Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, April 15, 2011

SaLuSa, April 15, 2011

Det ville passe bra å kalle dette året for ”Resultatenes År”, fordi med all den innsats dere har lagt ned for å komme hit, så er dere nå klar til å gjøre det om til resultater. Dere har fått så mye erfaring gjennom deres mange liv at bevissthetsnivået deres har løftet seg. Nå kan dere strekke dere mot den neste mulighet til å løfte dere enda høyere, etter hvert som dere forbereder dere til Oppstigningen. Den neste nøkkeldato er 11.11.11 som kan betraktes som et høydepunkt, hvor noen av dere vil få større psykiske evner og bli mer sensitive for energiene omkring dere. For noen av dere vil deres telepatiske evner bli mer aktive og dere vil se at dere kan kommunisere med både mennesker og dyr. Og så går dere inn i 2012, som vil være året der ting fullføres og dere personlige egenskaper vil vokse, slik at når tiden for Oppstigningen kommer, vil dere være klare til å ta deres plass som Galaktiske Vesener. Det representerer et kjempesprang fremover fra deres nåværende ståsted og følger av endringene i deres karbonbaserte fysiske kropper, som vil bli krystallbasert.

Som dere skjønner er det svært mye som foregår for å sikre at dere er klare når tiden er inne for Oppstigningen. Dere blir sett på som svært spesielle Vesener, som var villige til å forlate den strålende skjønnheten i de høyere dimensjoner. Det var som å ”miste seg selv helt” og så finne dere selv igjen, og også deres usvikelige forbindelse med Gud. Ved så å gjøre har dere skaffet dere erfaringer som har gjort det mulig å utvikle dere så mye raskere og på samme tid få den innsikt som er nødvendig for enhver sjel som ønsker å gå ned i de lavere dimensjoner. Dere tok denne utfordringen i kjærlighet til Gud og deres ønske om å tjene andre. Dette er ganske vanlig og i vårt tilfelle så gjør vi vår tjeneste gjennom arbeidet i den Galaktiske Føderasjon. Avhengig av hvor langt dere har utviklet dere og hvilke egenskaper dere har utviklet, så er det mange andre grupper og mangfoldige råd dere kan ta tjeneste i. Livet vil være fantastisk deilig og det er uendelige muligheter til å gjøre det som interesserer dere. Hvis dere for eksempel har kunstneriske anlegg, så vil dere kunne fortsette med det. Imidlertid vil det være så mye mer tilfredsstillende, fordi dere kan ta i bruk alle deres kreative evner. Alt er bokstavelig talt levende og vil svare på deres minste vink.

Om dere skulle føle dere overveldet og at problemene bare tårner seg opp, så finn styrke i kunnskapen om hvor mye som venter dere i den nære fremtid. Tiden går stadig fortere og det vil ikke vare lenge før dere begynner å se at det materialiserer seg foran øynene på dere. Allerede nå er de gamle systemene og ting dere har blitt vant til, i ferd med å forandres. Men dere kan ennå ikke se hva det er som skal skje. Dere har selvfølgelig fått informasjon om hva som venter dere, men like fullt er det vanskelig å formidle eksakt hvordan det vil bli. De største forandringene vil skje inni dere, når livet blir en jublende glede uten det slit og strev og mangel på tilfredshet dere opplever nå. Til slutt vil alle disse bekymringene om ha nok penger til å leve komfortabelt falle bort og livet deres blir helt uten stress. Det er deres lodd å ta tilbake de rettigheter som har blitt nektet dere så lenge, og da vil livet bli akkurat slik det var ment å være.

For å komme tilbake til nåtiden, så opplever dere de siste forsøkene fra de mørke maktene på å stanse fremmarsjen og lage så mye kaos som mulig. Heldigvis vet vi om deres planer, og selv om vi ikke alltid kan stoppe det de holder på med, så kan vi hindre at det øker i omfang. Unntaket vil komme når vi får autorisasjon til å sette en absolutt tidsfrist, som vil gjøre helt slutt på deres aktiviteter. Som dere skjønner så nærmer det øyeblikk seg raskt og det vil være en stor milepæl. Vi håper imidlertid at vi skal ha overtalt dem til å trekke seg tilbake før den tiden kommer, siden vi først og fremst søker en fredelig løsning. Like fullt bruker vi vår autoritet på en ikke-aggresiv måte og vi har stor overtalelseskraft. Dette er grunnen til at vi har strenge regler med hensyn til å lande i stort antall, fordi vi ikke ønsker noen konfrontasjoner. Forholdene må ligge til rette og tidspunktet være riktig, slik at dere vet at vi kommer og at dere ønsker det velkommen. Noen mennesker er sterkt imot den tanken, men det er basert på frykt mer enn logisk tenkning. Vi forventer at innen den tid vil vi ha vært i kontakt med mange av dere, slik at vårt nærvær og årsaken til at vi kommer har blitt tydelig forklart for alle.

Langsomt, men sikkert begynner det å gå opp for folk at krig er meningsløst og det er en stadig sterkere bevegelse for å få en endelig slutt på det. Det er klart at det ikke kan skje over natten, men når mange nok av dere når det nivået av innsikt, vil responsen komme. Vi har fortalt dere mange ganger om den kraften som ligger i deres tanker og ord. Så sett fokus på de positive forandringene og visualiser et lykkelig resultat. Når dere er blitt lovet så mye, så er det ingen grunn til å la frykten få innpass og vi vil alltid holde et våkent øye med hva som enn skjer. Vi er der for å sørge for at ting ikke kommer ut av kontroll og oftest utfører vi vårt arbeid uten at dere ser eller hører oss. En dag vil dere få vite om alle våre aktiviteter og hvordan vi har fulgt deres utvikling i tusener av år. Det er ikke noe nytt i det vi gjør for dere og som Galaktiske politistyrker har vi store ansvarsoppgaver i hele Universet.

Kjære Sjeler, dere har vært gjennom mange prøvelser i mange liv, men dere har alltid visst i underbevisstheten at det ville ta slutt en gang. Den tiden har kommet og dere vil snart få oppleve bedre dager og kunne nyte et liv som gjøre dere både lykkelig og fornøyd. Det vil være en smakebit på det som skal komme og det blir aldri mer som i gamle dager. Alt er nøye planlagt og vi kan ikke mislykkes i våre oppgaver, for bak oss har vi representanter fra mange mektige sivilisasjoner som støtter oss om det trengs. Blant dem er de mest strålende Lysvesener som veileder oss og ser til at deres skjebne er i sikre hender. Vi tror at dere akkurat har begynt å skjønne at dere er guddommelige vesener og forstå deres sanne åndelige natur. Denne forståelsen vil fortsette å vokse og med den følger et mer balansert syn på livet, ettersom den fysiske siden av livet hittil har vært dominerende.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og med alle de begivenheter som skjer på Jorden, har vi det ganske så travelt med å holde kontroll på alt. Selvfølgelig ville vi gjerne komme i gang med alle de store forandringene som vi er involvert i og vi er fortsatt i stand til å gjennomføre dem i tide til deres fordel. Vi mangler aldri noe fordi vi har så enorm støtte fra hele Føderasjonen vår. Oppgavene vi står overfor er formidable, men like fullt innenfor vår kapasitet og selvfølgelig har vi den avanserte teknologien som går hånd i hanske med dem. Det finns også avansert teknologi som allerede er i hemmelighet bruk på Jorden og noe av den vil komme frem og bli tatt i bruk før vi kommer.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge