Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, November 14, 2012

SaLuSa, November 14, 2012

Den Kjærlighet og Fred som er i ferd med å etablere seg på Jorden, vokser eksponentielt fra dag til dag og favner hele verden. Hver eneste sjel blir i større eller mindre grad påvirket av den, men noen finner det lettere å ta den inn i seg enn andre. Således blir hver eneste sjel gitt den samme mulighet for å vokse inn i Lyset og ta del i Oppstigningen. Imidlertid er ikke kunnskap om Oppstigningen en forutsetning for å stige opp sammen med Moder Jord. Det er mange, mange sjeler som er vennlige, kjærlighetsfulle og medfølende som også er klare til en slik oppløftelse. Faktum er at de kan ha helt andre tanker og syn på fremtiden, men det spiller ingen rolle, for de vil snart tilpasse seg de kommende forandringene.

Som dere vet har det vært gitt alle mulige oppmuntringer til Menneskeheten, gjennom en betydelig tidsperiode, om å vende seg mot Lyset, for vi ønsker at så mange som mulig blir løftet opp. Noen sjeler avviser blankt ethvert forsøk på å gjøre dem kjent med Oppstigningen. I slike tilfeller er alt lagt til rette for at de kan fortsette på den veien de selv har valgt, som etter hvert vil gi dem flere anledninger til å stige opp. Det legges overhodet ikke noe press på slike sjeler, for livet er uendelig og dere har all den tid dere måtte ønske til å utvikle dere. Selv om den kommende Oppstigningen er et høydepunkt i deres åndelige vekst, så vil dere fortsette videre på veien i deres sjeleutvikling, med det vil aldri mer bli så tøft og krevende som den perioden dere akkurat har gått gjennom.

Hvis dere er langt kommet på deres vei mot Lyset, vil dere ha blitt oppmerksom på den “bagasje” dere bærer med dere, som er best å legge fra seg for å kunne gå fullt inn for forberedelsene til Oppstigningen. Dere er i mange tilfeller bundet til vaner og praksis som dere tilskriver kroppens behov. Det kan være vanedannende stoffer som nikotin eller rusmidler generelt. Dere kan være sikre på at så fort dere legger viljen til for å legge dem bak dere, så vil dere finne det mye lettere enn dere trodde. Slike kroppslige nytelser har ingen plass i de høyere dimensjoner, og jo høyere din vibrasjon blir, dess mindre avhengig vil du være av dem. Så vit at svaret ligger i deres egne hender, selv om dere vil få hjelp fra vår side av sløret. Dere er aldri alene i deres streven for å løfte dere opp, så be deres hjelpere om at de arbeider sammen med dere.

Etter hvert som dere løfter dere opp, begynner det å demre for dere at det er en distinkt forskjell mellom fysisk kjærlighet og sjelens kjærlighet. Den ene er for å tilfredsstille de fysiske sansene, men den andre er den Universelle kjærligheten for alt liv over alt. På Jorden har dere en tendens til å la dere styre av den fysiske tiltrekningen, og går ofte inn i et forhold uten å virkelig kjenne den andre personen. I de høyere dimensjonene vil dere se hver eneste sjel som de er og det er ikke mulig å skjule sannheten. Når dere er i de høyere vibrasjoner, kan dere se fargene i hverandres aura, og med kunnskap om hva de betyr, så vil dere se sjelens vei og de energier de bruker. Tvillingflammer og Tvillingsjeler vil lære hverandre å kjenne og som oftest vil de bestemme seg for å komme sammen for å fremme sin evolusjon. Det er så mye for dere å lære om deres fremtidige muligheter, men det vil være mange av oss tilgjengelig for å hjelpe dere.

Noen av læringen vil skje ombord i skipene våre, som vil være åpne for dere etter Oppstigningen. Vi blir opprømte av å tenke på den glede og de overraskelser dere vil få når dere kan oppleve hvordan det er å være på et Moderskip. Det er mye dere enda ikke har hørt om eller er i stand til å forstå. Vi ønsker imidlertid at dere skal bli kjent med vår teknologi, ettersom noen av dere allerede nå er klare til å ta den i bruk. Som dere kanskje allerede vet, er det mange av dere som har besøkt våre skip men dere sover, selv om få av dere har noe minne om det. Det betyr at når dere besøker oss igjen, så vil dere ha underbevisste minner om slike besøk og det vil gjøre at det føles kjent og at dere føler dere hjemme. Dere vil få oppleve at mange ulike Vesener fra andre sivilisasjoner arbeider side om side med oss for den Galaktiske Føderasjon av Lyset. Vi gleder oss over den kunnskap og den forskjellighet andre ekstraterrestrielle bringer med seg, som alle kan dele av. Deling er selve nøkkelordet som uttrykker alt vi gjør, og alt blir gjort for alles beste.

På Jorden har dere lært å kjempe for deres eiendeler og ser på eierskap som en rett. Det skyldes i stor grad at de mørke Sjelene systematisk har sørget for at dere har hatt for lite av alt, selv av de grunnleggende livsnødvendigheter som dere trenger for å overleve. I fremtiden vil dere oppleve overflod og aldri noen gang mer mangle noe. Gud sørget for at det var nok til alle, men det er Menneskene selv som har splittet Menneskeheten slik at det er to klasser av folk, de rike og de fattige. De såkalte manglene er resultatet av kontroll og manipulasjon for å gjøre dere til slaver av de store korporasjonene. Det betyr også at dere har blitt snytt for teknologiske fremskritt, som umiddelbart ville ha gitt dere mye bedre livskvalitet, som for eksempel Fri Energi. Dere vil snart få tilgang til den, og med ett slag vil den forandre deres liv.

Vi vet hvor tålmodige dere har vært mens den lange sagaen om å knekke de mørke Sjelenes makt har pågått tilsynelatende i et uendelige. Vi er tilfreds med at de nå har svært lite makt igjen, og vi er inne i de siste manøvrer for å få helt has på den. Med Obama ved roret nok en gang, blir det mulig å få fortgang i sakene og han vil bli en meget travel mann om kort tid. Vi har planlagt denne tiden sammen med ham og ingen eller intet vil kunne stanse fremgangen. Det står skrevet i stjernene, som dere pleier å si, og han har alltid hatt vår beskyttelse. Faktisk er hver eneste Lysarbeider beskyttet, selv om vi er bundet av deres livsplan dersom det innebærer at de vil ofre livet for at alle skal få det bedre. Dere har mange store Sjeler opp gjennom historien som har gjort akkurat det, og måten de har gått bort på har ikke vært noen tilfeldighet, det har vært planlagt. Den presidenten som dere kanskje har elsket høyest, John F. Kennedy, er et typisk eksempel på dette i nyere tid.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er veldig glad for å kunne fortsette med mine budskap, som har til hensikt å forberede dere på den Nye Tidsalder. Når vi ser oss tilbake er det ganske utrolig at vi har vært i kontakt med dere omkring 70 år, og så se hvor langt dere er kommet i dag. Nå er dere vant til vårt nærvær og generelt aksepterer de fleste at vi er deres familie. Vi føler at vi har oppnådd så mye på relativt kort tid og her er vi altså nå, så nær ved at vi kan besøke dere åpent. Vi ser frem til den tiden når vi kan dele så uendelig mye med dere.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge