Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, January 14, 2011

SaLuSa, January 14, 2011

Nå er det tid for å snakke om månedene som ligger foran dere. De vil handle mye om å høyne deres bevissthetsnivå for svært mye energi blir ”strålt” til Jorden nå. Det er jo fantastisk for det betyr at mer Lys en tidligere vil bli jordet og bringer dere nærmere den tiden da Lyset vil gi dere kraft til å gjøre virkelighet av de endringene dere har ønsket. Det er deres felles bevissthet, like mye som noen annen faktor, som er nøkkelen til suksess. Det betyr også at Lyset vil få et så godt fotfeste på Jorden at ingen ting kan stoppe Lysets frammarsj, uansett omfanget av de mørke makters aktiviteter. Som vi har fortalt dere tidligere, så vil det bli mange distraksjoner og grunn til bekymring der hvor dere kommer i fokus for deres oppmerksomhet. Det er imidlertid som en siste krampetrekning fra deres side for å prøve å ødelegge det som allerede er på plass. La det simpelthen få gå sin gang på sitt eget vis og vit at det vil ha bare minimal effekt på deres framtid. Sammenbruddet deres vil komme uansett, for det som har vist seg upassende for dere på veien mot Oppstigningen kan ikke fortsette å eksistere.  

Uansett hvor mye dere eller Moder Jord lider, så er planene klare for å bringe alt tilbake til sin opprinnelige, jomfruelige tilstand. Den gamle måten å gjøre ting på var fast forankret i dualiteten og var mulig kun fordi dualiteten tillot slike ekstremer. Framtiden deres er forankret i balanse og harmoni som blir mulig gjennom gjenoppretting av deres uavhengighet. Det vil komme med etableringen av et samfunn basert på rettferd, ærlighet og lojalitet til de som er av Lys. Noen av dem venter fortsatt på å komme på scenen og få lede dere videre. De har alltid vært der ved deres side i stadig søken etter muligheten til å tre fram og den dagen nærmer seg, for trykket øker stadig for å presse sannheten fram. Den Guddommelige plan er perfekt og vil oppfylle alle de løfter som er gitt. Stol på din indre stemme, for dere har alltid visst at denne tidsperioden ville løfte dere opp i Lyset igjen. Sannheten vil komme fram om alle aspekter ved deres utvikling og spesielt mht. den nyere tids innvirkning på alles liv. Slike avsløringer vil knytte dere nærmere til hverandre. Den ”forskjelligheten” som de mørke kreftene har skapt og spilt på, vil forsvinne. Like viktig er at avsløringen vil forklare vår rolle både i fortid og i framtida.  

Deres uro og bekymring er forståelig, men på ny understreker vi at allting vil bli, ikke bare tilfredsstillende, men vidunderlig. Alt vil komme til å skje på relativt kort tid og den siste tiden før Oppstigningen vil være en skjønn og oppløftende tid. Dere vil snart kaste av dere dualitetens åk som har forårsaket stress og mangel i livene deres. Vi kan fastslå med bestemthet at dere ikke har grunn til bekymring, for kraftfulle Lysvesener står over dere og vil sikre at dere vil få alt det som dere har blitt nektet i fortiden. Illusjonen er i ferd med å briste og straks dere forstår hva som er sant, kan den ikke holde dere fast lenger. Det som dere har sett på som virkeligheten er den u-virkelighet dere selv og de som har tatt makten fra dere, har skapt. Lyset har alltid vært inni dere, men har blitt nesten usynlig på grunn av de slør dere har trukket rundt dere selv. Dere har levd med diss slørene så lenge at dere begynte å tro at de er alt som finnes. Men Lys har likevel sluppet inn og latt dere få et glimt av en mye større mulighet til å løfte dere opp. Lyset kan faktisk aldri utslukkes og det vi alltid vinne over de lave vibrasjonene.  

Det som skjer er ikke ment å gjøre det ubehagelig for dere, men storslagne tider ligger foran dere som vil mer enn kompensere for at dere må gjennom forandringene. Aksepter det uunngåelige og se det som Guds hånd som strekkes ut for å løfte dere opp og ut av mørket som dere har levd i så altfor lenge. Som erfaring er det ingen ting som kan erstatte det, for det er veien til en dypere forståelse av dualiteten og en vidunderlig måte å utvikle seg og løfte seg til de høyere dimensjoner. Dere har alltid visst hva det var dere begav dere inn i og løftet om en lykkelig slutt er det som har holdt dere gående. Det som kan bli nedskrevet som tusener av års erfaring, er likevel bare et øyeblikk for deres Høyere Jeg. Sannelig, med tiden vil det eneste dere bærer med dere videre være det dere har lært gjennom disse erfaringene.  

Og i mens synes hver dag på Jorden å være en separat opplevelse, selv om alt dette foregår og fortsetter og de røde trådene løper gjennom mange liv. Det er Livets harde skole som gjør at dere noen ganger befinner dere i samme situasjon om igjen og om igjen. Men så er det slik, at virkelige framsteg er vanskelig å oppnå dersom du ikke har utfordringer i livet ditt. Vær glad for den utrolige muligheten som dere nå er i ferd med å avslutte, for dere har oppnådd et slikt kvantesprang framover at dere er klar for Oppstigningen. Betrakt livet på denne måten, så blir det klart for dere at det har vært en formidabel suksess, og som en unik sjel har det faktisk vært omhyggelig planlagt for deg. Det du tar med deg framover er et berg av erfaring som vil være til hjelp for andre en gang i framtida.  

Det er så mye som hender akkurat nå, men med mindre du er i vår posisjon og kan se det store bildet, så er det vanskelig å få noen mening ut av det. Tilfeldige hendelser viser seg å passe sammen til en helhet og viser oss at dere reagerer på Lysinnstrålingen og således er sikret storslagne resultater ganske snart. Vi kan ikke være mer presise mht tidsskjema fordi vi må kunne gjøre raske beslutninger og være rede til å endre våre planer på kort varsel om det viser seg nødvendig. De mørke kreftene er nå splittet og klarer ikke lengre å arbeide planmessig. De er redusert til uforutsigbare opportunister og vi må holde nøye oppsyn med dem.  

Jeg er SaLuSa fra Sirius og forsikrer dere at vi har kontroll, men likevel kan vi ikke stoppe hendelser som er tillatt i henhold til Loven om Fri Vilje. Imidlertid har vi et stort ansvar for dere og Moder Jord og vi vil ikke tillate at ting kommer ut av kontroll. Vi oppmuntrer stadig våre allierte til å presse på, for muligheten til å oppnå resultater har aldri vært bedre. Vi ønsker oss at de som er i politiske maktposisjoner ville akseptere sitt sanne ansvar og begynne å tjene folket slik meningen var. Enhver som trår fram i Lyset vil bli beskyttet av oss, og med mindre det finnes karmiske grunner for noe annet, så vil de være i stand til å sluttføre arbeidet sitt.  

Den måten du kan hjelpe dine medreisende i dette livet er ved å beholde roen og spre ditt Lys så langt som det er mulig. Forsikre folk om at alt er planlagt for å sikre dere en lykkelig framtid. Uansett hva som hender nå, så vil det ikke vare lenge. Sannelig, vi sier det én gang til; straks vi kan få dere alle i tale, så vil vi fortelle dere om planene som vil føre dere trygt fram til avslutningen av denne syklusen.

Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge