Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, March 16, 2012

SaLuSa, March 16, 2012Dere har et artig utrykk at ”det føles som støvelen er på feil fot”, og det er slik det er nå som Lyset bestemmer hva som skjer, selv om de mørke Sjelene aldri synes å ville gi opp å utøve sin kontroll over ting. De vil snart måtte gi opp og følge våre krav, og siden de ikke har noe sted de kan flykte*, så har de ikke noe alternativ. Det betyr at vi sammen med våre allierte, kan fortsette å presse på videre med våre planer. Hvert eneste prosjekt er nå i gang og det vil resultere at det på et tidspunkt plutselig vil bli en voldsom flom av informasjon som kommer ut til dere. Slik situasjonen er nå, kan ikke ting lenger holdes skjult og dermed vil det bli en eksplosjon av folk som kommer frem og forteller det de vet. For Vatikanets del kan det ta litt lenger tid, for de er å regne som en hemmelig losje som har gjemt sine hemmeligheter meget dypt. Ingen ting vil imidlertid kunne holdes skjult særlig lenge, for det er deres rett å få vite sannheten og i hvilket omfang dere er blitt ført bak lyset.

For øyeblikket er dere avhengige av oss for å få vite sannheten, eller andre kilder som dukker opp på Internet. Det er relativt fritt for sensur og innblanding, selv om de mørke Sjelene vil fokusere på varslere som er rede til å fortelle mye av hva som har skjedd – og hva som er i ferd med å skje som kan være en trussel mot dere. Vi har det store overblikket over hva som skjer, ettersom vi fra vår posisjon på himmelen kan overvåke alt som skjer over alt på Jorden. Vi beskytter de som er av Lyset, og noen av dem får ekstra beskyttelse fordi de har roller som er så viktige for alle i verden, nemlig å være med å sikre at alle forandringene blir gjennomført slik som planlagt. Vi er de usynlige styrkene som kan være over alt og følge med på hvor de mørke er til enhver tid. Mange av dem kjenner til hvilken rolle vi har og begynner smått om senn å akseptere at de ikke kan stoppe utviklingen. Ei heller kan de stanse den oppryddingen som er i gang, som også innbefatter å gjøre basene deres ubrukelige og sette atomvåpnene deres ut av spill så de ikke virker og ikke kan brukes.

Dere kan være sikre på at så snart vi får anledning til å kringkaste til dere, så vil vi gjøre det, for alle har behov for å vite hvilke planer og mål vi har for vår hjelp til dere. Det er også viktig at dere vet at når vi eliminerer krigsutstyr, så fører det ikke til tap av menneskeliv, hva enten det gjelder krigsskip på det store havet eller flymaskiner, for mannskap og personell vil trygt bli tatt hånd om og ført til en annen planet. På et passende tidspunkt vil de bli brakt tilbake, men da ikke som krigsstyrker, men som fredsstyrker. Det betyr at de kan bli utsendt i jobb igjen, men ikke som stridende styrker. Det skulle vise dere helt tydelig hvilke høye intensjoner vi har som Ambassadører for Lyset som kommer med budskap om fred og felleskap og Enhet. Tiden er inne for å komme sammen som én stor familie nå, slik dere i virkeligheten er i Guds øyne. De som ikke er villige til å gi opp sine fordommer mot andre basert på hudfarge eller tro, vil ikke kunne ha noen plass i Oppstigningen. Jo før alle mennesker kan innse og godta at dere Alle Er Ett, og leve deretter, jo flere vil kunne være med i masse-Oppstigningen. **

La oss bare bekrefte nok en gang at du kan ikke nå noe høyere eksistensnivå enn din egen vibrasjon. Du kan ha gode familiemedlemmer og venner som du elsker og som ønsker å gå med deg på veien mot Oppstigningen. Imidlertid, når det gjelder deres åndelige utvikling, er det ikke nødvendigvis sikkert at de er rede for et slikt steg fremover, og du må tillate dem å gå sin egen. Siden alt er i Nuet, og siden det i de høyere dimensjoner ikke eksisterer tid slik dere opplever det, så er alle muligheter til stede for at dere kan ta kontakt med dem igjen. Kjærligheten er et meget sterkt bånd som aldri kan ryke, og det vil bringe dere sammen igjen. La oss ta opp et annet punkt som dere må forstå hvis dere vil utvikle dere. Dere kan ikke forvente å gjøre det, hvis dere ikke er villige til å gi slipp på hat dere føler mot et annet menneske. Slik dere ser det, kan det være god grunn til å føle det slik, men det vil for evig og alltid holde dere tilbake. Gjør dere selv den tjenesten å være storsinnet og ”tilgi” de dere mener har syndet mot dere. Det er det største skritt dere overhodet kan ta for å bevise at dere har utviklet dere, og det vil være en vesentlig hjelp også for den andre sjelen som er involvert. Tenk over det, Kjære Sjeler, og gjør fred med hverandre før det er for sent.

Når dere først har satt dere Oppstigningen som mål, legg innsats i å gjøre det til en vei av fullkomment Lys og Kjærlighet. Det er mye lettere å gjøre enn dere kanskje innbiller dere, det krever bare at dere tenker dere om og holder fast ved det dere har bestemt dere til. Om de skulle glippe for dere ved en anledning, forsøk å gjøre det bedre ved neste anledning, og dere vil ganske sikkert lykkes. Dere vil sannsynligvis føle det i kroppen at dere blir fri fra de gamle vibrasjonene og at de ikke lenger har noe drag på dere. Husk også at dere får hjelp hele veien, og blir inspirert og ledet mot Lyset hele tiden. Når dere så gjør, vil egoet deres innvirke mindre på hva dere gjør, selv om dere har programmert det til å være lojal mot selvet. Det betyr ofte at dere setter deres selv først i situasjoner hvor det ville lønne seg å tenke før dere handler. Å gi av dere selv til andre vil vise at dere forstår at Alle Er Ett.

Dere har svært mye å tenke på nå som denne syklusen avsluttes og dere fortjener ros for at så mange av dere tenker på andres ve og vel. Vi må likevel be dere innstendig om å ta tid til deres egne behov og ikke forsømme deres forpliktelser med hensyn til deres egen livsplan. De fleste sjeler vi ha en instinktiv følelse av hvorfor de er her og det er viktig at dere lærer det dere skal, slik at dere kan avslutte deres tid i dualiteten. Å finne balansen er viktig, for da kan du gå videre uten å føle deg presset, trygt vitende om at du oppfyller dine egne behov så vel som andres. Dere vil raskt kjenne om dere har funnet denne balansen, for livet får en ny mening og alt strømmer så mye smidigere.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er svært oppmuntret av de fremskritt våre samarbeidspartnere har gjort. Vi har venner svært høyt opp, som er forberedt på å bruke sin autoritet for å bistå oss mot de mørke Sjelene. Og som vi har fortalt dere er de ikke lenger noen formidabel makt. De trodde de var uovervinnelige, men de har fått lære på den tøffe måten at de rett og slett ikke har mye å stille opp med mot Lysets styrker. Vi har, som der ville si, anmodet dem om å trå stille ned, men dessverre er de som bortskjemte barn og liker ikke å gjøre det de får beskjed om. Men vær ikke redde, vi har overhodet ikke noe problem med å hanskes med dem og de vil bli ”tatt ut av sirkulasjon”. De vil bli plassert på et sted der de ikke har noen mulighet til å forstyrre dere mer. Vi oppfordrer dere til å fortsette med deres daglige oppgaver med hjertet fylt av kjærlighet og stort mer kan vi ikke be dere om.

Tusen takk, SaLuSa! Mike Quinsey.


* De hadde store underjordiske “byer” hvor de hadde planlagt å være helt sikre og kunne leve i luksus. De er ødelagt alle sammen. De hadde også et nettverk av hemmelige underjordiske militærbaser med avanserte våpen og teknologi til å reise interplanetarisk. Disse er også satt ut av spill.

** Planen er at så mange som overhodet mulig, helst alle, velger å være med å stige opp i femte dimensjon sammen med Moder Jord og få oppleve henne i fullkommen ren og jomfruelig skjønnhet i sin nye vibrasjon. Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge