Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, April 13, 2012

SaLuSa, April 13, 2012Det er ingen ting dere ikke kan greie, på den måten at dere har mye større evner og makt enn dere selv innser. Dere er ennå ikke på det nivået at dere kan skape umiddelbare resultater, men de energiene dere sender ut med deres ønsker om forandring vil skape en respons. I enda større grad når mange av dere arbeider mot samme mål, for da øker kraften eksponentielt. Så, Kjære Sjeler, nå som stadig flere mennesker engasjerer seg for å skape forandringer som er til gode for alle, så fører det til en raskere manifestasjon av det dere har i tankene. Sett med våre øyne er det tydelig at etter hvert som dere forstår bedre hvordan dere kan hjelpe dere selv og Moder Jord, så dreier fokus vekk fra egne behov og søker å favne alle mennesker og alle livsformer. Tross alt påvirker forandringene også dem, og ikke bare solsystemet deres, men også Univers og Galakse. Det er en enorm forandring av en størrelsesorden som langt overgår deres fatteevne og som involverer Vesener med kraft og kjærlighet uten grenser. De utfører Guds vilje og deri ligger deres forsikring om at alt vil skride frem etter Guds plan.

I dette store spillet kan dere føle at dere er relativt små og ubetydelige, og allikevel er dere så viktige for sluttresultatet, som hele solsystemet deres ivrig venter på. Dere er spesielt utvalgt til å spille siste akt i denne syklusen og dere har overvunnet det mørket som senket seg over jorden etter at Atlantis sank ned i Atlanterhavets dyp. Fra et tilsynelatende håpløst utgangspunkt har dere brakt Lyset tilbake til Jorden og i dag står det som den største kraft på Jorden. Dere har vært gjennom enhver tenkelig utfordring som dualiteten har kunnet utfordre dere med. Og likevel har dere greid å etablere Lyset på Jorden påny, og det har vokst i styrke og brakt med seg et høyere bevissthetsnivå. Nå er det på sin plass at dere gratulerer dere selv med en vel utført jobb og tar imot belønningen i form av Oppstigningen. Overalt rundt Jorden og også mye lenger borte fra, er det ulike kilder som konsentrerer seg om å sende Lys av høyere frekvens og styrke til dere, og mange av dere kjenner sikkert forandringene inni dere nå.

Til enhver tid er det mulig at dere kjenner symptomene på forandring etter hvert som kroppscellene deres absorberer mer Lys og beveger seg mot fullføring av endringen fra karbonbasert DNA til krystallinsk DNA. Deres nye kropp er av en høyere vibrasjon og sikrer at dere kan ta deres plass i de høyere dimensjoner. Deres nåværende kropper har vært tilbøyelig til helsesvekkelser og sykdommer på grunn av dens lave vibrasjon, og gjennom det har dere lært mye. Av den grunn vil dere kanskje betrakte det å ha en ny kropp som ikke eldes eller plages av sykdom som den mest velkomne forandringen av alle. De av dere som allerede har løftet deres vibrasjoner, har kanskje lagt merke til at dere kan glede dere over bedre helse og et bedre liv. Dette er et sikkert tegn på at dere har oppdaget hvordan dere kan oppnå en høyverdig måte å leve på, som reflekteres i kroppen deres, som har løftet sitt vibrasjonsnivå. Forhold dere rolige og la ikke negative følelser få slippe til, for de er ødeleggende for deres psyke. Sinne og liknende følelser er svært nedbrytende for deres kroppslige funksjoner, mens derimot positive følelser, slik som Kjærlighet, Medfølelse, Glede og Lykke holder Lyset deres ved like, så vel som helsen.

Lysarbeidere vil bli bedt om å hjelpe dem som ennå ikke har våknet opp med hensyn til de forandringene som står for døren, for å hjelpe dem å forstå hensikten med dem, når de plutselig blir konfrontert med et skred av utrolige nyheter. Livet vil forandre seg radikalt som et resultat av dem og det er ikke mulig å ”gå tilbake til slik det var før”, det gamle paradigmet. Det viktigste poenget å få frem er at uansett hva som skjer, så vil sluttresultatet føre til at alle mennesker, alle livsformer, får et bedre liv. Det som kan oppfattes som at man ”mister noe”, vil bli mer enn kompensert for. Planen er å gi dere tilbake alle deres rettigheter og løfte levestandarden deres til et nivå som reflekterer vært ønske om at det en gang for alle skal bli slutt på nød og mangel på det dere rettmessig har krav på. Det har alltid vært mer enn tilstrekkelige ressurser på Jorden til at alle kunne ha en tilfredsstillende levestandard som dekker deres behov. I fremtiden vil dere ikke mangle noe som helst.

Kjære Sjeler, alt går etter planen og dere står på terskelen til at media vil begynne å rapportere om alle aktivitetene våre og våre alliertes virksomhet. Sammen med det vil det også følge forklaringer for det som finner sted og det vil bli gjort klart at vår inngripen er autorisert av de Høye Råd som har overoppsyn med deres evolusjon. Vanligvis ville det være helt opp til dere selv å bestemme deres fremtid, og det er fortsatt sant når det gjelder om dere vil stige opp eller ikke. Vi snakker imidlertid om det større bildet og det er vår oppgave å utføre det Guddommelige Dekret at alle skal få muligheten til å stige opp. Dere vil snart få være vitne til de mørke Sjelenes kapitulasjon, for de er mer enn klar over nå at de har mislykkes. De har ingen mulighet til å komme unna, og enten det er på Jorden eller annensteds så vil de måtte stå til rette, og også få anledning til å forstå og selv føle de omfattende konsekvenser deres handlinger har forårsaket.

Vi i den Galaktiske Føderasjon vil presentere dere med muligheten til å møte representanter for de sivilisasjonene som har mest involvert når det gjelder deres evolusjon. Dette går tilbake mangfoldige tusener av år, gjennom mange sykluser som har sett sivilisasjoner komme og gå, som dere har lite eller ingen kunnskap om. Dere må huske på at dere også har erfaringer utenfor Jorden, til og med fra andre Universer. Dere har reist vidt og bredt og dere tilhører alle Romfamilier, som nå forbereder seg på å ønske dere velkommen hjem. Opprinnelig kom dere fra stjernene og er i like stor grad Romvesener som vi er. Jorden har vært et eksperiment som dere ivrig tok del i og gjennom deres erfaringer har så uendelig mye blitt lært om effekten av å være atskilt fra Gud. All deres kollektive erfaring og læring vil være tilgjengelig for andre sivilisasjoner, og noen av dem kan komme til å stå overfor en tilsvarende situasjon.

Dere blir betraktet som storslagne sjeler av Lyset og uendelig med kjærlighet blir sendt til dere i takknemlighet over det dere har ofret. Det er slett ikke alle sjeler som hadde meldt seg frivillig til det dere har gått gjennom. Dere hadde tillit, ikke bare til deres egne evner, men også til løftet dere fikk om at dere aldri ville bli glemt, og at dere vil komme tilbake til deres rettmessige plass i Universet. Nå er tiden inne for å gå videre, og med tiden vil dere igjen føle drivkraften til å utvikle dere enda videre og legge av gårde på nye eventyr som vil gi dere de mulighetene dere ønsker dere. Forandring er det eneste som er konstant, mye mer så enn dere aner, og hver og en av dere tar del i skapelsen av deres fremtid.

Jeg er SaLuSa fra Sirius, og på same måte som dere, venter også jeg på “at det skal ta av” og vi skal oppleve begynnelsen på en vidunderlig tid, som nok vil bli hektisk, men full av glede. Betrakt alle begivenheter ut fra kunnskapen om at alt er forutbestemt og at dere skal gå veien frem mot Oppstigningen hyllet i Lys og Kjærlighet.

Tusen takk, SaLuSa!

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge