Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, September 14, 2012

SaLuSa, September 14, 2012

Disse sjelene som er så faststivnet i sin religiøse tro vil være blant de siste til å akseptere sannheten. Det problemet har vi forutsett og de respektive læremestere som deres tro baserer seg på, vil komme tilbake for å forklare hva deres egentlige budskap var. Gjennom tiden har budskapene blitt forandret med overlegg for å gi mer makt til dem som kontrollerer dere. Så mye så at den sanne mening i budskapet har blitt borte. Vårt nærvær og deres forståelse av at vi er her for å tjene dere, har hjulpet dere å innse at dere kan nå et punkt i deres evolusjon hvor dere kan gå inn i dere selv og finne sannheten. Vi mener selvfølgelig ikke at dere ikke skal samtale med andre, for det er alltid nyttig å ta andres synspunkter i betraktning.

Vi har allerede redegjort for vår verdensanskuelse, som er en tro vi opprettholder og som gir uttrykk for hvordan vår tjeneste for andre i Universet passer inn. På vårt vibrasjonsnivå er det bare sannhet som kan eksistere, og det er et nivå som også dere ganske snart vil bevege dere inn i. Vi ber dere derfor å være åpne for nye idéer som generelt er basert på at Alt Som Eksisterer Er Ett. Det problemet dere har hatt, er at sivilisasjonen deres har blitt fragmentert og oppdelt av så mange splittelser, at det er vanskelig for dere å vite hva dere skal tro. Og som ikke det skulle være nok, så har det ført til så mye konflikt at dere har slåss innbyrdes, for å bevise hvem som har rett og hvem som tar feil.

På Jorden finnes det ingen overflod av toleranse og det er forårsaket av disse som gjør alt de kan for å beholde sin makt, hva enten det gjelder religion eller politikk. Vi oppfordrer dere til å akseptere at andre sjeler ikke nødvendigvis er på samme forståelsesnivå som dere selv er og å forstå at med tiden vil alle utvikle seg i sitt eget tempo. Ingen skulle bli henrettet for sin tro, like lite som de skulle prøve pådytte andre den. Den perioden dere går gjennom nå viser dere hvor avhengig dere er av hverandre, men noen ganger trengs det vanskelige tider for at dere skal stå sammen.

Det begynner å gå opp for folk at klasseforskjeller basert på rikdom og utdannelse holder splittelsen på plass, og at alle mennesker skulle gis like muligheter. Noen kommer fra en bakgrunn der de har hatt små muligheter og det er noe som det vil bli tatt tak i gjennom de kommende forandringene. Alle vil bli betraktet som likeverdige, slik de er i Guds øyne, uansett hvilket karma de utspiller. Faktisk er det slik at i disse endetider er det mange som påtar seg mye karma for få utbalansert det for godt. Mye av det handler om parforhold eller andre forhold mellom mennesker, og det er mange tøffe lærepenger som læres. Når det gjelder de mindre lærepenger, så kan dere faktisk oppdage dem ved tilbakeblikk, når deres bevissthetsnivå har løftet seg tilstrekkelig.

Når dere først har steget opp, vil alt være veldig forskjellig fra det dere har opplevd i deres nåværende dimensjon. Den uvennlighet mot hverandre og de konflikter dere til vanlig opplever, vil ikke lenger oppstå, for det vil være total harmoni og samarbeid hvor alle hjelper hverandre for at alle skal ha det godt. Dere vil møte deres skytsengler og andre Engler som har stått ved deres side i liv etter liv. Dere vil ha utviklet et nivå av bevissthet som vil gi dere en mye videre forståelse av alle ting, og dere vil i sannhet ha blitt Galaktiske Vesener. Deres sivilisasjon er allerede medlem av vår Føderasjon av Lyset, og der venter en plass til alle som har lyst til å slå seg sammen med oss.

Et fantastisk liv venter dere som setter dere fri fra det mørke som har ledsaget dere på deres ferd gjennom den nåværende dimensjon. Dere har gjort jobben deres og det er nå tid for å forlate gjenfødelsessyklusen som dere har fått så mye erfaring av. I fremtiden vil dere ganske enkelt bytte kropp når dere føler at det er nødvendig, fordi det ikke lenger vil være slik at kroppen eldes og svekkes og dør. Som dere også sikkert er klar over, vil dere også leve i hundrevis av år, slik dere er vant til å oppfatte tid, men uten noen aldring, for i stedet beholder dere hele tiden en kropp i fullkommen stand. Dere vil ha all tid i verden til å gjøre det som dere virkelig ønsker av hjertet og i motsetning til på Jorden, så vil dere ikke trenge penger for å gjøre det, for det vil ikke være nødvendig.

Mye av det som dere ser på som viktig ting i livet deres i dag vil dere ikke lenger ha behov for, og etter hvert som dere kvitter dere med materielle ting, så vil de gå tilbake til kilden uten at det blir noe søppel av det. Med tiden vil dere ha deres personlige skip, men dere vil slå dere sammen med andre for å gjøre inter-dimensjonale reiser inn i verdensrommets fjerneste deler. Dere kaller disse store skipene for moderskip og noen av dem kan med rette kalles for byer. Dere vil kunne reise omkring med dem i årevis og finne at alt dere har behov for er tilgjengelig til enhver tid. De er totalt selvforsynte og benytter seg av universets frie energi som finnes overalt omkring dem. Under slike omstendigheter er livet så lagt fra kjedelig og kan alltid tilby spenning og en følelse av eventyr når dere reiser inn i det ukjente.

Dere vil sikkert ha lagt merke til at når vi har møtt mennesker fra Jorden, så har de alltid kommenter våre ettersittende, sømløse antrekk. Det er fordi de er skapt med tankens kraft og bokstavelig talt er som en hud nummer to og følger enhver kroppsbevegelse vi gjør. I motsetning til dere, behøver vi ikke ha med oss en koffert med de viktigste eiendeler når vi reiser. I den sammenheng har vi ikke store behov, ettersom vi for eksempel ikke har daglige gjøremål som barbering eller annet kroppsstell. Det vil være mye for dere å lære når dere begynner deres nye liv, men likevel er de ikke på langt nær så kompliserte som livet på Jorden. Livet i de høyere dimensjoner er ren glede og tilfredsstillende på alle vis.

Om dere skulle føle dere nedstemt eller motløse, så husk bare på hvordan fremtiden deres ser ut og den ubeskrivelige oppløftelsen som vil starte et helt nytt kapittel i deres evolusjon. Den smerte og lidelse dere har opplevd vil bli borte og med tiden vil slike minner fra fortiden forsvinne i glemselen. Så hold øynene festet på det som skal komme, og ikke på det som har vært. Og la ikke negative tanker få distrahere dere. Uansett hvilken frykt media prøver å skape eller spekulasjoner om fremtiden, så vil eventuelle problemer være kortlivete. Inntil de mørke Sjelene er fjernet helt, vil de fortsatt forsøke å forpurre deres fremskritt, i den tro at de på et eller annet vil kunne lykkes. De vil få lære at de har ikke særlig mye makt igjen og at de ikke på noen måte kan gjenvinne sin tidligere kontroll over dere.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og medbringer de aller beste ønsker til dere fra den Galaktiske Føderasjon og ønske om en vellykket avslutning av deres liv i dualiteten. Dere har arbeidet hardt og lenge for å lykkes og dere fortjener å få oppleve en avslutning som virkelig gjør dere tilfreds.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge