Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, January 11, 2012

SaLuSa, January 11, 2012

Naturligvis er det fortsatt en del mennesker som er usikre på årsaken til at den 21ste desember var en relativt stillferdig hendelse, men vi vil understreke at som sivilisasjon tok dere et stort steg fremover. Det som er viktig nå er at dere fortsetter å fokusere på alt det dere ønsker skal manifestere, så vil dere få se at det gradvis skjer. Nå som dere har lagt de negative energiene bak dere vil det være lettere å oppnå resultater og dere vil ikke lenger bli hindret eller holdt tilbake. Fremskritt, slik vi ser det, handler om hvilket nivå dere greier å løfte deres bevissthet til, og dere nådde ikke det forventete eller ønskede nivå før Oppstignings-datoen. Dersom deres intensjon hadde vært kraftigere, ville resultatet ha vært mere vellykket, men dere sørget for at suksessen kom mye nærmere enn tidligere. Kjære Sjeler; den 21/12 var en suksess for mange individer og dere kan være helt sikre på at alle sjeler har tatt imot de høyere energiene. Dette kan bare anses som gode nyheter, fordi det betyr at vibrasjonene på Jorden har løftet seg og har beveget dere lenger inn i den Nye Tidsalder.

Med hensyn til de mange forandringene som er nødvendige for å få en endelig slutt på dualiteten, så har vi og våre forbundsfeller aldri slakket på vår innsats for å gjøre dem til virkelighet. Og følgelig kommer de stadig nærmere sin manifestasjon. Som dere vet, så må vi gjennomføre forandringene med deres godkjennelse og ikke påtvinge dere dem. Vi er derfor meget nøye med at våre samarbeidspartnere gjør alt ”over bordet” og innenfor deres lovverk. Dere har imidlertid lover som ikke er laget for at folk skal få det bedre eller laget i Lys og Kjærlighet. Disse vil ikke få anledning til å stanse deres fremskritt og vil i alle tillfelle til slutt bli fjernet, på samme måte som alle lover som blir brukt til å fengsle mennesker på urettmessig vis. I fremtiden vil alle lovene deres bli nøye gjennomgått og kun de som er rettferdige og rimelige og sikrer deres frihet og selvstendighet vil bli beholdt. Dette betyr også at alle som er fengslet på falsk grunnlag vil bli satt fri og vi vet at det er mange som er i den situasjonen.

Med tiden vil deres bevissthetsnivå være på et slikt nivå at kriminelle handlinger vil være fjernt fra deres tanker og til slutt vil det ikke lenger finnes noen kriminalitet – og derfor heller ingen fengsler. Om det forekommer enkelte handlinger som bryter med det som er moralsk og samfunnsmessig akseptert ,vil vil disse bli vurdert av høyere Vesener som vil avgjøre om det er nødvendig å gripe inn. Ofte vil det være unødvendig, for nå en overtreder innser at de har handlet feil, så vil det umiddelbart være klart for en utviklet sjel hva de må gjøre. Dere har for øyeblikket de Ti Bud, som har tjent dere godt, bortsett fra at de blir satt til side og ignorert av dem som bare er opptatt av å tjene seg selv. Slike sjeler kan ikke fortsette på denne måten og vil finne det umulig å utvikle seg videre sammen med dem som forstår og erkjenner at Alle Er Ett. Slik forsegler de sin egen skjebne og vil etter eget valg forbli i de lavere vibrasjonene. De vil ikke kunne bebreide noen andre for den situasjonen de befinner seg i, ettersom de så ofte har blitt advart om nødvendigheten av å endre sin atferd.

Etter hvert som tiden går vil dere legge merke til at i stadig større grad vil alle typer korrupt praksis bli etterforsket og de skyldige avslørt. Dette er et resultat av at deres bevissthetsnivå har løftet seg og nå ønsker en tilbakevenden til ærlighet i alle forhandlinger og transaksjoner. Det vil ikke være noe sted å gjemme seg, for fakta vil komme ut som en del av den renselse som foregår. Alt som fortsatt er av lavere energier er i ferd med å bli rensket ut, alt mens dere forbereder dere på å introdusere de forandringene som vil bringe dere inn i den Nye Tidsalder. Media er fortsatt stort sett i hendene på dem som skjuler sannheten, men de kan ikke forhindre andre medier, som for eksempel Internet, å avsløre sannheten.

Hele prosessen med å bringe inn forandringene er ingen enkel oppgave ettersom det finnes så mange mennesker som har personlige og økonomiske interesser i å forhindre dem. Imidlertid kan ikke fremskrittet stanses og det er fortsatt mye som skjer som beveger ting fremover inntil de når et punkt hvor man kan gå til aksjon. I denne tiden er dere i det man kunne kalle en ”flaskehals” fordi så mange elementer av forandringene er på nippet til å bli fullført på samme tid. Så snart det som foregår blir tydelig for alle, vil det komme en hel rekke begivenheter i rask rekkefølge. Når dere nå har slått inn på en ny vei, vil det skje forandringer på ulike tidspunkter i fremtiden, og over noen år, før dere omsider blir fullverdige Galaktiske Vesener. Dette vil være opplevelser som virkelig er til å glede seg over, særlig fordi dere da vil være utenfor rekkevidde for enhver innblanding fra de lavere vibrasjoner, i motsetning til nå.

Avsløringen er en så viktig faktor i deres evolusjon at ingen ting vil bli overlatt til tilfeldighetene når det gjelder den. Slik vi ser det er det fortsatt altfor mange mennesker som kjenner en grad av frykt ved tanken på at vi skal ankomme i full åpenhet til Jorden. Vi er derfor på jakt etter å få bedre mediadekning av vårt nærvær, men det må gjøres på et riktig vis og ikke som sensasjonsoppslag. Det er ingen som helst tvil om at vi snart må sette i gang, for vi kan ikke vente i det uendelige. Så dere kan være sikre på at vi gjør alt vi kan for å skape de rette omstendigheter for et Avsløringen skal kunne skje. Det vil være en hendelse av umåtelig betydning og det vil være på sin plass med feiringer av en så historisk hendelse.

Tiden fortsetter å gå stadig raskere og når den gjør det, vil dere gradvis ”miste tellinga” på den, og den vil ikke dominere deres liv som tidligere. Dette vil gå hånd i hånd med ”glemsomhet” og en tendens til å leve i nået. Dette vil føre dere til et punkt hvor dere finner at livet blir så mye enklere ved å simpelthen la dere drive med strømmen. Vi vet at noen mennesker ikke kan eksistere uten å ha alt nøye planlagt, men dere vil tilpasse dere forandringene og finne at livet er mye triveligere når dere kan ta ting etter hvert som de kommer. Dette vil være til hjelp for dere, for etter hvert som dere kommer lenger inn i den Nye Tidsalderen, vil dere ha mye mere tid til dere selv og langt færre bekymringer, hvis overhodet noen. Dere har ikke virkelig opplevd hvordan det er å være frie, fordi dere har vært holdt fanget på deres egen planet. Dette har etterhvert blitt ansett som normalt, og dette er grunnen til at vi i den Galaktiske Føderasjon har brukt så mye tid på å førsøke å få dere til å våkne opp til sannheten.

Kjære Sjeler, enten det har gått opp for dere eller ikke, så har dere beveget dere et svært langt stykke videre på veien siden Årtusenskiftet. Dette har vist at vi trodde riktig, at dersom dere fikk mere tid ville flere sjeler respondere på de stadig økende Lys-nivåene som strømmer til Jorden. Nå har så godt som hver eneste sjel beveget seg gjennom Oppstigningen og har tatt inn mer av de høyere energiene. De vil bli ytterligere oppløftet av den fortsatte innstrømming av energi og begivenheter som viser vesentlige forandringer vil være til betydelig hjelp. Vi sier farvel til dere nå med vår uendelige Kjærlighet og velsignelser for deres fremtid.
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge