Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, April 18, 2012

SaLuSa, April 18, 2012Det er få av dere som ikke har en intuitiv anelse om hva som skjer, til tross for at noen fortsatt har tvil om at det er til det beste for Menneskerasen. Slike mennesker har vanligvis ikke tilgang til pålitelige informasjonskilder og derfor mangler de tistrekkelig informasjon til å gjøre en velinformert vurdering av situasjonen. I de fleste tilfeller har de ikke tilstrekkelig høyt bevissthetsnivå til å se lengre enn de rent fysiske forandringer. Noen av dem har også liten eller ingen kunnskap om Oppstigningen. Men når det kommer til stykket, uansett hva man måtte tro, så vil endetiden forandre folks liv enten de er forberedt eller ikke. En ny syklus betyr en ny begynnelse og det finnes ingen som helst mulighet for at det gamle kan bli videreført. Og i sannhet er det i alles interesse å bevege seg videre mot nye erfaringer, som er i samsvar med deres nåværende utviklingsnivå

Der hvor dere oppdager at folk er forvirret, ber vi dere Lysarbeidere å være modige og tilby deres kunnskap, for deres viten er av vital betydning i disse dager fordi den kan tjene til å redusere deres uro og stress, og muligheten for at de blir grepet av frykt. Som det er sagt så mange ganger; det er ingen ting å frykte uten selve frykten, uansett omstendighetene. Deres verden kommer ikke til å ende med katastrofe. Alt er planlagt for at hver eneste sjel skal få muligheten til å være klar til Oppstigningen. Det legges likevel overhodet intet press på dem som velger å forbli i 3dje dimensjon, men for å fortsette i den erfaringsvibrasjonen må de reise et annet sted. Ei heller blir det betraktet som å mislykkes dersom man ikke rekker å være med på Oppstigningen, for dere har evig liv og fullkommen frihet til å forbli så lenge dere ønsker i de lavere vibrasjonene. Til slutt vil alle sjeler stige opp, ettersom det er umulig å motstå de høyere vibrasjoner i særlig lang tid.

Vårt oppdrag har virkelig skutt fart i løpet av de siste månedene, nå som vi er mer direkte involvert i det som skjer på Jorden, og slik vil det fortsette inntil den siste av de mørke Sjelene er ryddet av veien. Da kan vi gå videre til neste trinn, som vil gi oss muligheten til å involvere oss mer i deres liv og i arbeide med å assistere dere på veien mot Oppstigningen. Dere vi få møte deres Familie fra Stjernene og de som bor i Inner-Jorden, som også er deres slektninger, og dere vil ha mye å lære for å komme à jour. Historien deres, slik dere har fått den presentert, er så langt fra presis og det er mye som må rettes opp, som er enten feilaktig beskrevet eller forfalsket – og det gjelder for mange såkalte ”respektable” institusjoner.

For hver dag kommer vi nærmere å gjøre de grep som vil gjøre kunngjøringsdagen til virkelighet, og da kan vi begynne neste trinn i oppdraget vårt. Det vil være en gledens tid over hele verden og en feiring av deres nyfunne frihet. Gamle forskjeller og historisk uenighet vil snart høre fortiden til, der de rettelig hører hjemme. Dere vil oppdage at de mørke Sjelene bevisst har spilt på dem for å holde levende følelsen av separasjon og ulikhet. Nå vil dere få oppleve hvor raskt folk kan forenes og komme sammen i vennskap og felles ønske om å gjøre det gode. I hjertet ønsker dere alle varig fred og det er hva dere nå endelig vil få.

Kjære Sjeler, når vi sier at vi vil få orden på alt, så mener vi det, og da vil dere kunne nyte livet og finne det meget tilfredsstillende. Den type bekymringer som dere har nå vil bli eliminert, og i stedet for et liv fullt av stress og mas, vil det bli behagelig, med tid nok til å glede dere over hobbyer eller andre fritidssysler. Det var aldri meningen at dere skulle være slaver i jobben eller at livet skulle være slik at dere alltid hadde for lite. Dette er slike ting vi vil ta tak i for å løfte dere opp og om ikke lenge vil livet være til å nytes og glede seg over. Forskjellen på det og deres fortid har vi snakket om mange ganger og det er en svært viktig del av vår tjeneste for dere.

De mørke Sjelene har hele tiden overtatt oppfinnelser som skulle ha gitt dere en bedre levestandard, og har i stedet brukt dem til å fremme sine egne militære ambisjoner om å ta makten i hele verden. Mye er blitt dere fornektet, men snart vil det bli tilgjengelig for dere og føre til store forandringer i deres kommunikasjons- og transportsystemer. Mangel på mat vil høre fortiden til og aldri mer vil noen dø av tørst. Tillit og kjærlighet vil erstatte tvil og frykt, og folk over hele verden vil komme sammen i sin nye erkjennelse at dere alle er Én Menneskerase, uansett hudfarge eller andre forskjeller.

På vårt nivå forstår vi at sjelers vibrasjoner vil plassere dem på ulike nivåer, men det betyr ikke at de er atskilt fra oss, for vi kan komme og gå, slik vi alltid har gjort med dere på Jorden. Jo høyere dere løfter dere, jo bedre vil dere forstå at det å tjene andre betyr å hjelpe dem som følger i deres fotspor. Nok en gang må det sies at deres historie sier lite om vårt samarbeid med dere, og likevel er det slik at vi har hatt stor innflytelse på utviklingen av deres sivilisasjon. Et antall mystiske artefakter som tilsynelatende ikke passer inn i historien stammer fra våre besøk på Jorden. I mange tifeller ligger de gjemt og støver ned, siden man ikke forstår hva de er og i tillegg kommer at man er svært nølende med å antyde at de kan ha forbindelse med besøk av ekstra-terrestrielle.

Åpne dere sinn for alle muligheter, for dere vil få lære mye mer om oss og dere kan være sikker på at vi vil fortelle dere om vår utstrakte kontakt med dere. Vi og andre sivilisasjoner har hatt støttet og hjulpet deres art i tusener av år og dere er et resultat av mange ulike sivilisasjoner som har utviklet deres DNA, som opprinnelig hadde sitt opphav fra Lyranerne, Lyra’s folk. Dette er deler av deres evolusjon som dere vil få vite mer om, for det er på tide at dere får vite sannheten.

Det å samle seg rikdom vil etter hvert bli helt unødvendig, ettersom dere til enhver tid vil ha det dere trenger. Rikdommene vil bli omfordelt og det vil gjenetablere en viss livskvalitet for dere alle og sikre at ingen sitter igjen fortvilet eller i fattigdom. Dere vil også få se at man meget snart vil gå bort fra de gamle metodene i medisinsk behandling og gå over til metoder som er vennlige og effektive. Healing-kammere og egne rom for healing vil erstatte behovet for å dra på sykehuset slik dere gjør i dag. De avanserte teknologiske metodene er 100% vellykkede og mange er i stand til å heles umiddelbart. Man kunne si det på den måten at dere blir gjort ”helt nye” igjen, og det gjelder også for kroppsdeler man mangler eller har mistet.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og gleder meg over at vi kan gi dere informasjon om hva dere kan forvente dere i nær fremtid. Lev hele tiden med hjertet fullt av kjærlighet.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge