Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, March 14, 2012

SaLuSa, March 14, 2012De mørke Sjelene har ingen annen mulighet nå enn å bøye seg og gi etter for det presset dere legger på dem. De hadde aldri forestilt seg at dere ville kunne mønstre en slik kraft at de ville bli forhindret i å nå sine mål. Takket være de bevissthetsnivåene som vokser frem og stadig når nye høyder, har de ikke lenger de energiene å dra næring av som de trenger for å lykkes. Hemmelighetene deres lekker ut, løgnene deres blir avslørt og hvor enn de snur seg blir deres autoritet utfordret. De må innse at alle basene deres er ødelagt, også de underjordiske, at våpenarsenalene også er ødelagt, eller flyttet slik at de ikke kan bruke dem for å gjennomføre sine planer. De er preget av forvirring i sin egen leir, men fortsatt greier de ikke å innse at deres tid er over. Vi vil imidlertid møte dem med styrke uansett hvor de prøver å gå og sikre at de ikke kan forårsake noen alvorlige ”hendelser” mer. Vi kjenner til alle deres operasjoner som er gjort ”under falsk flagg”, og de vil måtte stå til ansvar for alle sine forræderske forsøk på å starte en ny verdenskrig. Vi slår fast ennå en gang, at noen krig vil ikke tillates og vi har krevd av Illuminati at de stanser sine forsøk på å starte en ny verdenskrig. Den Nye Tid er i ferd med å bli født og dens fremvekst vil ikke bli hindret eller bremset av noen innblanding fra deres side.

Derfor er det ingen som helst grunn til å frykte, Kjære Sjeler, uansett hva dere måtte høre om planer om å forsinke prosessen. Det beste er å bare ignorere det, for nå er det vi i den Galaktiske Føderasjon som forteller hvor skapet skal stå. Verken dere eller vi har kommet hele denne lange veien for å bli snytt eller skuffet, og som vi allerede har fortalt dere, seieren er allerede vår. Innfangingen av de mørke Sjelene er allerede i full gang og de vil bli plassert på steder hvor de ikke lenger kan stikke kjepper i hjulene for deres utvikling. Universets Lover er klare og kan ikke manipuleres, og både mørket og Lyset må adlyde dem. Den Loven som har vært anvendt aller mest er Loven om Tiltrekning, selv om dere i det meste av deres liv ikke har forstått hva det innebærer med tanke på deres handlinger. De mørke kreftene har forstått det til fulle og dratt fordel av deres uvitenhet, for å skaffe seg selv makt på deres bekostning. Nå har dere imidlertid tatt Lyset inn i dere selv og det gjør at dere har trukket enda mer Lys til Jorden, og det har forandret alt til deres fordel.

Det er et faktum at til slutt vil Lyset alltid vinne over mørket, selv om det skulle ha overtaket i noen øyeblikk. Hvilken større belønning kunne det finnes enn deres Oppstigning, som dere har kommet så lang en vei for å være med på? Til tider har dere ropt ut etter Gud, i den tro at dere har blitt forlatt, når faktum er at det var dere selv som lagde skille mellom dere og Gud. Dere klandret Gud for død og fordervelse, selv om det var menneskene som gikk til krig av grådighet og begjær etter sin nestes eiendom. Det har tatt dere lang tid å skjønne hvor meningsløst det er, og i sannhet finnes det ingen vinnere, bare tapere. Til slutt har dere med all rette krevd en slutt på all krig, og deres rop har Gud hørt. Og Gud har nå bestemt at all krig skal opphøre, og det er vår oppgave å se til at så skjer.

Den freden dere har drømt om så lenge og som synes å ha glippet ut mellom fingrene på dere i tusener av år, vil snart være deres, og alle former for aggresjon vil også bli nektet dem som skulle måtte forsøke å ignorere Guds Dekret. De sjelene som fortsatt har slike tanker vil finne at deres vibrasjoner er for lave til at de vil kunne få komme inn i de høyere vibrasjonene dit Oppstigningen tar dere. Der er det ikke rom for noe annet en det Lyset og den Kjærlighet som eksisterer i de høyere dimensjonene. Dersom du har bestemt deg for å stige opp, sørg for å kvitte deg med all bagasje du har med deg fra tidligere. Ethvert ord eller handling eller gjerning som er av en lavere vibrasjon vil ikke lenger føles riktig for dere, så dere skulle være i stand til å eliminere dem fra deres daglige omgang med andre. Vær mot andre slik dere vil at andre skal være mot dere, så vil dere skape fred og harmoni omkring dere.

Som dere legger merke til, går tiden stadig fortere og en uke oppleves som kun et par dager og hver uke er fylt av et så stort potensial til å forandre livene deres. Media er fortsatt knuget av sensurens tvangsgrep og lite av det som virkelig skjer i verden kommer for deres øyne og ører. Vi har imidlertid stor fremgang i arbeidet vårt for å åpne opp for en Fri Presse, og straks restriksjonene kastes av, vil dere bli overveldet over rapportene om hva som skjer fra dag til dag. Så snart det er trygt for oss å være ved deres side, vil det komme i gang regulære TV-sendinger, hvilket vil gi oss en plattform til å formidle til dere om deres fremtid og hvilke planer vi har for å bistå dere. Det viktigste av alt er å få dempet folks frykt og bevise at vi kommer i Fred, og at vi er deres fremtidige selv. Alt er planlagt til deres beste og deres oppløftelse, og uansett hvilke forandringer som skjer, så vil dere ha så mye mer å vinne enn dere kan miste.

Ettersom dere skal stige opp sammen med Moder Jord, må det skje en fullstendig renselse, og det omfatter også både luft og vann og jord, som har blitt alvorlig forurenset. En del av det er allerede gjort gjennom vår innsats og med bruk av vår avanserte teknologi. Vår generelle oppgave har alltid vært å sikre en balanse på Jorden, og det har vi gjort, til den grad at vi har hindret jordaksen å komme fullstendig ut av posisjon. Jordskjelv er helt naturlige, men vi har dempet effekten av dem i de tilfeller der de har vært en trussel mot menneskene. De er én av Moder Jord’s måter å gjennomføre sin egen renselse på, og av avgjørende viktighet for at hun skal bringes tilbake til sin jomfruelige tilstand.

Før eller senere vil alle matte se sannheten i øynene om deres lange reise her på Jorden. Det dere har blitt fortalt og opplært til er svært langt fra sannheten og ofte er historien forvrengt for å passe med agendaen til dem som hadde makten over dere. Likevel er dere født som Frie Sjeler og med full rett til å uttrykke dere selv som Åndelige Vesener i fysisk verden. Denne fulle frihet vil snart være deres pånytt, og da kan dere glemme alle vanskelighetene dere har opplevd i dualiteten, selv om dere aldri vil miste det dere har lært. Dere vil komme til å lærte å verdsette hvilket fantastisk eventyr dere har vært med på og hvor mye evolusjonsmessig vekst de har gitt dere. Det er i sannhet grunnen til at dere kom hit til Jorden, og det har vært fantasisk læretid som dere ikke vil angre på i det hele tatt når det kommer til stykket.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vi er meget fornøyde med at dere nå begynner å se bevis for at de mørke makthaverne er på retrett. Det er ingen steder de kan gjemme seg eller komme unna å stå til rette for det de har gjort, så dere trenger ikke bekymre dere om deres skjebne. Som med alle Sjeler som har vandret på Jorden, er dere alle bundet av Universets Lover, og ingen kan heve seg over dem. Disse Lovene deler imidlertid ikke ut straff, men tilbyr i stedet muligheten til å gjøre godt igjen for de feil som er begått. Alt dette vil bli utført mens dere er omhyllet av den Uforbeholdne Kjærlighetens energi, slik at dere alltid skal vite hvor høyt dere er elsket av Gud.

Tusen takk,SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge