Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 10. januar, 2014

SaLuSa, 10. januar, 2014

Det som skjer på Jorden fortsetter å skape usikkerhet og ytre sett et det lite som tyder på at man er i ferd med å oppnå fred i verden. Men i kulissene er det likevel mange grupper av Lysarbeidere som spiller sine viktige roller for å bringe stabilitet og fred. Den vil komme om relativt kort tid og dette året vil være svært aktivt i så henseende. Lysarbeidere verden over får stadig økende tillit til hva resultatet vil bli og ser at fruktene av arbeidet deres begynner å bli synlig. Vær trygge på at Lyset øker hele tiden og langsomt løfter det sjeler inn i en høyere dimensjon. Dette medfører et tydelig skille mellom de som fortsatt er i de gamle vibrasjonene som ikke greier å løfte seg selv opp, og de som greier det. Det betyr imidlertid ikke at ikke lenger er mulig å hjelpe dem, for det er fortsatt mange sjeler som trenger hjelp og veiledning for å løfte seg opp.

Verden er i opprør og på overflaten kan det se ut som om Lyset svekkes, men dette er ikke tilfelle, for det vokser raskt og ingen ting kan stanse dets fremmarsj. Det er nødvendig at Lysarbeidere holder seg sentrert og fokuserer på sitt Selv og ikke lar seg lede ut på noe sidespor av de mange negative aktiviteter som finner sted. Du kan være en observatør uten å bli distrahert vekk fra dine egne oppgaver, og jo mer du fokuserer på dem, jo bedre vil du lykkes med dem. Det er helt naturlig at dere vil bli trukket til situasjoner der det er behov for deres erfaring og dere vil ikke være i tvil om hva som forventes av dere. Dere meldte dere frivillig til å være her fordi deres erfaringer er høyt verdsatt og tiltrengt i slike tider. Vær trygge på at Veilederne deres alltid er der for å assistere dere og vil se til at dere hjelper til i samsvar med den erfaring dere har.

Dette er en periode full av prøvelser fordi så mye skjer på samme tid, men de av dere som er kallet til å hjelpe er her av nettopp den grunn.I sannhet er det nettopp dette dere har blitt “trent opp til” gjennom en rekke liv og nå er sjansen kommet til å tjene Lyset for fullt. I mellomtiden er det viktig at dere holder dere sentrert til enhver tid og vite at dere kan være omgitt av negative energier og likevel kunne være upåvirket av dem. Dere er her for å hjelpe andre å stige opp og forsøke å hjelpe dem som strever med å finne sin vei. Det er ikke alltid like enkelt og det er best om dere gir hjelp når dere blir bedt om det, og at dere ikke trenger dere på en annen sjel uten at de har bedt dere om hjelp.

Det er svært viktig å la en annen sjel få gå sin egen vei, slik som de har planlagt for seg selv. Det å blande seg inn uten at man har blitt bedt om det, er sjelden så nyttig som dere kan føle, og noen ganger kan det rett og slett gjøre at en sjel kommer på villstrå. Dere vil erfare at folk som blir trukket til andre sjeler er i den beste posisjon for å hjelpe dem og det er et faktum at det virker en tiltrekning til dem som er av samme vibrasjon. I tillegg har dere naturligvis Veilederne deres som alltid er ved deres side og som vil hjelpe med glede når de blir bedt om det. Selv om man har de beste hensikter er det alltid bedre å gi en annen sjel frihet til å gjøre sine egne valg med hensyn til når de vil be om hjelp.

Dette året vil etter alt å dømme bli et enormt viktig år ettersom det er så mye som skjer som vil føre til store forandringer i livene deres. Noen av dere har allerede kommet i kontakt med andre som er engasjert i avgjørende viktig arbeid, som vil bringe dem frem i offentlighetens lys. Dere har helt sikkert lagt merke til at president Obama nå er mye mer åpent aktiv og nå kan utføre mer Lysarbeid som begrenser mulighetene for de mørke Sjelene til å stikke kjepper i hjulene slik de tidligere har gjort. Deres makt har blitt redusert betraktelig ved å fjerne deres tilgang til tilstrekkelige midler til å fortsette sin fremmarsj mot kontroll over planeten. Uten disse midlene til å gjennomføre sin plan slik de hadde tenkt, er det kaos og brudd i rekkene deres og de er ikke i stand til å oppnå sine mål.

Naturligvis forsøker de mørkes lakeier fortsatt å gjennomføre sine planer, men når kontinuiteten stadig blir avbrutt, vil de ikke greie å få fullført dem. I sin sedvanlige trassighet, vil ikke kabalen innrømme at de i alle praktiske henseender er slått. Situasjonen er imidlertid slik at de ikke vil kunne skape noen reell trussel for Lyset og således kan nå mange forandringer til det bedre komme i gang. Det har vært en lang vei å gå, med mage hindringer og forsinkelser, men det har alltid vært kjent at Lyset ville gå seirende ut av enden på denne syklusen. Dere vil intuitivt vite om dere har inkarnert i denne tiden for å være en av frontkjemperne når det gjelder å gjøre forandringene til virkelighet. Da er dere sannsynligvis allerede tungt involvert i Lysarbeid og ivrige etter å gi av dere selv for å hjelpe andre sjeler å stige opp.

Med de stadig økende vibrasjonene vil dere se at freden gradvis vil senke seg over Jorden. Og samtidig vil mange mennesker finne at deres syn på livet endrer seg og de vil søke et mer fredfullt liv. Dette vil spre seg raskt etter som det øker i styrke, men ikke forvent dere altfor mye altfor raskt. Når folk først innser at de kan forandre sin tilnærmingsmåte til livet og være med å skape fredelig sameksistens, så vil de ikke nøle med å bevege seg inn i høyere vibrasjoner.

Vi forstår hvor mye prøvelsene og forsinkelsene påvirker dere, men dette er tiden for å stå støtt. Målstreken er i sikte, som dere ville si, og dere har ingen ting dere trenger å bekymre dere for, for det er ingen ting som kan slå Lyset. Fortsett arbeidet deres i full tillit til at deres fremtid er sikret og vi er alltid ved deres side.

Tusen takk, SaLuSa

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

Oversetter: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge