Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, January 17, 2011

SaLuSa, January 17, 2011

Det Nye Året er allerede godt i gang og det vil bli nok for dere å gjøre i tida som kommer etter hvert som de nærmer seg klimaks for alle endringene som er underveis. Når dere befinner dere midt i alle hendelsene, så vil det bli tydelig at det dere opplever et de siste forsøkene fra de mørke kreftene på å klamre seg til makten. De vil ikke kunne forandre noe på framtida deres og deres skjebnebestemte Oppstigning er urokkelig. Hva som skjer er at de handlingene de setter i gang vil gjære synlig for alle deres totale mangel på omtanke for andre menneskers liv og rettigheter. Det vil bringe stadig flere mennesker sammen i Lyset og eskalere kravene om aksjon mot dem. Den stadige økningen av deres bevissthet vil således sikre at det blir reagert og dere vil forstå hva det er som foregår. Vi råder dere til å holde fokus på det positive som skal bli sluttresultatet. På den måten gjør dere deres bit, sammen med vår innsats, for å få en endelig slutt på forsøkene på å skape forvirring eller stoppe framgangen deres.  

Tiden er inne nå hvor Lyset blir mer aktivt rundt dere og mange, mange mennesker kommer sammen i grupper for å skape handling. Det vil begynne i det små, men det vil vokse gradvis og bli en kraftfull styrke som vil arbeide for det gode. Denne kraften vil ha en tendens til å trekke mennesker til seg avhengig av om de har ”våknet opp” eller ikke. Inntil dualiteten er endelig over, så vil det alltid være en forskjell mellom grupper som har motsatte syn og meninger, men det er en sunn situasjon. Uten disse motsetningene og utfordringene ville dere ikke alltid utvikle dere, ja sågar kunne dere stagnere. At endetida nærmer seg gjør det mulig for dere å gjøre store utviklingssprang og framsteg. Karma kan også bli raskere avklart og uløste konflikter må tas tak i og løses før dere kan stige opp.  

Tida fortsetter å akselerere og det vil synes som om dette året er omme før dere får sukk for dere. Dere kan være sikre på at det vil være fullt av overraskelser og når det er forbi vil veien til Oppstigningen ligge klar foran dere. Det vil sikre at ”reisen deres” kan gjennomføres med letthet og i en atmosfære an glad begeistring. For øyeblikket er det mye usikkerhet og anspenthet rundt dere, men det vil ikke vare lenge før våre medarbeidere viser sin evne til å velte planene til de mørke kreftene. Dere vil være den siste biten som faller på plass i puslespillet og gjør bildet helt og dermed vil hele universet være klart til å løfte seg inn i en høyere dimensjon. Det er begynnelsen på den Gyldne Tidsalder og den vil bringe ut i blomst alt det dere har blitt lovet i forbindelse med Oppstigningen. En smakebit av hva dere har i vente vil manifestere før dette året er omme, men dere må gi rom for at det er svært mye arbeid og at det tar tid å nå alle mennesker over hele verden.  

Dere vil få dekket alle deres behov og vi kan forsørge dere alle. Vi har ingen vanskeligheter med å produsere nok og våre vår tilgang til ressurser er ubegrenset. Tross alt Kjære Sjeler, så har vi hatt rikelig tid til å forberede oss til dette trinnet i Oppstigningen deres. Dere vil få se at så snart endringene tar til for alvor, så vil de skje raskt. Vi prioriterer å ta tak i fattigdom og nød først slik at mange får verdigheten tilbake i sine liv og sørge for at dere blir selvforsynt. Vi har mange spesialist-grupper med dyktighet og ekspertise som kan mestre de mest kompliserte oppgaver. Den generelle forurensningen kan bli eliminert i løpet av uker, ikke ta måneder, fordi det er et område vi vil prioritere. God helse og velstand vil dere gradvis få tilbake og den følelsen av at det aldri er nok til alle vil forsvinne én gang for alle.  

Uansett hvor store framsteg vi får til, vil det dessverre alltid være noen som bærer frykt i seg på grunn av alle dommedagsprofetiene. For dem har en katastrofal slutt blitt sementert i deres trossystem og hendelser i verden rundt dem vil synes å bekrefte deres tro. Imidlertid vil ikke ting bli verre etter som månedene går, og på ingen måte anta apokalyptiske proporsjoner. Moder Jord må få medvirke i det som skjer og øke sine egne vibrasjoner, men hun har overhodet ikke til hensikt å skape unødvendig ødeleggelse. De negative energiene som har infisert Jorden gjennom århundrer må ryddes unna og være eliminert før Oppstigningen. Vårt nærvær betyr at vi kan hjelpe til med å ta brodden av og redusere omfanget av enhver endring med skadepotensial og vi kan gi beskyttelse til dem som blir rammet.  

Værets mønster vil fortsette å endre seg, og uansett om det er naturlig eller menneskeskapt, vil det etter hvert roe seg og finne en ny balanse. De ekstremene dere nå opplever vil avta i hyppighet og temperaturen vil på alle måter bli behagelig. Jorda vil få justeringer i dyrelivet og andre livsformer og områder som menneskene har ødelagt vil få tilbake sin skjønnhet. Igjen så kan vi med letthet håndtere disse oppgave og den Galaktiske Føderasjon vil gjøre all sin teknologi tilgjengelig for dere. Når den tiden kommer, vil ikke de mørke kreftene kunne blande seg inn mer og vil ha bli forflyttet dit hvor de verken har autoritet eller makt. De er selv arkitektene for sin egen skjebne og kan ikke komme unna konsekvensene.  

Vi er fulle av beundring for de av dere som ivrig og uopphørlig har søkt etter meningen med livet og funnet svar. Så lenge dere erkjenner at Gud’s hånd er i alt som omgir dere, så vil snart Sannheten demre for dere at dere er Alle Ett. Dere forstår kanskje ikke alt enda, men med tiden vil dere lære mye av oss og Mestrene som tale til dere. Dere vil finne ut at det er dere selv som har skapt skiller og forskjeller mellom dere. Om ikke lenge vil alt som står mellom dere være ryddet unna og dere vil se på alle sjeler som deres brødre og søstre. Hindringene vil forsvinne og dere kan alle møte hverandre i hjertet. Det er selvfølgelig nødvendig å skape et klima for fullt samarbeid, men rase og hudfarge vil ikke bety noe som helst lenger.  

Jeg er SaLuSa fra Sirius og når jeg ser ned på Jorden høyt ovenfra, så ser jeg at Jorden holder på å bli en Planet av Lys. Alle de glitrende lyspunktene smelter sammen og stråleglansen er et vakkert skue. Visst finnes det mange mørke områder, men de vil gradvis transmutere fordi de har liten kraft til å motstå Lyset. Slik skal det fortsette til det knapt finnes mørk energi tilbake og da er dere nær endetiden og Oppstigningen. Enhver sjel vil bevege seg i forhold til sitt eget bevissthetsnivå og likevel vil alle sjeler befinne seg eksakt på det nivå som er riktig for deres neste etappe på reisen. Dere vil ha gjort deres valg mht hva deres neste satsingsområde skal være og deres åndelige utvikling vil fortsette. Vit at alt er som det skal være og at Gud, som alltid, følger dere uansett hvor dere er og for alltid vil være deres mentor og følgesvenn. Dere er mer elsket enn dere kan fatte og slik vil det alltid være.  

Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge