Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, December 14, 2011

SaLuSa, December 14, 2011Den finansielle sagaen i Europa er ikke på langt nær avsluttet og ringvirkningene av den vil få virkning både vidt og bredt. Vi har ingen spesielle ønsker mht hvordan det skal ende, men vi ser en anledning til å legge frem vår endelige plan, som kan sette dere fri fra det gamle paradigmet. Den vil manifestere på den ene eller den andre måten, men det er ingen mulighet å gå tilbake til den gamle måten å drive deres økonomiske affærer. Det nye året 2012 vil, nesten som en tryllekunst, utløse nye energier som vil løfte dere raskere enn noen gang tidligere. Til og med de blant dere som ikke har tenkt mye over dets betydning, vil sanse at dynamiske forandringer foregår. Ryktene vil svirre, med både aksept og fornektelse, og forårsake uenighet, men sannheten vil uansett komme frem. Den kan ikke skjules i det uendelige og vil bestå uansett forsøkene på å skjule den. Problemet er at dere har levd i illusjonen deres så lenge at det er vanskelig å fatte den sannheten som skal ta dens plass.

Det er av avgjørende betydning at dere går inn i den kommende perioden uten fastlåste idéer og anskuelser, men at dere skaper rom for forandringer som klart peker ut den retning dere ønsker at deres sivilisasjon skal utvikle seg. Det er selvfølgelig Oppstigningen, men veien dit er mangslungen og det kan ta tid før dere ser den klart for dere. La den finne sin egen vei i sitt eget tempo og vi vil vær tilstede slik at vi kan gi dere råd underveis og lede dere i riktig retning. De fleste Lysarbeidere har en relativt klar forestilling om hva som skal skje, men ikke nødvendigvis kunnskap om detaljene. Vi i den Galaktiske Føderasjon sitter på kanten av stolene våre, som dere ville si, og iveren etter å komme i gang er nesten uutholdelig. Likevel må vi si om igjen og om igjen; alt har sin riktige tid når det gjelder våre oppgaver og alt vil fungere bedre når vi tar hensyn til det. På en måte er det ingen hast i det hele tatt, siden dere vil nå frem til Oppstigningen, uansett hva som skjer underveis. På den annen side vet vi at jo raskere vi kan komme i gang, jo raskere vil vi kunne ha deres støtte og medvirkning.

Så vi ber dere Kjære Sjeler, om å holde deres fokus på det dere ønsker for fremtiden og la de negative energiene gå dere forbi uten at dere lar dem påvirke dere. Dere har gjennom lang tid nå vært på vei inn i de høyere vibrasjonene og de hjelper dere i deres streven med å løfte dere selv. Hver enkelt sjels reise kan være forskjellig fra en annens, men i prinsippet er dere alle på vei fremover mot å bli løftet ut og opp av den vanskelige situasjonen dere er i. Bortsett fra den naturlige frykten for forandringer, er det intet som skulle hindre dere i å glede dere over å bli løftet ut av deres nåværende erfaringer. Vi registrerer den tretthet og mangel på motivasjon som preger mange av dere, men svarene vil snart vise seg og vil gi dere det løft som hever dere ut av dysterheten. Ha tillit til det som er planlagt for deres sivilisasjon når det gjelder å avslutte denne syklusen på måte som skaper glede, Dere går gjennom de siste dagene nå og om dere velger å gå fremtiden i møte fulle av positive forventninger til fremtiden, så vil dere være aktivt involvert i de forandringene som vil glede dere og bringe freden inn i deres liv.

Tiden er inne nå til å dele med andre den kunnskap dere har, for mange spørsmål vil reise seg straks sannheten om vårt nærvær blir kunngjort. Vi kan naturligvis snakke for oss selv, men på grasrotnivå er det behov for deres hjelp, for å rydde veien for de større sannheter som må fortelles. Ha i tankene at ikke alle har tilgang til Internett og mange er helt uvitende hva som er i ferd med å skje. De eldre blant dere vil finne det vanskeligst, for de kommer fra generasjoner som i stor grad har et helt annet tankesett, og de har behov for deres hjelp. Vær alltid forsiktige og vennlige med dem og gi dem ikke mer av gangen enn de kan fordøye, men gjør alt dere kan for at de forstår at alt vil bli bra.

La oss understreke nok en gang at alt skrider frem i henhold til planen og det beste ligger fortsatt foran dere. På ulike trinn i perioden som har ledet opp til denne tiden, har deres statsledere fått skissert vår rolle i de verdensomfattende endringene. På den måten vil ikke kunngjøringen om vår eksistens være en slik overraskelse som dere forestiller dere. De vil ha hatt tid på seg til å akseptere at vår rolle i på veien mot Oppstigningen ikke er noe de kan forhandle om, for vi står ansvarlig overfor mye høyere makter enn de jordiske. Uansett, uten oss ville endetiden utspille seg på en helt annen måte. Vi er deres garanti for at intet kan forpurre den guddommelige planen som vi gjennomfører på Skaperens befaling. Dette er grunnen til at vi alltid oppfordrer dere til å holde fokus på de løfter dere har blitt gitt og forventningene for fremtiden. Hendelsesforløpet og rekkefølge i det som skal skje er relativt klar, men vi har også våre egne ønsker mht i hvilken rekkefølge ting skal skje. Forandringene vil falle på plass relativt smidig, for vi har hvert eneste aspekt av prosessen klart for oss og planlagt i stor detalj.

Selv mens vi forbereder oss på å iverksette våre ulike prosjekter for alvor, kan vi ikke unngå å se at deres verden faller fra hverandre ettersom hungersnøden sprer seg uten kontroll. Kan virkelig deres ledere godta at det bare må være slik og at de over så lang tid avstår fra å ta tak i problemet, mens antallet som er rammet stiger til ufattelige proporsjoner? Vi innser at uten vår intervensjon vil omfanget av dødsfall på grunn av underernæring nå rekordnivåer. For ikke å snakke om den omfattende sykdom som myndighetene i stor grad neglisjerer. Kjære Sjeler, problemene er allerede så store at de er utenfor deres evne og vilje til å løse, hvilket de mørke makthaverne totalt ignorerer fordi det er deres mål å redusere befolkningstallet på Jorden. Vi er klare til å ta tak i problemene og vi har de midler som skal til for raskt å få en slutt på all sult.

Vi ønsker at dere skal få øynene opp for hva som kan oppnås med Jordens egne ressurser, for det er mer enn nok av dem om de bare administreres på en ordentlig måte. Selvfølgelig vil vi også la dere få ta del i vår avanserte teknologi slik at dere kan gjøre mest mulig ut av de ressursene dere har. Vi vil sørge for at dere alle får tilgang til dem, men behovet vil være kortvarig, for så snart dere stiger opp vil dere bli presentert for enda nyere metoder for matproduksjon. De eksisterer allerede på våre skip og Moderskipene våre produserer selv alt det de har behov for. På grunn av vår høyere vibrasjon har vi selvfølgelig kun begrenset behov for fast føde, men vi kan nyte frukt som likner på deres. Faktum er at vi også dekker behovene for Vesener som er ulike oss selv som tjenestegjør sammen med oss. Når det virkelig trengs, så har vi en mat-kopierings-teknologi som kan fremskaffe hav dere enn måtte ønske, hvilket er til stor nytte for mennesker som fra tid til annen er her hos oss for lengre perioder.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ser frem til denne tiden av året da mange av dere har vennlige tanker for dem som har mindre enn dere selv. Det viser hvordan den kjærligheten som bor langt inni dere rører på seg ved slike anledninger og viser deres sanne Jeg.  

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge