at dere er tilstrekkelig sikre på at dere ser sannheten.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg sender vår kjærlighet til dere for deres fremragende innsats for å få en rask og smidig avslutning på denne syklusen. Det er ikke lenge før dere vil bli mer involvert i endetidens aktiviteter. Dere vil kunne oppleve enkelte forstyrrelser og avbrudd i deres daglige liv, men de raskt finne sin løsning. Vi er bundet av Universets Lover til å gjøre vårt arbeid på en måte som ikke interfererer med deres frie vilje, så vi kan ikke bare sette i gang for å få fart i sakene eller trenge oss på. De mørke Sjelene vet dette og stikker fortsatt kjepper i hjulene, for de anerkjenner ikke Lovene slik som vi gjør. Hvis ting imidlertid ikke kommer i gang innen en viss tidsramme, vil vi få autorisasjon til å gripe mer direkte inn.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge