Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 10 april, 2015

SaLuSa, 10 april, 2015

Sett fra vårt perspektiv går tiden så mye fortere enn dere opplever at den gjør. Så mens dere føler at dere har vært foruten våre budskap ganske lenge, så oppleves dette for oss som kun et lite øyeblikk. Gjennom en periode har dere lest eller hørt om mange opplevelser folk har hatt, hvor de har vært ute av kroppen sin og "borte" i dagevis, bare for å finne ut når de kommer tilbake, at bare en kort stund har forløpt. Noen ganger dreier det seg om timer eller minutter, og ikke dager. Under slike omstendigheter begynner dere å forstå at alt er i Nået. Dere er i ferd med å lære at tiden ikke er noen konstant, og dette vil bli stadig tydeligere når dere reiser bort fra Jorden og inn i de høyere vibrasjonene.

Dette er en tid hvor det er nødvendig å ha et åpent sinn, ettersom det er flere overraskelser som venter på å bli oppdaget. Ting er ikke nødvendigvis slik dere er blitt opplært til å tro og noe av det som kanskje er vanskeligst for dere å akseptere, er at dere kan reise fortere enn lysets hastighet. Det er mye å lære som vil komme til dere etter hvert som dere blir fullverdige Galaktiske Vesener. I denne tiden er deres bevissthet i ferd med å åpne seg og vibrasjonene deres øker stadig, og dere er på vei tilbake til vibrasjonsnivåer som dere i virkeligheten allerede er familiære med. Fra nå av og utover er det et spørsmål om å igjen-lære det dere har glemt og det vil ikke bli vanskelig ettersom dere vil få mye hjelp. Som vi tidligere har fortalt dere, så er dere mye mektigere Vesener enn dere kan forestille dere og i virkeligheten er dere i ferd med å utvikle dere til Guder. Det er imidlertid en lang vei å gå før dere når et slikt toppnivå i utviklingen.

Rundt om i verden synes det som om det er svært vanskelig å skape fred gjennom forhandlinger, men dere kan være sikre på at mektige Vesener som President Obama arbeider iherdig bak kulissene for å gjøre freden til virkelighet. Naturligvis er det mange millioner sjeler som arbeider mot det samme målet, men det er åpenbart at noen har større innflytelse enn andre. Dere trenger også en leder som President Obama, som enda har til gode å avsløre sin plan for å bringe permanent fred på Jorden. Som Sjeler av Lyset kom dere til Jorden for å hjelpe til å gjøre virkelighet av de forandringene som er nødvendige for at dere skal kunne bevege dere enda lenger inn i Lyset. I ikke altfor fjern fremtid vil dere løfte dere til et slikt nivå at de mørke Sjelene ikke lenger kan henge med, og da vil den Nye Tidsalderen for alvor ha begynt.

Når dere vet det dere vet, så kan der hjelpe andre gjennom det som kan oppleves som en vanskelig periode. Slik de fleste oppfatter det, er det en periode full av kaos og freden synes å være like fjern som den alltid har vært. Som vi imidlertid har nevnt tidligere, så er det visse begivenheter som spiller seg ut for å avslutte gammelt karma og for å sørge for læringsmuligheter slik at det som trengs å læres, blir lært. Det ville være riktig å si at dere er inne i en hektisk periode hvor sjeler benytter de siste muligheter til å utvikle seg før perioden er over. Uansett hvilket nivå sjeler befinner seg på, så vil hver eneste en bli gitt enhver mulighet til å komme seg videre. Med all den hjelpen dere blir gitt, ville det være overraskende om dere ikke lærte av det dere opplever og erfarer. Noen sjeler er imidlertid totalt viklet inn i mørket og finner det vanskelig å komme videre. Men dere kan være trygge på at ingen sjel noen sinne blir gitt opp og overlatt til seg selv og Mektige Lys-Vesener gjør alt de kan for at det skal bli mulig for dem å løfte seg opp.

Når dere ser dere tilbake, vil dere sikkert være enig i at det dere har opplevd og erfart har styrket deres besluttsomhet om å stå støtt når dere står overfor de mørke Sjelenes forsinkelses-taktikker. De har i mange tilfeller satt dere på prøver som har vært helt på grensen av hva dere kunne tåle, men dere har greid å motstå alt de har kastet etter dere. Slike opplevelser har forberedt dere til enda større bragder og i fremtiden vil mange av dere ta roller som ambassadører til Vesener på andre planeter. Evolusjon er en evigvarende prosess hvor man lærer av dem som allerede er kommet lenger på veien. Det finnes alltid "hjelp" å få når det trengs, men andre sjeler av Lyset trenger seg ikke på uten at dere først har bedt dem om hjelp. Dere har nesten helt sikkert mottatt hjelp på deres vei, men er kanskje ikke klar over det. Dere kan være sikre på at Veilederne deres er meget aktive for å sikre at dere holder dere til livsplanen deres. Når den gunstige "tilfeldigheten" som er så verdifull for dere dukker opp, så er den ofte tilrettelagt av dem. Det går så langt som til å redde livet deres, slik at dere kan fortsette med de nødvendige erfaringer og fullføre livsplanen deres.

I den umiddelbare fremtid vil retningen dere er på vei bli mye klarere og alt det arbeidet som Lysarbeidere har nedlagt vil bære frukt. Det er mye som foregår som vil sikre suksess og dere kan være sikre på at vi også gir dere en hjelpende hånd. Slik ting er på deres vibrasjonsnivå, er det nødvendig at de mørke Sjelene blir gitt et visst spillerom for å sette dere på prøve. Imidlertid ligger disses fremtid i våre hender og denne syklusen vil bli den siste i denne spesielle Tidsalderen. Dere vil snart løfte dere opp i de høyere vibrasjonene hvor alt er kjærlighet og fred og de lavere vibrasjonene non-eksistente. Dette er hva dere har arbeidet for gjennom tusener av år og denne reisen er på det nærmeste over.

Alle den læring og erfaring dere har ervervet gjennom mange liv vil være svært verdifull og sette dere i stand til å være mentorer for de sjelene som fortsatt er på vei inn i Lyset. Ikke alle sjeler vil utvikle seg i samme retning ettersom det er mange forskjellige muligheter for dere til å tjene Lyset. På det nivået som dere har oppnådd, har dere en stor grad av frihet til å selv avgjøre hva dere vil gjøre videre, og naturligvis har også dere mentorer som vil hjelpe dere. Mange av dere vil vende tilbake til deres "hjemland" før dere bestemmer dere for det neste steget, og dere vil kjenne en meget sterk dragning til dette.

Når dere kan rette blikket fremover, i stedet for å se dere tilbake, og bevisstheten deres øker, vil veien fremover bli tydelig. All den tid dere har tilbragt i liv i de lavere vibrasjonene vil snart bli kun et fjernt minne, men alt det dere har lært vil alltid være med dere. Allerede mens bevisstheten deres øker, vil det bli stadig lettere for dere å leve etter det dere har lært, uten risiko for tilbakefall. Verden kan suse forbi dere uten at det finnes noen frykt for å blitt distrahert bort fra målet. Og likevel kan dere være fullt klar over alt som foregår.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og lykkelig for å være i kontakt med dere igjen. Vi vet hvor mye dere ser frem til å motta budskapene våre og vi vil fortsette med dem så lenge det er nødvendig. Vi sender dere vår kjærlighet og er aldri langt unna om dere skulle trenge oss.

Tusen takk, SaLuSa!Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge