Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, January 16, 2012

SaLuSa, January 16, 2012Alt det som skjer omkring dere går mot sin uunngåelige avslutning og tiden nærmer seg da dere vil få noen tydelige tegn på hva som ligger foran dere. De mørke sjelene har vi kontroll på og dere bør ha lagt merke til at de ikke lenger er i stand til å ha kontroll over det som skjer i verden. Institusjonene deres faller fra hverandre og dermed faller også deres mulighet til å styre hva som skjer i de ulike markedene. Deres grådighet og arroganse har ført dem nedover veien mot ruin og de vil ikke få anledning til å bygge opp igjen sitt herredømme. Dere er derfor fortsatt i overgangsperioden, men våre allierte fullfører gradvis de forarbeidene som skal til for at forandringene virkelig kan begynne.

Lyset fortsetter å vokse, slik det har gjort hele tiden, og hjelper de sjelene som bare så vidt har begynt å våkne. For mange av dem er det mye å be om at de skal gi slipp på det de har trodd på hele livet og åpne seg for det som er så annerledes at det er overveldende i det hele tatt å tenke på. En del av problemet er at det etablerte samfunnet har holdt liv i usannheter i stedet for å komme ut med sannheten. Dere vet at vi har fulgt menneskenes utvikling gjennom tusener av år og at beviser fortsatt finnes for at vi har vært i kontakt med dere. Dere har blitt forledet til å tro at de ikke finnes og at man leter systematisk i Verdensrommet for tegn på at vi eksisterer. Heldigvis har så mange av dere sett skipene våre på himmelen og er intelligente nok til å forstå at de fleste av dem er fartøyer som vi anvender. Dere har en rekke beretninger om kontakt med oss, hvor skip har landet, og dere har bevis på at vi har hatt møter med deres regjeringer. Hemmeligholdelsen er et forsøk på å unngå at det stilles spørsmål for derved å unngå skammen ved å måtte tilstå at vi ofte har tilbudt å bringe fred til Jorden, men de har avslått tilbudet.

Men vi fortsetter imidlertid ufortrødent å presse på for at sannheten skal bli avslørt, for inntil vi kan bli offentlig anerkjent og akseptert, kan vi ikke lande med mange skip. Men vi vil fortsette vise oss frem på himmelen. Det som er viktig at dere skjønner, er at vi må ikke fremstå som om vi tvinger oss innpå dere, og at kontakt må være et resultat av deres oppfordring og tillatelse, før vi kan komme. Hvis vi ignorerte dette forbehold, ville vi utøve utidig påvirkning i en tid hvor dere må skape deres sjels egen vei fremover. Selvfølgelig er det også slik, at når vi kan møte dere åpent, så vil det fortsatt finnes mennesker som skulle ønske at vi ikke hadde kommet. Men vi har autorisasjon til å respondere når det er et flertall som ønsker det. Første prioritet er å få en slutt på all den nød som finnes og så raskt forberede dere på å ta steget inn i fremtiden, gjennom å tilgjengeliggjøre godene ved alle de oppdagelser som har blitt holdt skjult for dere.

Oppgavene som ligger foran oss er formidable, men vi bekrefter igjen at vi ikke har noe som helst problem med å gjøre de nye teknologiene raskt tilgjengelig for dere. Våre allierte går forsiktig frem inntil de kan slå til for alvor, for tidspunktet må være riktig og vi ønsker ikke å se at de kommer i trøbbel. Straks de begynner, innvarsler det en serie med hendelser som vil løfte dere opp og da vil dere vite uten skygge av tvil at den Nye Tidsalder har begynt. Det er visse mål som må nås før Oppstigningen og vår medvirkning vil sørge for at så skjer. Ingen oppgave er for stor for oss, for vi har millioner av skip som vi kan innkalle på kort varsel. Faktum er at planene våre ofte blir finjustert slik at vi til enhver tid er klare når ordren kommer om å sette i gang. Den tillatelsen kan ikke utsettes stort lenger og det er så nær forestående at vi er ganske oppglødd av forventning.

Oppstigningen krever at dere fortsetter å forberede dere uten opphold. Etter hvert som vibrasjonene øker er det nødvendig at dere tar disse inn og ganske sikkert vil dere begynne å kjenne hvor mye de styrker dere. Og det er svært forskjellig fra hvordan det var for mange år tilbake da utviklingen var langsom og knapt til å merke. Nå skulle dere kunne se at dere er mye mer bevisst og i stand til å opprettholde roen i alle situasjoner, selv når dere er midt i situasjoner med energier av lav vibrasjon. Det bygger seg opp hele tiden frem mot en kritisk masse som ved slutten av året vil hjelpe til å gi dere kraft til å gå gjennom stjerneporten (the stargate). Når den tid kommer, er det bare de som har lykkes å forberede seg tilstrekkelig som vil fortsette videre og stige opp. Dersom tanken på å stige opp appellerer til dere og dere virkelig har til hensikt å gjøre det, så er det nesten helt sikkert at dere vil greie det. Det krever innsats og at man bruker det man har lært, men det er på ingen måte så vanskelig som noe av dere tror.

Dere trenger helt klart ikke å frykte noen forsøk fra de mørke kreftene på å spolere deres forventninger når det nye året skrider frem, og de vil ikke ha noen hånd med i det som skjer, samtidig som noen innblanding fra deres side vil ikke bli tolerert av oss. Deres tid er på det nærmeste over og de er fullt klar over at de snart vil bli fjernet fra makten. Vi har innstendig oppfordret våre allierte om å presse på, ettersom forholdene i verden synes ustabile og ville dra fordel av de forandringene som venter. Så snart de rette menneskene står ved roret, kan vi alle komme i gang med våre ansvarsoppgaver overfor hverandre. Husk på at før dere inkarnerte i dette livet, så visste dere at dere ville ta del i oppstigningsprosessen og at mange av dere ville ha spesialoppgaver å gjøre. Det viser hvor nøye Gud har planlagt for å sikre at avslutningen skjer innenfor det gitte tidsintervall. Hver minste detalj har vært planlagt perfekt helt fra begynnelsen og det betyr at de mørke kreftenes fall også var skjebnebestemt. Denne viten skulle kunne sette mot i enhver som har følt tvil.

Moder Jord har vært relativt stille, tatt i betraktning at hun er midt oppi i sin egen renselse. Vi ber dere imidlertid fortsatt om å være våkne, fordi noen fysiske endringer må skje før denne syklusen avsluttes. Følg intuisjonens signaler, for dere er alle intuitive, selv om svært få virkelig tar på alvor de signalene de får. Pass på å ikke forveksle dem med de reaksjonene dere får når frykten rammer dere, for det vil bare føre til panikk på et tidspunkt hvor det er svært viktig å holde seg rolig. Sannelig, den kommende perioden skulle gi dere glede, for dere vil vite med sikkerhet at der er de avsluttende erfaringene som utspiller seg. Hold den kommende perioden i tankene og den vidunderlige finalen som vil oppfylle alle de løftene dere har blitt gitt, som er oppløftende og gir fred og lykke i fullt monn.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og mottar de tanker dere sender til meg. Jeg takker dere for deres vennlighet og de kjærlige energiene dere har sendt til medlemmene i den Galaktiske Føderasjon. Det gleder våre hjerter at dere ikke bare anerkjenner vår eksistens, men også gleder dere over å ha oss med i tankene deres. Jo mer vi knyttes til hverandre, jo mer forenes vi i Kjærlighet og Lys.

Tusen takk,SaLuSa! Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge