Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 18. desember, 2015


Mike Quinsey - 18. desember, 2015

Mike Quinsey

Høytidssesongen bringer dere en mulighet til å koble av fra de mer utrivelige ting som skjer på Jorden. Uansett hva som måtte foregå i de ytre verden, så er folk fast bestemt på å koble av og nyte livet. Dette skaper en energi som bringer frem det beste i folk og gir dem en anledning til å gi og tilgi, selv der hvor forhold har vært vanskelige, eller til og med ødelagt. For noen er det en tid hvor de tar opp kontakten igjen med dem de har mistet kontakten med og over hele verden skapes det lykke og glede. Det var aldri meningen at menneskene skulle være alene, men de aller fleste mennesker er selvfølgelig knyttet til hverandre gjennom karma, som man selvfølgelig kan betrakte som godt eller dårlig, alt etter som man forstår det. Uansett hvordan man betrakter livet på Jorden, så er det en kontinuerlig rekke av utfordringer som dere ikke alltid forstår. De er imidlertid en del av deres livsplan som skal hjelpe dere å utvikle dere videre.

Mange menneskers liv er flettet sammen og hver av dem er i sin tur veiledet for å sikre at de følger sin livsplan. Noen ganger er deres opplevelser emosjonelt smertefulle, men vær klar over at alt skjer med deres godkjennelse. Før dere inkarnerer samtaler dere med Høyere Vesener som drøfter detaljene med dere og det skjer aldri at dere ikke er enig i livsplanen deres. Dere vet at jo raskere dere rydder opp i gjenstående karma, jo bedre er det, ettersom dette ellers ville holde utviklingen deres tilbake. Karma kan høres ut som en straff, men det er langt fra sannheten ettersom den simpelthen gir dere en anledning til å utvikle dere på et område der dere har feilet tidligere. Og videre er det slik at siden dere er på slutten av denne syklusen, så må karma ryddes opp i før dere kan gå videre. Det er derfor svært viktig at dere tar dette på alvor dersom dere ønsker å bevege dere ut av de lavere dimensjoner.

Jorden enormt urolig for tiden og er i gang for fullt med de forandringene som skulle ha skjedd for lenge siden. Hun har ventet tålmodig på at menneskene skal skulle slutte å ødelegge miljøet, men til ingen nytte. Resultatet er at det oppleves forandringer rundt om på Jorden, som mange oppfatter som destruktive, men de er del av en nødvendig renselse slik at den Nye Tidsalderen skal kunne komme i gang. Bekymre dere ikke om hva dette vil føre til, for dere er sikret fordelaktig forandringer som skal gjenopprette fred på Jorden. Det vil minne om den Gyldne Tidsalderen, men dere må innse at den ikke kommer før vibrasjonene har nådd et tilstrekkelig høyt nivå. Dere har så uendelig mye å se frem til, selv om dere nå ser så mye kaos og ødeleggelse omkring dere. Dere vil nå deres mål med hjelp fra andre som vil tilkjennegi seg for dere på det rette tidspunkt.

I den tiden dere er inne i nå, så vil det ikke være lett å begripe hvorfor så mye forandrer seg omkring dere. Det kan være vanskelig å avgjøre nøyaktig hva som er til beste for alle, og her kommer intuisjonene deres inn. Dere kjenner bakgrunnen for alt det som skjer, men akkurat nå finnes det ingen sikkerhet for hvordan alt vil spille seg ut. Fri vilje er fortsatt en grunnforutsetning for alle sjeler og som kollektiv er det dere som for en stor del avgjør hvordan fremtiden vil arte seg. Den høyere planen vil uansett bli til virkelighet, men hvor smidig overgangen vil bli er opp til dere. Uansett hva som skjer vil Oppstigningen finne sted, og i nær fremtid.

Dere vil være i stand til å identifisere dem som er av Lyset og som er engasjert i arbeid med å opp-Lyse andre. Imidlertid ikke alle, fordi noen av dem vil velge en vei som unngår publisitet, og stille, men effektivt vil de utføre sitt arbeid. Dere kan ofte sanse de høyere energiene omkring en slik person og dette er den sikreste måten dere kan vite at de er av Lyset. De intuitive evnene deres vil hjelpe dere til å vite når dere møter dem, i tillegg til at deres atferd vil vise det tydelig. Det burde være enkelt for dem som har kommet langt i sin utvikling å identifisere sjeler som later som om de er opp-Lys-te, men likevel følger en vei som ikke er i full kontakt med Lyset.

Dere burde nå vite at mange av vennene deres som er av Lyset, kommer fra de høyere rikene og samarbeider med de Galaktiske Styrkene. Dette har de gjort i tusenvis av år og veiledet Menneskeheten slik at de har holdt seg på rett vei. De fleste sjeler har liten, om noen, forståelse av hvordan Ånden samarbeider med dem. Alt ville imidlertid fungere mye bedre dersom de forsto hvordan de skal forholde seg til veilederne sine. De er dere for å hjelpe dere i deres utvikling og når mulig, sikre at dere holder dere til sjelekontrakten deres. Det er aldri noen grunn til å føle seg alene og dere kan når som helst be veilederne deres om hjelp.

Kjærlighet er den største og mektigste energien som finns, men på deres forholdsvis lave vibrasjonsnivå, er det ikke så lett å bruke den til å utføre mirakler. Dere kan imidlertid gi vellykket healing slik mange av healerne deres allerede gjør. Noe så enkelt som noen vennlige ord, uttalt med kjærlighet og følelse, kan løfte opp en sjel i nød. Dere vet sannsynligvis allerede at denne kraften er mye sterkere når dere er i en gruppe, og dere kan oppnå mye mer på denne måten. Til slutt vil dere være i stand til å helbrede på et øyeblikk, men la det også være sagt at healing er unødvendig i de høyere dimensjonene.

Noen sjeler kan ikke forstå at de har godtatt et så utfordrende liv på Jorden. Dette er sannsynligvis fordi de har glemt at de meldte seg frivillig til å slippe seg ned i de lavere dimensjonene. Dere har med all sannsynlighet følt sterk medfølelse for de sjelene som var fanget i de lavere vibrasjonene og dere har vært med i en gruppe som valgte å hjelpe dem å vende tilbake til Lyset. Dere gjorde dette etter å ha fått forsikringer om at dere alltid ville ha Lys-Vesener ved deres side. Med andre ord, at dere ville bli veiledet og hjulpet hele veien gjennom oppdraget deres for å sikre at dere trygt vendte tilbake til Lyset. Alt som skjer omkring dere er del av det dere hadde behov for å erfare for å komme videre i deres utvikling, og etterhvert som stadig flere sjeler vender tilbake til Lyset, så vil slike omfattende læringsoppdrag bli unødvendige.

Det kan hende at dere fortsatt vil bli holdt uvitende om hva som skjer på Jorden, og det vil fortsette å være slik helt til de mørke blir forhindret i å blande seg inn. Dette burde forandre seg i løpet av en tid ettersom modige sjeler ignorerer truslene fra dem og fortsetter med sine planer om å opplyse folket. Så mange mennesker har mistet livet i sine anstrengelser for at sannheten skal komme frem, så forsiktighet er nødvendig inntil det er trygt å komme ut med det. Noen sjeler som er prominente blant de ledende "lysene" er beskyttet fordi arbeidet deres er så betydningsfullt og avgjørende viktig. Dere vil uten tvil være i stand til å identifisere dem og budskapene deres bringer dere oppdatert informasjon. Det er mye som skjer ute av offentlighetens lys og den generelle situasjonen i verden er nå svært oppmuntrende.

Jeg er Mike Quinsey og bringer dere disse budskapene via mitt Høyere Selv. Dette vil bli det siste inntil fredag 1. januar 2016. Det nye året bærer løfter i seg til å bli et spennende og gledelig år og jeg tror at store fremskritt vil bli gjort. Avsløringen av sannheten vil etter all sannsynlighet finne sted, og så snart dette skjer, vil det signalisere frigjøringen av mye informasjon som har vært hold tilbake.

Jeg ønsker dere alle en lykkelig tid uansett hva slags feiringer dere er vant til å gjøre på denne tiden. Det er en storslagen anledning til å komme sammen og bringe lykke og kjærlighet inn i verden.

I Lys og Kjærlighet. Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge