Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, April 16, 2012

SaLuSa, April 16, 2012Når vi snakker om våre allierte, mener vi vanligvis de som er Lysarbeidere og som står i fronten for aktiviteter som har vår støtte og bistand. Det er de som rydder veien slik at de ytterligere fremskritt i våre programmer kan gjennomføres, nemlig de som skal gi dere tilbake deres fulle frihet og uavhengighet, og åpne opp veien til Oppstigningen. Men i virkeligheten er det slik at enhver Lysarbeider, enten de er klar over det eller ikke, er en del av den Guddommelige Plan, hvilket er garantien for suksess. Det som vil skje når vi kan komme, er at vi kan klargjøre alle detaljer mht hvorfor vi er her og synliggjøre at vi vil øke farten på forandringene slik at alle oppgaver kan fullføres så raskt som mulig. Vi antar at det vil berolige folk med hensyn til hva våre intensjoner er og vise med all ønskelig tydelighet at vi kommer i fredelige hensikter.

Vårt oppdrag har i den siste tiden forandret seg fra en passiv rolle, til nå å gripe inn direkte mot den mørke maktens styrker, og vi sørger for at totalforbudet mot bruk av atomvåpen, som de militære myndighetene har fått, blir overholdt. Vi rydder veien for kunngjøringen av verdensfred, og fra det tidspunkt av vil all våpenbruk være bannlyst. En forutsetning for at dette kan skje er at vi trenger ærlige og pålitelige mennesker i myndighets- og maktposisjoner, som vil overholde fredsavtalen hundre prosent. Således, etter at de mørke Sjelene er fjernet, vil vi støtte utnevnelsen av slike ledere, ettersom vi trenger at de fullt stiller seg bak forandringene som skal skje. Resultatet av dette vil være at dere går inn i en ny æra hvor dere vil få alle deres rettigheter tilbake og folket igjen har makten.

Når dere nå vet hva som ligger foran dere, ber vi dere ta eventuelle problemer og vanskeligheter etter hvert som de dukker opp, for de vil være kortvarige. Dere vil bli informert om grunnen til at ting kan halte litt en periode og derfor vil dere være i stand til å se forbi de umiddelbare problemene. Det foreligger en meget omhyggelig plan for å unngå at kaotiske situasjoner skal oppstå og vi har tatt alle mulige scenarier i betraktning. Det som til å begynne med kan se ut som uoverkommelige problemer, vil ikke representere noe problem for oss, når dere tenker på de ressursene vi har til disposisjon. Husk på det, Kjære Sjeler, at vi har millioner av skip som er involvert i de forandringene som skal gjøres i deres solsystem, og de kan være hos dere på et øyeblikk. Vi har den teknologien som skal til for å holde Jorden i balanse, og det har vi allerede gjort i ganske så lang tid. Det samme gjelder der det er snakk om forurensning, for vi holder kontroll på den, inntil den kan elimineres helt og holdent.

For oss vil Avsløringen være toppen av kransekaken, symbolet på at vi har lykkes, fordi vi da kan vi begynne å arbeide direkte sammen med dere, og det er virkelig mye som skal gjøres. Så snart media blir frigjort fra Illuminatis maktgrep, vil dere raskt få nyheter om mye av det som har skjedd, men som det ikke har vært rapportert i nyhetene. For eksempel burde det arbeidet som nå gjøres med å bringe for retten alle dem som har gjort kriminelle handlinger mot menneskeheten vært førstesidestoff i alle media, men det er det ikke. Det vil imidlertid anta slike proporsjoner at det blir helt umulig å ignorere det. Vi har planer om våre egne nyhetskanaler og så snart vi har blitt introdusert for dere, vil det bli helt nødvendig. Dere kan være sikre på at vi har alle de midler som trengs for å sikre at absolutt alle vil få greie på hva som er i vente og et hver eneste en av dere blir gitt tilbudet om å stige opp og informasjon om hva som kreves.

I mellomtiden må vi få si at Lysarbeiderne har gjort en eksepsjonelt god jobb med å få dere dit hvor dere er i dag. Noen har måttet lide for den innsatsen de har gjort, men har hatt solid tillit og viljestyrke til å fortsette med sine oppgaver. Det Åndelige Hierarkiet har vært en betydelig faktor for å lykkes, ved å arrangere det slik at mange Lysarbeidere inkarnerte på Jorden spesielt for denne viktige tiden. Dere kan stole på at hvis dere har oppgaver som ikke er utført ennå, så vil dere bli kallet når tiden er inne. Det vil ikke vare lenge før dere får vite det og mange av dere vil bli oppfordret til å arbeide i lokalmiljøet. Dersom dere har kunnskap om fremtiden, så er det nødvendig at deres viten og kunnskap deles med dem som trenger informasjon. Sannheten kan ikke skjules stort lenger og det er klart at jo mer dere kan åpne folks sinn til muligheten for andre samfunnsløsninger, jo bedre er det.

Dagliglivet må fortsette omtrent som det gjør, for det som er i ferd med å skje vil ikke endre deres daglige gjøremål med en gang. Det handler først om en restrukturering av samfunnet som skaper fundamentet for det nye paradigmet, og deretter kan deres levestandard løftes bit for bit etter hvert til alles behov blir dekket. Det handler om å utrydde den nød og mangel som finnes i samfunnet i dag, som er skapt med overlegg for å holde dere i fattigdom og slavetilværelse, slik at dere kan bli løftet opp til en livsstandard hvor livet kan være en gledesfylt og lykkelig opplevelse. Hensikten er ikke å løfte dere opp i en luksustilværelse, men at hver og en av dere skal ha de livsnødvendigheter som alle har krav på. Det er meningsløst med en slik enorm forskjell på fattig og rik, og det finnes absolutt ingen grunn til at ikke dere alle skulle nyte en høy levestandard.

Vær tålmodige, nå som vi er så nær å kunne møtes, for foran dere ligger en tid som er spennende og vel verdt å glede seg til og vi har også planlagt en del overdådige måter å feire det på. Naturligvis vil dere ønske å se hundrevis av skipene våre og dere vil få oppleve storslagne overflyvninger. Det skulle utrydde enhver frykt og når dere ser at vi er medlemmer av Menneskerasen, så vil ikke tilknytningen mellom oss lengre la seg fornekte. Vi har fortalt dere mange ganger at vi er deres familie, så dere forventer naturlig nok at vårt utseende er nokså likt deres. Som dere allerede har funnet ut, så er det også Humanoide blant oss, men husk på at de er høyt utviklet og er medlemmer av den Galaktiske Føderasjon. Vårt blotte nærvær blant dere skulle være tilstrekkelig til at dere forstår at vi er Vesener av Kjærlighet. Det er ikke sikkert at dere bevisst er i stand til å ”føle” energien til et annet individ, men vi vet at dere vil føle vår energi av kjærlighet og fred overfor dere når vi møtes.

Store og avgjørende begivenheter er nå heller uker unna enn måneder, men vi ber om at dere gir rom for at det tar litt tid å sortere alle sider av saken og det krever ganske mye organisering. Det er åpenbart at vi er svært ivrige på å komme i gang med oppgavene våre, men vi må fortsatt sørge for at ”timingen” er riktig. Det ligger ikke for oss å bare kaste oss ut i det, som dere kanskje har oppdaget. Vi har fullstendig oversikt over alt som skjer på alle deler av planeten, og derfor er alle våre aktiviteter omhyggelig planlagt for suksess og det er hva vi lover dere.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge