Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, November 16, 2012

SaLuSa, November 16, 2012

Vi merker et tydelig oppsving i Lysmengden på Jorden, og det er til deres ære og speiler deres dedikasjon, at dere har trukket så mye Lys til planeten. For noen oppleves energiene som altfor kraftige for dem og gjør at de føler seg desorientert. Når de etter hvert forstår mer av hva det er som skjer, så vil de imidlertid kunne ”flyte med strømmen” av energier og oppleve et høyere nivå av bevissthet. For øvrig er det mange som opplevere å føle at store forandringer er nært forestående, uten at de greier å sette fingeren på hva det er. Uansett hva som skjer med dem, så kan dere være sikre på at de, som alle andre, vil ta med seg noe positivt ut av det. Som vi så ofte har sagt; enhver erfaring er verdifull med tanke på deres åndelige evolusjon.

Minnene om ubehagelige opplevelser vil etter hvert svinne hen inn i deres underbevisste og med tiden vil de bli glemt. Det eneste som gjør at de holder seg i tankene deres er den smerte og frykt dere har opplevd, men så snart dere er i de høyere vibrasjoner vil de slutte å dukke opp. Kjærlighetens energier er de mektigste som finnes, og dere vil få se at den kan gjøre ”mirakler”, spesielt når det gjelder healing, som mange av dere er interessert i. Etter Oppstigningen vil deres skaperkraft og evner til healing skape bli ytterligere forsterket. Og på samme tid vil dere få ytterligere hjelp når Lysbyen i Sedona manifesterer seg. Den vil bli et Mecca for tusener som kommer dit for healing av sinnet, ånden og sjelen. I virkelighetene er det millioner av mennesker som har behov for en eller annen form for healing og annen hjelp, og det er grunnen til at de 12 andre Lysbyene vil manifestere i rask rekkefølge kort tid etterpå. Dere trenger overhodet ikke bekymre dere om at deres behov vil bli oversett, for vi kjenner dere alle svært godt og ingen vil bli glemt.

Vi overvåker hvordan bevissthetsnivåene øker og de skyter virkelig fart på utrolig vis. Det gleder oss å se, fordi det åpner flere hjerter og sinn for hva som foregår. Dere er nok individuelle sjeler, men dere er også del av en gruppebevissthet, den kollektive bevissthet. Dere har ikke riktig nådd den kritiske masse ennå, men dere skal vite at alt tyder på at dere er svært nær. Vi snakker ikke om antallet sjeler som er involvert, men om kvaliteten og nivået av energiene hos dem som er nær ved å stige opp. Hvis de er klare, så er det ingen ting som hindrer en individuell sjel i å stige opp før 21. desember. Det store flertall av dere er rede til å stige opp sammen med Moder Jord, og hvilken opplevelse det vil bli! Mange sjeler har ønsket å få oppleve det, så tenk på det Kjære Sjeler, at dere er av de privilegerte som har blitt utvalgt til å ta del i det.

Noen av dere føler det som om dere er i en drømmetilstand og at føttene deres ikke er nede på bakken. Den følelsen vil etter hvert gi seg når dere blir vant til de høyere vibrasjonene. Resultatet av dette er at dere blir stadig mer kraftfulle Lysvesener og dere hjelper andre sjeler å løfte seg opp. Det er så vakkert å se så mye utveksling av energier og vi oppfordrer dere til å gi av dem til alle dere møter eller går forbi. Et smil eller en varm hilsen er nok til å åpne en annen sjels hjerte og et godt håndtrykk eller en klem er en mektig utveksling av energier. Tiden er inne til å erkjenne Lyset i hvert eneste menneske, og se bakom deres ytre hylster. Noen av dere spør hva dere kan gjøre for å spre Lyset, så derfor har vi gitt dere noen enkle ting dere kan gjøre hver dag.

En annen nyttig øvelse dere kan gjøre for å spre Lyset er å være åpne om det dere tror på, uten at dere ”legger for tjukt på”, for da kan det virke mot sin hensikt slik at folk stenger seg av for det. Plant de frø som vil føre til vekst i deres bevissthet, for etter hvert som forandringene begynner å skje vil de ha mange spørsmål. Mellom nå og Oppstigningen vil vi legge vekt på å åpne nye informasjonskanaler for dere, for det er viktig for oss at feilinformasjon ikke blir spredd som sannhet. Dere må fortsatt være våkne og skjelne mellom hva dere vil tro på og hva ikke, men alle som er relativt bevisste vil være intuitive nok til å vite hva de skal tro på. Dere gjør mange beslutninger basert på intuisjonen og det er den beste måten å gjøre det på i denne viktige tiden.

Vi ønsker at dere skal fokusere mer på fremtiden og hva den vil gi dere, enn på uroen som resulterer av forandringene i 3dje dimensjon. Naturligvis vil det kunne bli en ubekvem eller ubehagelig tid, og enda mer for dem som ikke forstår hvorfor det skjer. Uansett hvordan dere ser på det, så er det så kort tid igjen at det er ikke lenge dere må holde ut med vanskelighetene. Ved å gi dem minst mulig oppmerksomhet kan dere minimalisere hvordan de innvirker på dere. Tenk på den Nye Tidsalderen og alle de fordelene den vil gi dere, og på frigjøringen deres fra strevet og prøvelsene i dualiteten. Minn dere selv på at dere nå går gjennom deres siste liv i 3dje dimensjon og at dere i fremtiden ikke trenger å tenke på døden eller å oppleve den. Da vil det være dere selv som avgjør når dere vil ”reise videre”, og da legger dere ganske enkelt kroppen fra dere og reiser inn i deres neste liv, og det vil være deres eget valg.

Dere vil se etter hvert at dere lever et liv der alt finnes i overflod og at alt er fritt tilgjengelig, slik at det ikke er behov for å bruke penger. Etter alt dere har opplevd i den nåværende dimensjonen, så vil noe av det som er vanskeligst for dere å begripe være at dere praktisk talt disponerer all deres tid til dere selv. Det er ingen grunn til å bekymre seg over at dere ikke vil ha noe å gjøre, for det er uendelig mange flere muligheter i de høyere dimensjonene enn på Jorden i dag. Mange av dere vil også ha i bakhodet et ønske om å arbeide for bistå og hjelpe andre, og til det formål finnes det mange grupper og organisasjoner. Dette Universet er enormt, med millioner av galakser som har sivilisasjoner lik deres egen, og mange av dem trenger hjelp til å utvikle seg.

Nærmere hjemme, i deres egen galakse, er det også mange sivilisasjoner som deres.

Jeg er sikker på at dere undrer dere over de “åletrange” draktene vi bærer, nesten som en ekstra hudlag, som vi skaper med tankene. Om de blir skitne eller ”stoffet”, som dere ville kalt det, blir skadet, så reparere det seg selv ved hjelp av sin egen bevissthet. Mye er designet på en måte slik at det trenger lite oppmerksomhet fra oss. Faktum er at våre biologiske datamaskiner funksjonerer fullstendig på egen hånd og har et høyere bevissthetsnivå enn oss. Det er dit man kan komme etter tusener av år i de høyere dimensjoner. Så tro oss når vi sier at vi kan takle alle eventualiteter med hensyn til deres Oppstigning. Alt vil gå etter planen og fortsette i lang tid etter Oppstigningen, etter hvert som dere drar nytte av de nye energiene. Vi står klare og har prioriteringene klare, så vil sørge for at alt blir ivaretatt nesten før dere får sukk for dere.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og forlater dere nå med kjærlighet som strømmer ut til dere alle.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge