Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, January 13, 2012

SaLuSa, January 13, 2012Dere har et ordtak som sier “Ingen tosk er som en gammel tosk” og det kan nok passé på Illuminati, for de er av de elder generasjonene. De har langt overskredet den tidsfristen de fikk til å trå ned og gi Menneskeheten sjansen til å gjøre krav på det som er rettmessig deres, men som har blitt fornektete dere i tusener av år. Det Åndelige Hierarki har tilbudt dem en vei ut som ville garantere deres sikkerhet, slik at de kunne holdes i sikre omgivelser inntil de ble kallet til å stå til rette for sine kriminelle handlinger mot dere. Vi ønsker dem simpelthen ut av veien slik at veien til Oppstigningen blir lagt åpen, og ved så å gjøre vite at utviklingen kunne skride frem uten forstyrrelser. Forhalingstaktikker kommer ikke til å hjelpe dem det spor, for den guddommelig satte tidsfristen for kjempespranget som skal gjøres fremover ligger like foran oss, og den vil gi oss autorisasjon til å bruke de midler vi måtte ønske til å tøyle de mørke Sjelene. Deres støttespillere har ikke mye makt, men er spredt vidt og bredt og regnes ikke som noe mer enn en utidig plage. De synes også å bli mindre og mindre begeistret for det ansvar de er blitt pålagt ettersom de skjønner at gullegget ikke vil havne i deres rede, og de innser at det vil bli lite med belønning å få for den jobben de har gjort for dem.

Tilnærmingsmåten som vi og våre allierte har brukt har nærmest plukket fra hverandre hele deres maktstruktur og organisasjon som har holdt det mørke regimet sammen. De vil møte ytterligere motstand når folket raskt våkner og ser at de er blitt ført bak lyset og lurt til å tro at de grep som ble gjort i folkets navn var til folkets gavn. Faktum er at de mørke Sjelene aldri har arbeidet for andre enn seg selv og for målet om å dominere verden. De har forårsaket ødeleggelsen av to store sivilisasjoner og var kommet ganske nær å sette deres på listen. Nå er det for sent for dem å endre sine planer pluss at vårt nærvær har begrenset deres handlinger for å sikre at deres forsøk slo feil. Så Kjære Sjeler, uansett hva dere hører eller leser om vage trusler fra dem, forstå at det meste av makt og midler er tatt fra dem. Deres brøl kan være skremmende, men i virkeligheten er det mer som en tannløs tiger.

Vi har løsningene på verdens problemer, men vi kan ikke påtvinge dere dem. Vi vil gå respektfullt frem og legge idéene foran dere så dere kan finne dem selv. I virkeligheten er mange av dem kjent og åpent diskutert, men det krever mye overtalelse å komme fremover. Menneskene har en naturlig tilbøyelighet til klamre seg til det de har og det tar tid å overbevise dem om fordelene ved noe som er nytt. For eksempel har fordelene med NESARA vært kjent i mange år, men det har vært en lang kamp å få lagt det frem for dem som har tilstrekkelig innflytelse til å gjøre virkelighet av det. Det er jo åpenbart at gjeldsettergivelse er den eneste veien ut av de hullene som noen land har falt ned i og som de ikke har noe realistisk mulighet til å komme ut av ved å nedbetale gjelden. Men hvem vil være modig nok til å fremme et slikt forslag? Vel, se dere omkring og dere vil se at én presidentkandidat har nevnt det *. Det vil selvfølgelig være stor motstand mot det fra dem som er tjent med å holde status quo gående – og beholde sine rikdommer. Dere vil få se at så snart de nye regjeringene er på plass og den gamle garde ikke lenger har autoritet, så vil fordelene komme en etter en. Det finnes naturlige prioriteringer som må gjøres, men likevel vil det ikke bli noen forsinkelse av betydning så snart “kysten er klar”, som dere ville si.

Vi er nødt til å holde våre planer hemmelige selv om våre intensjoner er kjent og på den måten forventer vi å gjøre raskere fremskritt. Vi tilpasser oss hele tiden situasjonen og fordi vi er svært fleksible er det generelt sett best å ikke forplikte seg på noen datoer. Det vil imidlertid komme en dag da de mørke Sjelene er ute av veien, hvor vi kan være mer imøtekommende og hvor vi er opptatt av at dere er fullt ut informert og er involvert i våre aktiviteter. Det er, tross alt, deres Jord, deres Dualitetssyklus og deres Oppstigning og vi ønsker at dere skal være mest mulig involvert hele veien frem til og gjennom Oppstigningen. Noen oppgaver krever avansert teknologi og for øyeblikket er den for avansert for dere til at dere kan ha mye å bidra med, så det vil være unntak.

I fremtiden vil mange av dere komme til å bli med den Galaktiske Føderasjon i deres arbeid, så det er bare naturlig at dere begynner å involvere dere sammen med oss. Vi vil strekke det så langt som til å si at det er derfor dere er her i dag og har blitt forberedt til slikt arbeid. De mørke sjelene har nok vært flinke, eller skulle vi heller si dyktige og foretaksomme, med lure dere så lenge, men som Lysvesener vil dere overhode ikke bli påvirket av deres handlinger mer. Som med enhver annen sjel, dere gjør dere selv sårbare for de lavere energiene hvis dere fokuserer for mye på deres fryktskapende aktiviteter, så ja vær orientert om hva som foregår, men beveg dere raskt videre og henvis det til fortiden.

Den tidene dere er inne i er svært ustabil, men om dere trekker dere et skritt tilbake og betrakter derfra, kan de være svært interessante. De viser dere hva som skjer når man går seg vill og glemmer at man er av Lyset. Selv om det var kjent at dere ville falle ned i de lave vibrasjonene, var det ingen som visste i hvilken grad dere ville fjerne dere fra deres sanne Jeg. Det var opp til hvert enkelt individ og det er tydelig at noen falt lenger enn andre. Det som er forbausende er de fremskritt dere har gjort etter at Lysvesener ble sendt til Jorden for å hjelpe dere å løfte dere opp igjen. På knappe to hundre år har dere lykkes i å skape et fantastisk kraftfelt av Lys rundt Jorden og dets nærvær har hjulpet til med å transmutere mye av det mørket som fantes. Dette igjen har hatt den effekt at det har redusert kraften til de mørke energiene og hjulpet mennesker å komme seg løs fra deres grep. Det har vært en formidabel innsats og suksess takket være deres vederheftige intensjon om å etablere Lyset nok en gang på Jorden.

Fra vårt utsiktspunkt høyt over dere, hvor vi ser ned på deres vakre Jord, gjør det oss trist å se omfanget av ødeleggelser som har funnet sted. Moder Jord var en gang Edens Hage og en av de vakreste planetene i Universet. Med deres hjelp kan vi rette opp igjen all skade og ødeleggelse og sette alt rett igjen, slik at den på ny blir slik den var i begynnelsen. Derfra vil vi gå enda videre og tilføre hva enn som får hjertene deres til å juble og gjøre den til en vidunderlig planet, som vil være juvelen i Guds krone. Tro oss Kjære Sjeler, dere vil ikke ha noen begrensninger lagt på dere og tenk bare på hvor lykkelige og fulle av glede vi alle vil være.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og fryder meg over denne perioden som har løftet dere opp til nye høyder fordi dere kan føle hvor nær Oppstigningen er. Deres harde arbeidsinnsats vil nå bære frukter nå som veien til suksess åpner seg og deres forberedelser fører dere frem til avslutningen med Gud’s velsignelse.

Tusen takk,SaLuSa! Mike Quinsey.

*) Ron Paul: "I would just cancel that $1.7 trillion in debt, and that would give us a window of opportunity to cut immediately."

“Jeg ville bare ettergi de 1,7 trillioner i gjeld, og det ville åpne en mulighet til å kutte umiddelbart.”

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge