Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, September 17, 2012

SaLuSa, September 17, 2012

Dere har hatt mange liv i løpet av dualitetens syklus og når dere ser dere tilbake, vil dere sannsynligvis se at har vært blant de mest utfordrende og krevende dere har hatt. Årsaken til dette er at dere har gått gjennom noen av de laveste vibrasjonene dere noensinne har opplevd. Det betyr at dere har følt dere enda mer atskilt fra Kilden enn i noe tidligere liv og i det store og det hele har dere eksistert på overlevelsesinstinktets nivå. Disse som brakte Lys til Jorden hadde litt av en utfordring med å få forankret det slik at det kunne gjenetablere en form for balanse mellom det og de mørke energiene. Til tider ble det aller dypeste mørke nådd og mennesket syntes å ha mistet ethvert håp om å komme seg opp igjen.

De høyere Vesener som har ansvaret for planen for Menneskeheten hadde imidlertid andre idéer og gradvis snudde de tidevannet slik at Lyset pånytt gjorde fremskritt. Det var ikke før i relativt nyere tid at det begynte å bli tydelig og få innflytelse. Til tross for den kontinuerloge krigingen mellom ulike land, begynte Lyset å fylle med kraft de som hadde kommet for å skape de svært tiltrengte forandringer. Midt oppi alt kaos og kriser begynte det å gjenoppbygge Lysets kraftlinjer rundt Jorden. Siden den tid har de blitt til kraftfulle punkter av Lys som stråler ut Lys omkring seg. Resultatet er at Lysgrupper har blitt etablert, som har vært i stand til å opplyse folk om sannheten, og i dag står dere på terskelen til å bli fullt opplyste.

Når man ser tusener av år tilbake i historien, så vil dere oppdage at man visste at denne tiden ville bety enden på dualitetens syklus. Det var et løfte som ble gitt i den aller tidligste tid da dere begynte å inkarnere og det er grunnen til at dere alltid intuitivt har visst at det ville være slik. Noen tidligere sivilisasjoner har utslettet seg selv og forsvunnet nesten sporløst og dere som er her i dag er akkurat de samme sjelene. Dere var fast besluttet på å sikre at endetiden ville avsluttes med Oppstigningen, og ikke en ny total ødeleggelse. Og her står dere nå, rett foran en enorm oppløftelse som dere har greid å oppnå gjennom deres harde arbeid og hengivenhet til Lyset og Kjærligheten. Dere har ervervet dere enormt med erfaring, som kan brukes til å hjelpe andre som står overfor tilsvarende utfordringer som dere har vært gjennom.

Livet handler om å lære og det gjør dere gjennom erfaringer dere selv har valgt å gå gjennom, vel vitende om at dere ville kunne bruke det dere lærte i Lysets tjeneste. Målet er å bringe menneskene sammen slik at de nok en gang blir en del den store En-het som alt er en del av. Imidlertid er det slik at Oppstigningen innebærer en skillevei på det fysiske nivå, slik at enhver sjel kan fortsette på den vei som er riktig for dem. Noen er allerede kommet til et utvidet bevissthetsnivå og på sin ønskede vei mot Oppstigningen, mens andre ikke har gjort noen særlig refleksjon omkring det fordi de ikke er ferdige med dualiteten ennå. Det er et valgt dere alle gjør av fri vilje og således må dere tillate at andre velger den vei som er riktig for dem. Det er slett ikke slik at noen blir etterlatt og de vil uansett dra enorme fordeler av de erfaringer de så langt har hatt.

Evolusjonen tar aldri slutt før dere til slutt har kommet tilbake til Kilden, og selv da vil nye utviklingssykluser bli presentert for dere. Det er imidlertid ikke noe som er nær forestående og dere har en lang vei å gå før dere kommer dit. Gud har skapt et uendelig antall Universer og dere kan velge å begynne på helt nye eventyr om dere skulle ønske det. Den fremtiden som venter dere er full av undere og spennende muligheter og dere vil finne en uendelighet av uttrykk for Lyset og dets magiske skaperkraft. Livet på Jorden i disse dager likner ikke mye på den verden dere er i ferd med å gå inn i, men dere vil finne det lett å tilpasse dere livet som Galaktiske Vesener. Dere er i ferd med å komme hjem til deres virkelige hjem blant stjernene og å bli gjenforent med deres sanne familier. Alle opplevelsene deres på Jorden er ingenting annet enn en utflukt dere har gjort fra deres plass i de høyere dimensjonene, som dere om kort tid skal vende tilbake til.

Som vi så ofte har informert dere om, så er det så mye som ligger foran dere som vil løfte dere opp til de store høyder. Når dere først har steget opp, såfremt dere ikke av en eller annen grunn velger å tilbringe tid i den nye 3dje dimensjon som er gjort klar for dere, så vil dere aldri mer måtte gå tilbake til den. Det er ikke mye om å gjøre at dere har gjort dere helt ferdige med de lavere vibrasjonene og mange sjeler er nå i stand til å beskytte seg mot de lavere energier. Dere trenger bare å legge et hvitt bånd av Lys rundt dere som beskyttelse. Når dere har gjort det, så må dere også unngå å uttrykke negative ting i deres tale, for de kan lett bryte opp beskyttelsen deres og gjøre dere sårbare for dem igjen. Det beste dere kan gjøre er å holde fokus på alt som er av Lyset og det å holde blikket festet på Oppstigningen er måten å gjøre det på.

Så mange mennesker bærer ennå på “bagasje” som de må ta tak i og det vil fortsette å komme tilbake til dem helt til det er ryddet opp i. Det vil komme til dere som utfordrende tanker, selv om faktum er at dere har utviklet dere langt forbi det de prøver å lokke dere med på. Snakk til ”den andre personen” som stadig fortsetter å minne dere på slike ting og vær fast i stemmen, og be dem om å fjerne seg siden det ikke lenger interesserer dere. Dere blir utsatt for fristelser for å se om dere har overvunnet det problemet de representerer, hva det enn måtte være, og det er derfor dere har mye å gjøre med å gjennomføre renselsen av dere selv. Det kan selvfølgelig involvere andre og ofte kan dere arbeide sammen for å håndtere det, hva det nå måtte være. Tidligere forhold bringer ofte folk i møte med hverandre igjen rett og slett for å hjelpe hverandre med å bli ferdig med ting.

Det er viktig at dere forstår at dere har sagt ja til å gjøre alt dette vanskelige arbeidet for å være klare til Oppstigningen, men dere mangler aldri hjelp. Sannheten er at hver eneste sjel har hjelpere, også de som lar seg friste av og fråtser i de lavere energiene. Hver eneste sjel er uansett av Lyset og blir aldri overlatt til seg selv eller gitt opp, ettersom de har det som skal til for at de skal kunne greie å løfte seg opp igjen. Husk på at den eneste grunnen til at dere opplever både Lyset og mørket er fordi dere er i dualiteten og har ønsket å være her for å forstå hvordan de to kan hjelpe dere i deres utvikling. Naturligvis er målet at dere skal greie å vinne over de mørke energiene ved å løfte dere over dem. Mange av dere står nå rakrygget og vet at dere har greid det og deres plass i Oppstigningen er sikret.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og føler at våre bevissthetsnivåer nå begynner å komme i mer harmoni med hverandre, ettersom dere søker sannheten og utvider deres egen bevissthet. Mange flere av dere vil finne en slik ekspansjon i de ukene som gjenstår, og et en uendelig mengde med Lys fortsetter å strømme inn til Jorden. Når om kort tid deres Sol og galaksens Store Sentrale Sol kommer på linje, vil det komme ennå en betydelig bølge av Lys som vil løfte dere opp og det vil dere kjenne.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge