Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 10. februar, 2017


Mike Quinsey - 10. februar, 2017

Mike Quinsey

Det skjer så mye på Jorden akkurat nå og den generelle oppfatningen er at de mørke Sjelene er på retrett. Folket selv kan ta en del av æren for det som har skjedd, for de har reagert sterkt på de intensjoner president Trump har gitt uttrykk for. Over hele verden har det vært demonstrasjoner mot den politikken han står for og det er svært interessant å se hvor mange mennesker som har våknet opp fra sin slumring og dette har ansporet dem til å gå til aksjon og gjøre noe. Dette er veldig positivt ettersom det er nødvendig at det er en kontinuerlig vekst i Lyset for å sikre at det er utenfor rekkevidde for dem som ville lede dere inn på en vei som ville føre til utslettelse. Det er imidlertid ingen grunn til å frykte, for det er gitt dekret om at Lyset vil seire, uansett hvilke forsøk som måtte bli gjort for å forhindre det. Bekymre dere derfor ikke om sluttresultatet eller la noe få dere til å vakle på deres vei.

Imidlertid blir dere fortsatt i stor grad holdt i fullstendig mørke med hensyn til hva som skjer utenfor deres synsfelt. Dere kan imidlertid være forsikret om at sannheten snart vil komme frem og det er ikke mulig å holde den skjult for dere stort lenger. Det kan vel sies at svært lite er slik dere forstår det for øyeblikket, men etter hvert som detaljene kommer ut vil det forårsake både sjokk og glede på samme tid. Til å begynne med vil dere finne det vanskelig å tro på at dere har latt dere føre bak lyset i så lang, lang tid. Imidlertid er bevissthetsnivået deres økende og med det kommer evnen til å se hva som har vært holdt skjult for dere i tusener av år. Slik vi ser dere, fra vårt forståelsesnivå, er dere en vidunderlig gruppe sjeler som har gått en lang vei besatt av ild og flammer, som har bevist at de kan overvinne enhver utfordring de blir stilt overfor. Det spiller ingen rolle hvilken sjelegruppe dere tilhører, for alle har måttet stå ansikt til ansikt med de mørke Sjelene, overvinne de utfordringene de har gitt dere, og løfte seg inn i Lyset. Det har vært vanskelig og det har testet dere til det ytterste, men dere har klart å komme dere gjennom det og gå veien mot frihet.

Det finnes fortsatt hindringer på veien foran dere, men for dem som har våknet vil de ikke representere noen vanskeligheter. Dere er mye sterkere i deres tro nå og godt på vei mot de høyere dimensjoner. Dere har virkelig fortjent deres frihet og har kommet så langt at dere ikke lenger behøver å vende tilbake til de lavere vibrasjonene for å lære mer. Med deres erfaring kan dere, dersom dere skulle ønske det, være mentorer for andre som fortsatt er i tredje dimensjon og strever for å finne veien videre. Dere har i virkeligheten ingen anelse om hvor høyaktet og elsket av dem som forstår hva dere har gått gjennom for å komme til det nivået dere nå har nådd. Når dere beveger dere inn i de høyere dimensjonene vil dere være i stand til å «se» hele historien om deres evolusjon og dette vil også påvirke hvilke utfordringer dere vil velge neste gang, utfordringer som alle vil gjøre at dere kontinuerlig kan høyne deres bevissthetsnivå. Men da vil det foregå på veldig fredelig vis hvor lite vil stå i veien for deres suksess.

Dere kan være helt trygge på at når den rette tiden kommer, vil alle de forandringene som har vært forberedt, bli kunngjort og burde resultere i et smidig maktskifte. De mørke Sjelene har alltid holdt seg i bakgrunnen, men det vil bli kjent hvem de er, de som har kjempet mot Lyset og deres plan for å få fullstendig makt over Menneskeheten. De har gått tomme for initiativ og det finnes ingen vei tilbake for dem, og de må se i øynene at de vil bli avslørt som mesterhjernene bak planen for å ta livet av brorparten av Menneskeheten. Dommens time kan komme når som helst og ingen sjel kan slippe unna å måtte svare for det de har gjort mot andre. Imidlertid er det Gud som har det siste ord i saken og uansett hvor mye en sjels Lys måtte ha blitt svekket, så har Gud intet annet en absolutt Kjærlighet for hver eneste en av dem. Det må være betryggende å vite at uansett hvor mye dere måtte ha kommet på vidvanke fra Lysets Vei, så vil det alltid finnes en vei tilbake og hjelp vil bli gitt.

Etter å ha levd så mange liv i fysisk kropp, er det ikke til å undre seg over at det er blitt en vane for dere å inkarnere. Det er faktisk blitt så naturlig for dere å leve i 3dje dimensjon at dere glemmer at dere fortsatt er en sjel av Lys som leter etter veien hjem. Hver gang dere inkarnerer er livsplanen deres ment å gradvis løfte dere inn i høyere vibrasjoner. Det endelige målet er Oppstigning, hvilket er grunnen til at deres nåværende liv er så viktig, ettersom dere nå befinner dere på slutten av en syklus, vil dette gi dere en gylden anledning til å stige opp. Dere må imidlertid gjøre deres egen del ved å bruke tankens kraft til å skape de omstendighetene som vil sikre deres suksess. Som med alt annet som har innflytelse på deres oppløftelse, må dere fokusere på målet deres, vel vitende om at Veilederne deres alltid er for hånden for å assistere og beskytte dere.

Etter hvert som de får vite om Planen for Menneskeheten, er det mange som begynner å stille spørsmål om ulike ting og dette er en sunn innstilling å ha dersom dere føler tvil med hensyn til enkelte aspekter ved budskapene. Imidlertid er det ikke alltid mulig å gi dere alle detaljer om kommende begivenheter, bortsatt fra i grove trekk. Noen ganger er dette fordi hemmelighold er den beste måten å forhindre at de mørke Sjelene skal kunne forpurre utviklingen deres eller vårt arbeid med å legge veien til rette mot fullendelse. Endetiden synliggjør allerede en ny vei som gjør at dere kan legge det gamle bak dere, slik at dere kan nyte fullstendig frihet og lykke i de høyere vibrasjonene. Det er absolutt ingen ting som kan forhindre et positivt sluttresultat, så selv om dere fortsatt kan komme til å oppleve kaotiske tider, så vit at alt er et virkemiddel for å nå et mål som vil gi dere enorm glede og tilfredshet.

Det er på tide at dere får lære sannheten om Solsystemet deres. Det yrer av liv i mange forskjellige former, selv om de ville bli gjenkjent som den typiske menneskeform med mange variasjoner. En som dere antakelig allerede vet om er de Blå Avianerne, en avansert rase som også er kjent som Fugle-Vesenene, men som like fullt umiddelbart kan ses å ha en liknende form som dere. De er kan hende høyere enn dere og har små fugleaktige nebb, men i mange andre aspekter er de svært like menneskene. De herkommer i virkeligheten fra en mye høyere dimensjon og er her for å sikre at Menneskerasen kan fullføre denne syklusen trygt og vellykket. Det er også mange andre som er involvert i dette, så da forstår dere at Oppstigningen er betraktet som en ekstremt viktig begivenhet. Bekymre dere ikke om hvordan ting utvikler seg, for på det rette tidspunkt vil dere bli klar over at alt er i sin perfekte orden.

Folk er bekymret for hvordan forandringene vil innvirke på familielivet deres og da må det slås fast at hver sjel har sin egen livsplan. Dersom den skulle komme til å ta dem i ulike retninger, så vil dere ha visst om dette da livsplanen deres ble vedtatt før dere inkarnerte. La derfor hver sjel følge sin dedikerte livsvei og vit at dere alle har vært privilegerte som har fått være sammen. Når dere tar i betraktning hvor mange liv dere må ha hatt og hvor mange mellommenneskelige forhold dere har opplevd, så forstår dere at mange, mange sjeler har vært en del av deres liv. Det er imidlertid også sant at noen familier kan inkarnere igjen for å fortsette å oppleve ting sammen, men uansett hva som er planlagt, så kan dere være sikre på at det er av positiv verdi og fordel for alle sjeler som er involvert med hverandre. Og det er åpenbart at alt vil bli tydelig og forklart for dere når dere vender tilbake til de høyere riker.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge