Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 9. Juni, 2017


Mike Quinsey - 9. Juni, 2017

Mike Quinsey

Tiden flyr og venter ikke på noen på sin vei mot Oppstigningen. Men samtidig nærmer vi oss også den tiden da det vil være trygt å frigi en gullgruve av informasjon som har vært holdt skjult for dere i svært lang tid. Et meget stort antall forandringer, som vil forvandle dere og samfunnet deres på meget kort tid, venter på å kunne settes i gang. Den overgangsperioden dere nå er inne i, vil ikke fortsette stort lenger, men vil ende snart ettersom dere har forberedt dere til deres Oppstigning.

Ting har nådd et punkt hvor det ikke finnes noen vei tilbake til slik det var før, til det gamle systemet som dere var blitt påtvunget av de mørke Sjelene. Deres kontroll over dere svekkes stadig og de har overhodet ikke noe som en gang likner den makten de pleide å ha. Grupper som leder de mørke operasjonene har fortsatt kommandoen i det nære verdensrommet omkring Jorden, men de har strenge restriksjoner som gjør at de ikke kan ta med sine våpen utenfor Solsystemet. Det blir gjort tiltak på mange områder slik at de ikke vil kunne fortsette sine planer om å dominere det Ytre Rommet, og de Blå Avianerne har fullt overoppsyn med deres fremskritt for å sikre at dere lykkes. De kan vanligvis ikke blande seg inn på noen måte, men har blitt gitt en del dispensasjoner på grunn av sitt nære forhold til dere gjennom historien, samt andre grunner som går mye lengre tilbake enn deres kjente historie.

I deres tid vil sannheten om deres historie som Menneskerasen komme ut og således kunne rette opp alle ukorrektheter i historiebøkene når det gjelder deres evolusjon. Et av de viktigste aspektene gjelder utvilsomt opprinnelsen til de ulike Rasene og deres evolusjon, men også hensikten med livet, som ikke er noen tilfeldig hendelse, men en del av de nødvendige erfaringer dere må gjennom for å sikre deres fortsatte evolusjon. Det er nødvendig at dere innser at dere ikke er kroppen deres, men en sjel som erfarer alle aspekter av livet, i de ulike Rasene, alt etter hva dere har behov for. Målet er alltid å komme videre i sin evolusjon, til et punkt hvor dere ikke lenger trenger å forbli i de lavere vibrasjonene, men kan bevege dere inn i Lysets riker hvor ingen ondskap finnes.

Gi aldri etter for den negativitet som foregår omkring dere, men vær simpelthen en betrakter. Og dersom deres hensikt med livet er å være et godt eksempel for andre, så hold dere godt innenfor deres egne auriske vibrasjoner hele tiden. Auraen deres er deres beskyttelse mot negative energier, så unngå alle handlinger som kunne bringe dere ut av følelsesmessig balanse, som for eksempel sinne. Det er kjent at negative entiteter i ekstreme tilfeller kan gå inn i auraen deres hvis den er skadet og kan skape problemer ved å påvirke deres tanker og handlinger. Dette kan for eksempel resultere i at dere utfører negative handlinger som normalt ville være stikk i strid med deres vilje. Besettelse forekommer sjelden, men det er like fullt fornuftig å være klar over risikoen.

Det er aldri for sent å løfte seg opp over de aksepterte nivåene som folk generelt forholder seg til. Når dere først fatter kraften i den Uforbeholdne Kjærligheten og kan se andre som Ett med dere selv, vil dere ikke finne det vanskelig å leve deres liv i samsvar med dette. I stedet for «dem og oss» vil dere forstå at den fysiske kroppen bare er et hjelpemiddel dere anvender for å kunne oppleve og erfare i det «stofflige Univers». Således er det at alle sjeler opplever og erfarer sammen og handler unisont for å oppnå dette. Dere har tross alt levd mange liv og gitt dere selv uttrykk både som Mann og Kvinne alt ettersom hva dere hadde behov for å lære. Dere har levet som en som praktiserte en spesiell religion, eller dere kan i stedet ha valgt å være ateist. Det spiller ingen rolle hvordan dere gjør fremskritt i deres utvikling så lenge det er på en vei som øker deres forståelse av sannheten, og dette er alt dere tar med dere fra det ene livet til det neste.

Å lykkes i sin utvikling betyr ikke at man må holde seg på en forutbestemt vei, men at hver eneste ting dere opplever og erfarer fører dere videre mot den hele sannheten. Til sist vil dere etter all sannsynlighet velge deres egen vei for å fremme deres evolusjon. Dere vil nå et punkt hvor dere ikke lenger behøver å være del av en gruppe og således helt kunne bestemme deres egen fremtid. Dersom dere har behov for hjelp, vil dere alltid bli ledet mot noen som har den kunnskapen dere trenger. På Joden finnes det så uendelig mye ukorrekt informasjon som blir presentert som sannhet, men etter hvert som dere utvikler dere, vil dere bli i stand til å skille dette fra det som er sant.

Å leve i henhold til deres overbevisning mens dere fortsatt er på Jorden, kan være vanskelig ettersom få mennesker vil forstå deres ståsted og mange ikke vil være i stand til å akseptere det. Det beste er derfor bare å snakke om det når temaet kommer opp i normal konversasjon og gi bare så mye at det tilfredsstiller den involverte personen. For mye informasjon kan få folk til å «stenge av» og det kan hende det er langt utenfor det de greier å forstå. Men dere kan være helt sikre på at når en person er rede til det, så vil de «finne» noen som kan hjelpe dem videre på sin vei. Det er naturligvis også mulig at «feil» person krysser deres vei, men det kan være en test for å sikre at dere har ervervet evnen til å skille sant fra usant.

Naturligvis spiller Veilederne deres en viktig rolle i deres evolusjon, men de tvinger seg ikke på dere med mindre dere har bedt om hjelp, eller at det er livsviktig. De er fullt klar over livsplanen deres og gjør sitt ytterste for at dere skal holde dere til den. Dersom dere gjør ukorrekte beslutninger vil de ikke gripe inn, men kan hjelpe dere gjennom å begrense resultatet av dem. De setter seg ikke moralsk til doms over det dere gjør, fordi det er ikke hensikten med deres nærvær, men de vil prøve å påvirke dere til det bedre spesielt fordi de kjenner deres livsplan. Etter hvert som dere kommer videre i deres utvikling, kan det tenkes at dere trenger en ny veileder med større erfaring som passer for deres behov, og da vil det skje en utskiftning.

Som dere forstår, betraktes evolusjonen deres som ekstremt viktig og det nedlegges mye arbeid for å sikre at hver liv blir så produktivt som overhodet mulig. Tross alt har dere blitt gitt en livsplan som passer akkurat til deres behov og før dere inkarnerte hadde dere vært god orientert om den og gått med på å gjennomgå disse opplevelsene og erfaringene. Av dette følger at også deres venner har sine egne livsplaner, som inkluderer dere, og dere kan spille en viktig rolle i hverandres livsplaner. Sannsynligheten er at dere har vært sammen i mange tidligere liv, sågar i mange forskjellige forhold og relasjoner. Naturligvis kan dere også ha mer forbigående forhold som kommer og går uten at de har noen særskilt betydning.

Ekteskap og liknende relasjoner er de viktigste periodene i livene deres, og dette gjelder også for de som ikke fungerer, for de impliserer ganske enkelt at dere hadde behov for den typen erfaring. Positivt karma er noe dere kan vinne når som helst og i særdeleshet når det har involvert noen dere ikke kjenner. «Den ene tjenesten er den andre verdt» og dette er sant fordi det er slik at hva dere gjør mot andre – eller for andre, alltid kommer tilbake til dere før eller senere og dere kan faktisk ta med dere karma fra ett liv til et annet. Dere kan være helt trygge på at ingen livsopplevelser eller erfaringer er bortkastet selv om det utvendig sett kan se slik ut. Når dere forstår hvordan det hele fungerer, kan dere gjøre mye mere ut av livet deres og arbeide for å oppnå et tilfredsstillende sluttresultat.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge