Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, October 15, 2012

SaLuSa, October 15, 2012

Når vi ser nærmere på deres verden, finner vi at deres personlige oppvåkning blir stadig sterkere og at folk er mer rede til å snakke sammen om Oppstigningen. Det er åpenbart vanskeligheter med å formidle hva det vil bety for hver enkelt, men i det minste blir det sådd et frø av kunnskap, og det vil fortsette vokse. Og selvfølgelig er det planer om å gi ut informasjon i stor skala, for å sikre at folk forstår hvilken enestående mulighet som blir gitt til hver eneste sjel. Det vil fortsatt være noe vantro og frykt bland dem som hører om Oppstigningen for første gang, men når de ser at andre tar i mot nyheten med åpne armer, så vil de føle seg tryggere på fremtiden. I virkeligheten har menneskene en tendens til å flokke seg sammen og instinktene deres forteller dere at det er trygghet i å være mange sammen.

Det er innen familier at de største vanskelighetene mest sannsynlig vil oppstå, for når de er så nært knyttet til hverandre, vil de helst fortsette å være sammen. Det er ikke usannsynlig at de allerede har i sine planer å gå inn i fremtiden sammen. Det vil imidlertid være tilfeller hvor et familiemedlem er meget bestemt på å følge sine egne følelser, som kan være motsatt av hva de andre har akseptert. I slike situasjoner må dere tillate denne personen å bruke sin egen frie vilje når de gjør valg. Underbevisst vet enhver sjel hva som er riktig for dem, og det må jo være klart at de må føle seg bekvemme med det de velger. Generelt sett er det slik at familier med små barn vil fortsette videre som en enhet.

Som vi så ofte minner dere på, så vil kjærlighetsbåndene mellom familie og venner sikre at det alltid er en forbindelse mellom dem. Dere trenger derfor ikke bekymre dere om at dere vil bli atskilt for alltid dersom en av dere velger en annen vei. I de høyere vibrasjoner kan dere lokalisere hverandre gjennom tankene og på et tidspunkt vil dere også kunne reise hvor som helst på et øyeblikk. Faktum er at når dere stiger opp, så vil dere ha en tendens til å involvere dere i gruppeaktiviteter, og som en gruppe-bevissthet. Fordi det ikke finnes noen mørke energier på disse nivåene, vil dere erfare at hver eneste sjel dere møter har en uendelig stor kjærlighet for enhver annen sjel. Det er en umiddelbar aksept, tillit og harmoni mellom dere alle, som kommer av at dere Er Ett med Alt Som Er.

På Jorden føler dere ofte at dere må “kjempe” for å bli godtatt og etablere dere i et felleskap, og det er ikke lett å vite sikkert hvem som er deres sanne venner. Med uhemmet grådighet og korrupsjon over alt omkring dere, er det vanskelig å vite hvem man kan stole på. Dette vil snart høre fortiden til og allerede nå er det slik at de som er av Lyset trekker seg unna dem som ikke er det. Dette er Loven om Tiltrekning i aksjon og det er en helt naturlig respons. Det er grunnen til at dere selv nå tiltrekkes av mennesker som har et liknende syn på verden som dere selv. I virkeligheten er det slik at når dere har inkarnert og har i kontrakten å arbeide for Lyset, så vil dere på relativt enkelt vis finne deres ”likemenn” som også har det samme. Dere vil føle dere mere ”hjemme” med noen mennesker enn med andre, og det er fordi dere har mer felles. Og selvfølgelig er det slik også når det gjelder deres livsplan, at dere er skjebnebestemt til å møte visse sjeler som også er del av den. Dette gjelder også dem som går inn i ekteskap sammen, og det har ikke skjedd tilfeldig.

I de høyere riker vil dere ha evnen til lettere å identifisere dem som er deres sanne brødre og søstre. Ofte er det fordi dere kommer fra samme Stjerne-Sivilisasjon og tjenestegjør i en av de Galaktiske Føderasjonene eller i en av Lysets Brorskaper. Det finnes selvfølgelig også sjeler som i sin tjeneste heller vil arbeide med dem som fortsatt holder på å utvikle sin vitenskapelige kunnskap, og dem finner dere som oftest i de ulike Råd som er involvert i slike aspekter ved evolusjonen. Så hvis dette er ditt interesseområde, så kan du gjerne fortsette med et. All viten blir delt og er tilgjengelig for alle sjeler, i motsetning til på Jorden hvor den ofte blir brukt til å skaffe seg makt over andre. Det er en av de store forskjellene dere vil finne når dere stiger opp, for der er alt tilgjengelig for alle andre uten unntak.

Kjære Sjeler, slik det ser ut gjennom våre øyne, så bekymrer dere dere unødvendig, til tross for at dere har mange hjelpere rundt dere, som vil sørge for at dere fullfører livet deres slik som planlagt. Ikke desto mindre kan dere ønske dere mer, men livsplanen deres er det eneste som virkelig teller når det gjelder deres evolusjon. Deres nåværende liv er det viktigste, fordi dere har tatt avgjørelsen om hva det er dere trenger å gjøre for å bli ferdige med deres tid i dualiteten. Det er ikke nødvendigvis det dere ønsker dere, men ta det som det kommer, fordi ingen ting av viktighet skjer uten at det er en positiv gevinst i det for dere. Endetiden er også den perioden hvor dere begynner å gi slipp på alt som har tilknytning til de lavere vibrasjoner. Når dere til slutt stiger opp, skulle dere ha minimalt med gjenværende karma, og det vil bli avskrevet.

I disse siste, avsluttende dagene vil vi foreslå at dere konsentrerer dere mest mulig om deres egen reise, vel vitende om at alt annet blir ivaretatt. Dere kan være sikre på at der hvor det virkelig gjelder, så vil ulike hendelser manifestere de siste forandringene som står for døren, selv om dere kanskje ikke får nyheter om det. Selvfølgelig er det forventninger om store forandringer og Avsløringen går også sakte men sikkert mot virkeliggjørelse. Forandringene i finanssektoren står høyt på lista vår, men det er en gigantisk utfordring å få det hele koordinert slik at det ikke blir for mye kaos i pengemarkedet. I banksektoren blir situasjonen stadig verre, og uansett hvor mye de prøver å ”redde den”, så vil de møte sitt endelige sammenbrudd. Det vil være signalet til at de nye systemene kan bli introdusert, og de ligger klare og venter.

Det er Oppstigningen deres som er det viktigste av alt og dere vil være tjent med å sikre at dere er klare og at dere gjør deres beste for å skape Den Nye Tidsalder omkring dere. Lev slik dere forestiller dere at det vil være etter at dere har steget opp, og se på hver eneste sjel som Ett med dere selv. Det forventes ikke at dere skal ta ansvar for dem, men deres vennlighet og kjærlighet for deres medmennesker vil bringe enda mer Lys til Jorden. Slik vi ser dere alle, er det et utrolig vakkert skue, fordi dere på så kort tid har skapt et mektig Lysskinn som er synlig for alle i Universet. Dere har virkelig vist dere oppgaven voksen, og på enkelte områder mye mer enn det ble forutsett, og det står menneskeheten til ære. Det har vært tider hvor det så ut til at dere ikke ville greie det, og likevel; her står dere på terskelen til Oppstigningen.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og gratulerer dere alle for deres rolle i den suksess som er oppnådd. Vi elsker dere alle og er stolte av å stå ved deres side. Vi Er Ett.
Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge