Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, October 17, 2012

SaLuSa, October 17, 2012

Kan dere fatte at i løpet av dette året spesielt, har deres bevissthetsnivåer vokst til et punkt hvor de mer enn utbalanserer de mørke energiene? Det har dere greid ved å trekke Lys til dere selv og forankret det på Jorden. Dette har bidratt sterkt til å få en slutt på de mørke Sjelenes dominans, for de har ikke annet å håpe på enn at de kan skape frykt og utsette sitt uunngåelige nederlag. De er ikke helt satt ut av spill ennå, men nå har vi autorisasjon til å holde dem helt i sjakk og beskytte våre allierte. Den endelige fjerningen av dem vil derfor være en simpel formalitet. De kan ikke lenger henvende seg til Reptilianerne for å få råd og de er nå bare en blek skygge av hva de pleide å være. Det betyr at de siste ukene før Oppstigningen ikke vil bli så katastrofale som gamle spådommer har antydet. Sannheten er, at med nærværet den Galaktiske Føderasjon av Lyset, som nå har mandat til å hindre ethvert alvorlig tilbakeskritt, så vil dere ha det relativt behagelig på resten av reisen.

I mellomtiden oppfordrer vi alle Lysarbeidere til å ikke slakke av på sin innsats for å presse frem forandringene i sine egne lokalsamfunn. Det er mye dere kan gjøre på lokalt nivå for å ta tilbake deres selvstendighet og frihet, og vi legger merke til at det er arbeid i gang for å bli mer uavhengig. Vi støtter denne tilnærmingsmåten fordi den legger grunnlaget for det som skal følge senere, når alle lover som tar fra dere deres rettigheter og begrenser deres frihet vil bli nøye bli gått etter sømmene. De mørke Sjelenes sluhet har bit for bit tatt deres rettigheter fra dere, uten at dere har forstått hva som foregikk. Som de fleste av dere nå må vite, så var dere helt på kanten av å bli gjort fullstendig til slaver, men der er ikke lenger mulig nå. Det vil ikke vare lenge før dere blir befridd fra de kontrollmekanismer som har på det nærmeste har eliminert deres frihet.

Fremskritt skjer alltid langsomt på Jorden, men det går like fullt i riktig retning. Dere skal ikke måtte vente mye lenger nå før dere vil få se begivenheter som signaliserer at endetiden er i gang for fullt. Vi vet at dere ville ha ønsket vårt nærvær på Jorden mye tidligere, men i det lange løp har dere ikke gått glipp av noe. Alt det dere har blitt lovet ligger og venter på dere, og ting har for lengst utviklet seg til et punkt hvor det er ikke mulig for de mørke Sjelene å forhindre dem. Hva dere har greid å oppnå så langt, er intet mindre enn bemerkelsesverdig, og deres oppvåkning går stadig raskere. Det vil gjøre det mye lettere for folk å akseptere vårt komme, og vi holder fortsatt på å drøfte dette med deres statsledere. Selvfølgelig ville vi helst gjøre dette i samarbeid med dem, men vi har vår egen tidsfrist å forholde oss til. Om nødvendig, må vi gjøre ting på vår egen måte for å sikre at Avsløringen skjer uten for store forsinkelser.

Vi er fulle av beundring for disse Lysarbeiderne som har arbeidet hardt med sine oppdrag, ofte uten å vite hvor lenge de måtte holde på. Slutten på dualiteten kommer stadig nærmere for alle, og da vil de få se at deres harde arbeid har båret frukter. Deres hengivne innsats vil få sin belønning når de ser hvor mye forskjell de har skapt og hvor mange sjeler de har hjulpet i sin utvikling. Etter Oppstigningen vil livet bli så mye lettere og det vil ikke finnes noen konflikt eller negativitet som dere må hanskes med. Hvis dere kan se for dere hvor godt det er å være sammen med sjeler som likner på dere selv, så har dere en forsmak på hvor deilig livet vil være. Men når den tid kommer, vil dere også ha fått møte igjen deres brødre og søstre fra Inner-Jorden, som for lengst har gått inn i Lyset. Det vil virkelig bli en tid med storslagen feiring og naturligvis vil vi også være en del av det.

Dere kan nok være slitne og utålmodige etter å forlate dualiteten, men dere skulle vite intuitivt når reisen deres er avsluttet. De avsluttende dagene vil være hektiske for en del av dere, som fortsatt har karma som må avsluttes. Gjør det dere vet er riktig, for dere kan ikke ta noen av de gamle vibrasjonene med dere. Mest sannsynlig angår det dere på et meget personlig vis, og dersom dere ikke er sikre på hva det dreier seg om, så prøv å finne disse øyeblikkene i stillhet hvor dere kan gå inn i dere selv for å finne svar. I virkeligheten har dere alle svarene inni dere, men vanligvis glemmer dere å benytte dere av det. Bare pass på at ikke deres ego overkjører deres Høyere Selv, fordi egoet handler på vegne av deres gamle Jeg. Med tiden vil dere ikke lenger ha problemer med slike ting, for da vil dere ha oppnådd en mye høyere grad av bevissthet.

Makten i verden ligger fortsatt hos dere, folket, hvilket er grunnen til at Illuminati prøvde å ta fra dere alle deres rettigheter gjennom sin løgnaktighet og sine råtne metoder. Det eneste som kreves er at tilstrekkelig mange av dere kommer sammen i felles sak og med klar intensjon, så vil dere bli overrasket over hvor mye energi det bærer i seg. Tanken er mektig, men dere må også ha sterk tro på deres sak dersom dere skal oppnå deres mål. Gjennom tiden har dere vært engasjert i ulike fredsbevegelser og det har brakt dere så mye nærmere å oppnå fred. Verdensfreden må komme, og det vil ikke vare lenge før den blir proklamert. Kriger er som en pest og har aldri skapt noe annet enn sorg, lidelse og gjeld i de nasjonene som har vært involvert. Bare tenk på alle de familiene som har blitt sønderrevet av sanseløse krigshandlinger og tapet av sine kjære.

Vi kan fortelle dere at de som tjener sitt land begynner å bli temmelig demotivert av det de opplever. Også det at etter hvert som deres bevissthetsnivå løfter seg, så vil mange av dem ønske å slutte i det militære. Krig er et brutalt spill og har bare har blitt enda mer ødeleggende ettersom det har blitt gjort teknologiske fremskritt på våpenområdet. Som med alt annet som ikke har noen plass i fremtiden, så kan de ikke opprettholde sin eksistens og må tas ut av bruk. Dere vet, og vi vet, at dersom den samme energien hadde blitt investert i fredsarbeid, så ville dere ha oppnådd det for mange, mange år siden. Dere kunne ha levd i fullkomment felleskap og kunnet nyte en høy levestandard, uten fattigdom eller nød.

Selvfølgelig vil den freden vi snakker om bli dere til del uansett, og den vil komme mye raskere enn dere kunne forvente. Vi har arbeidet med myndighetene deres gjennom mange år for å gjøre den til virkelighet og hvis mulig så har vi som mål at den skal skje fyllest før året er omme. Dette er blant de ting som vi har mandat til å tvinge gjennom og vi har de evner, kapasitet og teknologi som trengs. Ingen ting kan holdes skjult for oss og vi vil vite dersom noen forsøker å lyve for oss når avtaler utarbeides. Vi ser på det som lite sannsynlig, for når den tiden kommer, vil ”de rette” menneskene sitte i statsledelsen i alle land. Det er ikke lenger tid til å ”leke” med fremtiden deres, derfor vil vi kun forhandle og samarbeide med dem som har et positivt tenkesett og kun har folkets beste i tankene.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og takker alle dem som utrettelig og ærlig arbeider for å gi dere tilbake friheten.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge