Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, April 20, 2012

SaLuSa, April 20, 2012Alt fortsetter å bygge seg opp mot det punkt at det som skjer når det gjelder arrestasjonene, ikke lenger kan ignoreres av media. Vi ønsker ikke bare deres støtte, men vi ønsker at de rapporterer det som virkelig hender og med sannferdige forklaringer. Når det kommer til stykket vil vi opprette vår egen nyhetstjeneste for å være sikre på at arbeidet vårt ikke blir feilaktig omtalt eller feiltolket. I mellomtiden er det svært velkomment og takker de av Lyset som går i fronten med informasjon gjennom Internet. Noen ganger kan artikler være spekulative, hvilket betyr at dere fortsatt må være skjerpet og vurdere hvordan dere vil tolke dem. I det stor og det hele er de pålitelige, men dere må fortsatt være på vakt mot bevisst plantet desinformasjon.

Vi er mer aktive enn noensinne tidligere når det gjelder deres sikkerhet og helse. Ettersom mye av vårt arbeid blir utført uten at dere ser oss, så kan dere ikke vite hvor langt hvor går, men vi gjør mye for å minske effekten av forurensning, enten det er i luften eller i havet. Når vi har stanset helt og holdent de aktivitetene som forårsaker forurensningen, kan vi gå i gang med prosjektene våre for å eliminere virkningen av dem fullstendig. Vi søker samarbeid med ulike kilder mens vi vurderer hvordan Avsløringen skal gjennomføres, samt å forberede folk på at den kommer. Vi kan ikke lenger tro at Avsløringen skal sette folk i sjokk, ettersom observasjoner av skipene våre har vært så utbredt gjennom mange år nå. Vi fortsetter også å vise oss stadig hyppigere, nå også over mer tett befolkede områder.

Bevissthetsnivåene forsetter å løfte seg og det er som forventet tatt i betraktning den mengden Lys som har blitt strålt inn til Jorden i de siste årene. Det rører ved hjertestrengene hos folk og mange har merket forandringer inni seg. Noen kjemper mot det og er sementert i sin tenke- og væremåte, men når sannheten kommer ut om meningen med livet, venter vi at mange vil åpne seg opp. Et annet viktig aspekt er det å ta inn over seg at livet er en evig pågående prosess og at det ikke finnes noen død når det gjelder sjelen. Erkjennelsen av det burde være en lettelse for folk som frykter den og som ikke forstår at dere ikke er bare kroppen deres.

Dere er vidunderlige åndelige vesener som har et så mye større potensial enn dere fatter, og når dere stiger opp vil dere være på et slikt nivå at dere kan ta det fullt i bruk. Det vil være få restriksjoner med hensyn til deres frihet til å reise hvor enn dere måtte ønske, og dere kan påta dere hvilke som helst ufordringer som vil fremme deres åndelige evolusjon. Naturligvis vil det finnes klokere hoder enn deres eget som dere kan henvende dere til og Mestrene vil dele av sine erfaringer til fordel for dere. Mange av dere er allerede klare til å tjene under dem og hører til deres grupper. Å arbeide i grupper er et viktig trekk i arbeidet med å tjene andre når dere kommer til de høyere rikene. Selv på Jorden vil dere uten tvil være enige i at dere tiltrekkes av likesinnede.

Vi i den Galaktiske Føderasjon føler oss også tiltrukket av å arbeide sammen og med våre ulike erfaringer blir disse gruppene meget kompetente og sterke. På grunn av at stadig nye sivilisasjoner slår seg sammen med oss, kan vi glede oss over å lære om hvordan de lever sine liv. Det er også en utstrakt deling av teknologier, som for eksempel de mange ulike eksemplene på skip dere ser på himmelen. Tro oss, Kjære Sjeler, livet er langt fra kjedelig og uten spenning når dere stiger opp. Det er i sannhet meget givende og herlig og alt gjøres med en dyp kjærlighet for alle livsformer vi møter. Det er ikke sikkert at din fremtid vil være sammen med oss, men ettersom dere er medlem av vår Føderasjon, kan dere mønstre på hvis dere har lyst.

Det vi nå ønsker å se, er en massiv operasjon av våre allierte for å rydde vekk de mørke sjelene en gang for alle, slik at de som tjener Lyset kan lede folket gjennom de gjenværende dagene i denne syklusen. Det Hvite Brorskap har for lengst sørget for at de riktige sjelene er på Jorden og er rede til å ta sin plass og sikre en riktig avslutning på dualiteten slik dere kjenner den. De mørke Sjelene er ikke de eneste som er dyktige til å organisere seg for å oppnå maksimal effekt ,for Lyset har også i lang tid planlagt for denne tiden. Det var alltid meningen av Lyset skulle vinne, men i og med at dere var gitt fri vilje har ikke alltid fremtiden vært mulig å forutsi. Helt opp til millennium-skiftet var det ikke klart hvordan ting ville utvikle seg, men selv om mørket tetnet til, reiste dere dere på strålende vis for å finne veien mot Lyset. Det syntes da som om de mørke Sjelene hadde tatt helt over, men dere reiste dere mot dem, mot alle odds, og har kommet seirende ut av det. Nå gjenstår bare å rydde opp i alt rotet etter at Illuminati har blitt fjernet og i det arbeidet vil vi være ved deres side hele tiden.

Vi er kjent med at en del foreldre uttrykker bekymring for sine barn nå som Oppstigningen nærmer seg og det er forståelig. La oss få slå fast at de, som enhver annen sjel, følger sin livsplan. De valgte å inkarnere hos dere og de visste på forhånd om sin egen fremtid, og også deres. Dere kan betrakte dem rett og slett som sjeler som holder på å akklimatisere seg på Jorden, og har like stort potensial som dere selv, hvis ikke mer. Det som kan sies med sikkerhet er at gjennom de siste tretti år eller mer er det mange sjeler som har blitt utvalgt til å være på Jorden i denne spesielle tiden på grunn av sitt høye utviklingsnivå. De er svært viktige for å la Lyset sitt skinne og hjelpe til med å vekke andre sjeler, som trenger å få løftet sitt bevissthetsnivå. Hele Oppstigningsprosessen har trengt en hel armé av Lysarbeidere for å få den på skinnene.

Det er i realiteten ikke noen som helst grunn til å bekymre seg om en eneste annen sjel, enten de er unge eller gamle, eller om deres ståsted med hensyn til Oppstigningen. Hver eneste en av dere kom til Jorden fullt ut vitende om hvilke utfordringer dere ville møte og hva deres karmiske læringssituasjoner ville innebære. Dere var fullgodt utrustet for å kunne gjennomføre deres livsplan og dere har et antall Veiledere som hjelper til med å sikre at dere lykkes. Til og med noen Sjelers ”eventyr” sammen med de mørke energiene var kjent på forhånd, men det er på det viset dere lærer og utvikler dere åndelig. Dersom dere har gjort feil i dette livet, så erkjenn feilen og tilgi dere selv, så kan dere slå inn på veien mot Oppstigningen. Legg deres feil bak dere og vær sikker på at om dere står overfor samme omstendighetene pånytt så vil dere ikke gjøre samme feilen om igjen.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ser hvordan bølger av oppstemthet brer seg over Jorden i forventningen om at dere igjen skal få tilbake deres frihet og alle deres rettigheter. I altfor lang tid har dere vært undertrykt av de mørke Sjelene, men nå er den tiden over, for de midlene de brukte for å holde makten over dere nå er tatt fra dem. Kjærligheten vokser og over alt vokser det frem en følelse av lettelse.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge